Katyń jest mocny. Płakałam po nim przez prawie godzinę.😢

Nieznana Historii
Chyba do końca życia nie zapomnę o tym co dziś zobaczyłam... Oni wszyscy umarli za Polskę, za mundur i za naszego orła... Nikt o tym nie pamięta... Nawet w szkołach uczą nas o Francji, Japonii, Grecji, czy Rosji... Powinniśmy poznać naszą historię, tę najtragiczniejszą... To nie cudowne czasy szlachty są wyznacznikiem polskości, ale te tragedie, które rozegrały się w Katyniu, Wołyniu, pod Monte Cassino (gdzie ginęli również nasi), powstania... To nie czasy królów, ale czasy powstańców pokazują silną Polskę... Polskę, której nie było na mapie, ale była w sercach powstańców... /K

The answer hasn’t got any rewards yet.