taoizm, konfucjanizm ??

1. Taoizm - to chiński system filozoficzny i religijny. Przyjęto, że jego twórcą był Laozi. Taoizm lekceważył drobiazgowość konfucjanizmu. Głosił prostotę, pozorną słabość i ograniczenie porządku władzy i roli państwa do minimum.
2. Konfucjanizm - system filozoficzny i religijny zapoczątkowany w Chinach przez Konfucjusza (V w.p.n.e.). Konfucjusz głosił wizję idealnego państwa, zgodnego w jego mniemaniu z niebiańskim porządkiem. /K

The answer hasn’t got any rewards yet.