які є підстави для отримання академ відпустки на 1 рік після 6 курсу якщо розподіл вже відбувся?

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання в зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, із приводу вагітності та пологів, призовом на строкову військову службу в разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах зарубіжних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.
Академічна відпустка за медичними показаннями надається студентам ректором на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії студентської поліклініки. Максимальна її тривалість встановлюється до одного року. Відпустка з приводу вагітності та пологів, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею віку 3-х років, а в разі, коли дитина хворіє та потребує домашнього догляду, – до досягнення дитиною 6-річного віку, надається відповідно до законів про працю в Україні.