’s Profile Photo
Phương Trinh also answered this question with: "Có can đảm thì xác định rõ với người ta. Không có thì hãy chờ chính miệng họ nói ra. Nếu b cảm th..."