’s Profile Photo
Linh Chi Phạm also answered this question with: "Ngon mà :)) mỗi tội ngọt quá uống nhiều ko đc, rồi sốc đường tim đập bịt bịt chết lăn quay ra đấy :v"