’s Profile Photo
Feiry Tarot also answered this question with: "Nếu bạn cũng thích anh ấy thì nên cho anh một cơ hội để tìm hiểu nha ^^ Nhân tiện bên mình có nhậ..."