Kad beidzot iestāsies komunisms?

Kādā jaukā vasaras saulgriežu rītā, kad siena gubā dusošie apjautīs savu tuvību ar visu apkārtējo pasauli!

View more