ดู end game ยัง

ไม่ดูอ่ะ คือไม่ได้ดูภาคก่อน

อ่ออ 55555 นับว่าชอบหุ่นธอร์เอน เกมด้วยละกัน

เห้ยย มันทำไมอ่ะ 555 😂