Ask @qaxaqaci:

Ու պետք էլ չի իմանաք։ Միշտ բնական էղեք։ Թեթև հասկացանք։ Բայց մեծամասնության պես, ուղակի ահավոր ա։ Անկեղծ մարդ սկի չի էլ ուզում վրեքները նայի։

+1 answer in: “Հիմիկվա աղջիկները խի՞ են էսքան նկարած։ Հերիք չի՞ որ դուք Ձեզ առավոտներն էսքան տանջեք ու մեզ էլ մոլորության մեջ գցեք։”
Next