Ask @quochuy2904:

Các ông con trai cho tôi hỏi tí, nếu như có tình cảm thật sẽ chẳng bao giờ để đứa con gái mình thích phải đợi inbox cả tiếng đúng không (mặc dù đang onl) tiện thể giải thích hộ tôi tại sao ib cùng nhau lúc thì ngọt ngào vãi l lúc thì lạnh nhạt dửng dưng thế ?? :))))

Thế thì mấy thằng đó lươn khươn rồi :)) chứ nó đã thích rồi thì chả như vậy đâu

View more

Next