Ask @quynhsur:

Mọi người ơi bài hát nào mà lớp các cậu múa 20/11 tâm đắc nhất hay bài múa, nhảy nào được giải nhất mà bạn thick có thể nói cho tôi được không?? Tôi sẽ cho bạn thật nhiều xu thật đấy!!

lớp t năm nào cũng được giải nhất, mà lâu rồi nên giờ t chỉ nhớ 3 bài thui :v Tiễn thầy đi bộ đội, Cô ơi và Thành thị

View more

Next