Ask @rabade5516:

مساحة💙

هّيَ فُقُطِ جّعٌلَتٌنِيَ آحًبً مًحًآفُظُةّ بًآکْمًلَهّآ ثًمً مًدٍيَنِتٌهّآ ثًمً مًنِطِقُتٌهّآ بًشُوٌآرعٌهّآ ثًمً بًيَتٌهّآ ثًمً آهّلَهّآ وٌجّيَرآنِهّآ ثًمً قُهّوٌتٌهّآ وٌتٌفُآصّيَلَهّآ آلَصّغُيَرةّ
هّيَ فُقُطِ،
نِظُرةّ آلَيَهّآ کْفُيَلَةّ لَتٌجّعٌلَنِيَ سِعٌيَدٍ بًکْلَ مًعٌنِيَ آلَکْلَمًةّ
هّيَ حًيَآتٌيَ هّيَ سِعٌآدٍتٌيَ هّيَهّ کْلَ آمًنِيَآتٌيَ ✋❤️

View more

Related users

Next