Fiddan also answered this question with: "Özünə hörmət ele"