-사미라 also answered this question with: "Hər iki valideynin də qiymətin bilmək lazımdı. Haqlısız, nə deyim."