CÔNG BỐ NGƯỜI THẮNG CUỘC

• Ranking Page • [INFO]
Say hi ~ Tớ là 2Rhyz đây và sau 4 ngày chiến tranh, giằng xé khốc liệt thì kết quả thật ngoài sức tưởng tượng ._. Đó chính là không có người nào chiến thắng cả vì kết quả đến phút cuối là ngang tài ngang sức nhau với chỉ số 50-50 😱 Lần đầu tiên trong lịch sử Vote Page của Ranking lại có trường hợp ngang nhau thế này 😂 Thế này thì 2Rhyz quyết định sẽ chia đôi phần thưởng. Mỗi bên đều được 1 fl + 25 like nhé :v
Và còn nữa, hiện tại 2Rhyz đang rất thiếu muối nên ai có ý tưởng Vote Page nào cứ mạnh dạn ask về cho 2Rhyz nhé, tớ sẽ xem xét nếu ổn tớ sẽ cho triển luôn ❤❤
Chúc các cậu ngày an ~~
- 2Rhyz -