LƯU Ý NHỎ KHI VOTE PAGE !!!

• Ranking Page • [INFO]
Chúng tớ sẽ chỉ dựa trên sự yêu thích của asker, thái độ làm việc và tính chất công việc để tạo vote. Vậy nên nếu các cậu gửi yêu cầu mà chúng tớ xét thấy không công bằng cho hai bên thì bọn tớ sẽ không mở vote. Cảm ơn đã đọc! Các bạn một ngày vui vẻ! <3

The answer hasn’t got any rewards yet.