| CÔNG BỐ NGƯỜI THẮNG CUỘC |

• Ranking Page • [INFO]
Hi mọi người. Lời đầu tiên, mọi người đêm an lành nhé! <3 Như các cậu đã biết, vừa rồi Ranking đã mở ra một cuộc vote giữa hai page tâm sự lớn còn hoạt động trên ask. Và sau 7 ngày cạnh tranh đầy quyết liệt, phần thắng đã nghiêng về Thanh Xuân Mơ Hồ [ @thanhxuanmoho_ ]của boss Hoa Giản Niên với tỷ số là 52%. Điều này đã chứng tỏ sức ảnh hưởng của hai page là không kém gì nhau. Các cậu hãy chờ đón những lần vote page tiếp theo nhé !!

The answer hasn’t got any rewards yet.