!!!

• Ranking Page • [INFO]
Mọi ngừi ơi mọi ngừi ơi!! Ai muốn pr bản thân hãy làm theo đơn này nhé:
[ https://docs.google.com/forms/d/1uvvMYqJs9sLKFHaFyY4YiRYxfbsTunyHPmrYP7s-ivg/edit ]
Một tuần tớ sẽ đăng bài PR cho các bạn, tầm 3 bạn mỗi tuần. Các cậu hãy làm theo biểu mẫu nhé ^^ À đừng quên trả cho page 1 fl coi như phí PR nhé ^^

The answer hasn’t got any rewards yet.