Ask @reallsunshine:

อึ้ย ต้องสนุกแน่แน่เลยย ! ว่าแต่จาบอกว่าชอบหน้าม้าเธอม้ากมากแง;___; ขอสมัครเป้นเอ้บตี

แงงงงตอนนี้มันเท่าคิ้วแล้ววว

View more

+1 answer in: “ปายประเทศไหนอ่ะเคิ้บคุนนน”
Next