Ask @roooobi96:

Karl har 3 äpplen. Oskar har fyra och Sten har 8. De går till en lokal prostituerad vid namn vid namn Staffan. De frågar Staffan hur mycket en fyrkant kommer kosta. Staffan svarar att det kostar 28 äpplen. Om Karl , Oskar och Sten lägger ihop sina äpplen , hur många saknas då för att ha råd?

eftersom om du skrivit (vilkt du har haha Xd lOL) i bokstäver. så räcnas inte det nummersifrat
och om man tar på 3 till 8 så blir väl inte det mcket.
så svar är: Johan had 2 apelsin er

View more

En sträcka AB är 15 cm lång. Sträckan kan delas i fem delsträckor på olika sätt. Längden av varje delsträcka måste vara större än noll. Gör en indelning av sträckan AB så att variationsbredden för delsträckornas längder blir 12,5 cm.

Hmm, man kan dela saker på 5...12.5 cm kan man ju fan fest ju dela i 5.....
o 12.5 kan man ju dela på 5 dä blir 2.5....och det varjerar inte...men man kan ju dela upp 4 på den så det änna delar på 4 så att det blir kanske mindre än 2.4 äller nåt...ok? inte ens svår matte.....fråga....

View more

Next