Planuję zrobić pranka. Położę na ziemi kartkę z napisem "pomocy, zmieniłem się w robaka" i położę na tej kartce dżdżownicę albo innego robala. A obok będą leżały ubrania tak jakby ktoś nagle 'zniknal'. Dobry plan? xD ktoś uwierzy? xD

ᴡʏᴊᴇᴄʜᴀʟᴀᴍ ᴢ ᴋɪᴇʟᴄ, sᴘʀᴢᴀᴛᴀᴄ ʙɪᴜʀᴏ ᴢ ᴛᴇsᴄɪᴏᴡᴀ. ᴅᴏᴊᴇᴄʜᴀʟʏsᴍʏ ᴏ 15:27 ᴅᴏ sᴢᴄᴢᴇᴋᴏᴄɪɴ ( ᴡᴏᴊ. sʟᴀsᴋɪᴇ ).. ᴍɪᴀʟʏsᴍʏ ᴛᴀᴍ ʀᴏʙɪᴄ ᴘᴏʀᴢᴀᴅᴋɪ ᴘʀᴢᴇᴢ ᴏᴋ 4 ɢᴏᴅᴢɪɴʏ.... ᴊᴇsᴛ ɢᴏᴅᴢɪɴᴀ 02:42 ᴀ ᴊᴀ ᴅᴏᴘɪᴇʀᴏ ᴡʀᴏᴄɪʟᴀᴍ... ᴊᴇsᴛᴇᴍ ᴛᴀᴋᴀ ᴘᴀᴅɴɪᴇᴛᴀ, ᴢᴇ ɴɪᴇ ᴍᴀ ᴍᴏᴡʏ ᴀʙʏᴍ ᴘᴏsᴢʟᴀ ᴅᴢɪsɪᴀᴊ ᴅᴏ sᴢᴋᴏʟʏ. ᴡ ᴢʏᴄɪᴜ sɪᴇ ᴄʜʏʙᴀ ᴛᴀᴋ ɴɪᴇ ᴢᴍᴀᴄʜᴀʟᴀᴍ ᴄᴏ ᴡᴄᴢᴏʀᴀᴊ ɪ ᴅᴢɪsɪᴀᴊ... ᴘᴀᴅᴀᴍ ɴᴀ ʀʏᴊ.. ᴅᴏsʟᴏᴡɴɪᴇ
andrut also answered this question with: "chryste panie"