@rozanocy

rozalia szymanowska

Ask @rozanocy

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❛⠀ https://jpst.it/2VXFd ⠀❜

YUNGSXLDIER’s Profile PhotoNIKODEM WIERZBICKI ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀pytasz,⠀⠀co⠀⠀w⠀⠀moim⠀⠀życiu⠀z
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wszystkich⠀⠀⠀⠀rzeczą⠀ ⠀⠀ główną,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀powiem ⠀⠀ci: ⠀⠀śmierć⠀⠀i ⠀ miłość⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀— ⠀⠀obydwie ⠀⠀zarówno.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⚘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2W_Cx ⠀❜
⠀⠀⠀
httpsjpstit2VXFd

❪⠀❅⠀❫⠀co lubisz w swojej postaci, a co Cię w niej irytuje?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀kochliwość⠀⠀⠀⠀ & ⠀⠀⠀⠀kochliwość
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀[⠀⠀⠀⠀love–hate⠀ relationship⠀⠀⠀⠀]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
co lubisz w swojej postaci a co Cię w niej irytuje

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀bardzo⠀ by ⠀ich⠀ zdziwiło,⠀ że⠀ od
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀dłuższego⠀ już ⠀ czasu ⠀ bawił⠀ się
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀nimi⠀przypadek.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⚘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2VWbC ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⚘ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @YUNGSXLDIER ⠀❜
⠀⠀⠀
bardzo by ich zdziwiło że od
dłuższego już

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀bogu⠀ podamy ⠀w ⠀ końcu ⠀dłonie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀spalone⠀⠀ skrzydłem⠀⠀antychrysta,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀on ⠀zrozumie, ⠀że ⠀ta ⠀ młodość
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀w⠀ tej ⠀grozie ⠀jedna ⠀była⠀czysta
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⚘⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2VBCw ⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⚘⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @Im__your__godsend ⠀❜
⠀⠀⠀
bogu podamy w  końcu dłonie
spalone

Language: English