Ask @ruqiya_20:

-

أسماء عبد الرحمن.
يا ﺣﻆ ﻣﻦَ ﺣﺒﻴﺒﺘﮧ ﺍﻧﺂ (˘̯˘)
يا ﺣﻆ ﻣﻦَ ﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﺍﻧﺂ (˘̯˘)
يا ﺣﻆ ﻣﻦَ ﺁﺧﺘﻬﺂ ﺍﻧﺂ (˘̯˘)
يا ﺣﻆ ﻣﻦَ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﺘﻪ ﺃﻧﺎ(˘̯˘)
ﻳﺎ ﺣﻆ ﻣﻦ ﺑﻨﺖ ﺧﺎﻟﻪ ﺍﻧﺎ (˘̯˘)
يا ﺣﻆ ﻣﻦَ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺘﻬﺎ ﺃﻧﺎ (˘̯˘)
يا ﺣﻆ ﻣﻦ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻪ ﺃﻧﺎ (˘̯˘)
ﻳﺎ ﺣﻆ ﻣﻦ ﺑﻨﺖ ﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧا (˘̯˘)
ﻳﺎ ﺣﻆ ﻣﻦ خالته انا
ﻳﺎ ﺣﻆ ﻣﻨﻬﻮ ﻟﻘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ (˘̯˘)
يا ﺣﻆ ﺍﻟﻠﻲ بلستتكم ﺍﻧﺎ (˘˘)

مشكلتي اني ادخل القلب بسرعههﮧ  ~
بذمتككم صح والا ~

View more

Next