@sallyoanhoanh

hà thu oanh

Ask @sallyoanhoanh

Ban có bấm nút thang máy nhiều hơn một lần không? Bạn có thực sự tin rằng việc đó sẽ làm cho thang máy nhanh hơn không?

K rảnh

Related users

Nếu bạn có thể tăng kích cỡ một bộ phận trên cơ thể mình, thì đó là bộ phận nào?

chiều dài đôi chân

Nếu bạn và những người bạn thân nhất của mình ở trên một hòn đảo hoang, các bạn có muốn được giải cứu không?

Language: English