Ask @sanclover:

Tôi đang yêu cậu rất nhiều bỗng dưng cậu bảo làm bạn không muốn quen nữa. Tôi không chấp nhận, cậu né tránh rồi block tôi tất cả. Cho đến khi tôi đã dần hết tình cảm thì cậu lại trở về và nói yêu tôi lần nữa. Nhưng lại bỏ rơi tôi rồi, tại sao vậy cậu ơi, tôi không đáng để được cậu yêu thương sao?.

Ex tui cũng giống như thế :)

View more

Tại sao lại lấy lý do bản thân tệ, kh làm người kia vui rồi ctay? Thay vì ctay tại sao không khắc phục lỗi lầm? Bạn thấy bạn tệ nhưng người kia thì k vì ngta rất yêu bạn, nếu bạn tệ ngta đã không chọn bạn rồi. Hết yêu thì cứ nói tại sao phải làm như vậy? Hết yêu là chuyện dĩ nhiên k ai trách cả.

Khong muon se tim ly do

View more

Next