تاقی بکەوە .. مردنێ قەرزارین 😂

taqem krdotawa 😂😂 bas xosha aw hasta nak naxosh 😂

خۆشی چییە ئەی هاوار

Eh kaka har yakaw tabe3atike haya mn balamawa xosha 😂