@satanschild7323

ʲᵃᶜᵠᵘᵉˡᶤᶰᵉ ᵇᵘʳᵏʰᵃʳᵗ

Ask @satanschild7323

Sort by:

LatestTop

╰─❀ ; Twój ukochany wizerunek przeciwnej płci:

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i иєєd
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀c⠀u⠀t⠀e
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀bσy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wiтн
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀b⠀e⠀a⠀u⠀t⠀i⠀f⠀u⠀l
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀รмilє.
Twój ukochany wizerunek przeciwnej płci

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS23
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ wє รнσυld αρρяєciαтє тнє
⠀⠀⠀⠀⠀l⠀i⠀t⠀t⠀l⠀e⠀⠀ t⠀h⠀i⠀n⠀g⠀s
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀iи lifє.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀yσυ αяє αρρяєciαтєd.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ รтєvєи,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ρυт мє dσwи σя
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i'll
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀k⠀i⠀c⠀k⠀⠀ y⠀o⠀u.
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS23

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS21
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i мigнт
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀k⠀i⠀s⠀s⠀⠀ y⠀o⠀u.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i мigнт bє bαd αт iт.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀тнαт'ร
⠀⠀⠀⠀⠀⠀n⠀o⠀t⠀⠀ p⠀o⠀s⠀s⠀i⠀b⠀l⠀e.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS21

People you may like

LaurenBennington’s Profile Photo L a u r e n
also likes
QueenOfErebor’s Profile Photo Madi Fox
also likes
agent_rush’s Profile Photo Oleg
also likes
drake_nate’s Profile Photo Nate Drake
also likes
N3RV3__’s Profile Photo Nerve
also likes
gossipgirlFICTION’s Profile Photo gossip girl
also likes
REVERIE__ARCANE’s Profile Photo ♡﹒lvcif
also likes
the_architect__’s Profile Photo Ethan Raines
also likes
r3bel_’s Profile Photo Jason
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS19
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀yσυ'яє รσ gяєαт,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀⠀l⠀o⠀v⠀e⠀⠀ y⠀o⠀u.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wнαт? ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀иσтнiиg.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i รαid yσυ'яє รσ gяєαт αиd тнєи i jυรт...
⠀⠀⠀s⠀t⠀o⠀p⠀p⠀e⠀d⠀⠀ t⠀a⠀l⠀k⠀i⠀n⠀g.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS19

Cień Twojej obecności.

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀pιerwѕzego,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀dnιa вyłeś dla мnιe⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀n⠀i⠀k⠀i⠀m.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀drυgιego
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀w⠀r⠀o⠀g⠀i⠀e⠀m,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ĸтóry wyвυcнa śмιecнeм
wιdząc мoje poranιone ĸolana za ѕprawą droвnycн υpadĸów.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀тrzecιego
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀k⠀o⠀l⠀e⠀g⠀ą,
⠀⠀⠀ĸтóry тyм razeм w cιѕzy ocenιa мoje poѕтępowanιa.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀czwarтego
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀zdałaм ѕoвιe ѕprawę,
⠀⠀⠀⠀ ⠀że тaĸ naprawdę roвιѕz тo вy мι p⠀o⠀m⠀ó⠀c.
⠀⠀ĸażda złoślιwa υwaga вyła po тo вyм nιepoтrzeвnιe nιe ⠀⠀⠀doтĸała rozgrzanej żarówĸι, ĸтóra мoże мnιe zranιć
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀pιąтego
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀υśwιadoмιłaм ѕoвιe, że nιe мogę żyć
⠀⠀⠀⠀⠀⠀вez мojego cιcнego o⠀b⠀r⠀o⠀ń⠀c⠀y,
⠀⠀⠀⠀ĸтóry pod oѕłoną ѕwojego cιerpĸιego cнaraĸтerυ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ѕpogląda na мnιe wzroĸιeм pełnyм мιłoścι.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ѕzóѕтego
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀zdałaм ѕoвιe ѕprawę,
⠀⠀⠀⠀⠀ że ѕιę w тoвιe z⠀a⠀k⠀o⠀c⠀h⠀u⠀j⠀e⠀.
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN

View more

Cień Twojej obecności

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS17
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀αиd нσw will yσυ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ s⠀t⠀o⠀p⠀⠀⠀ m⠀e?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i'll cαll
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀j⠀a⠀c⠀k⠀i⠀e.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ...dαми iт!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS17

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS15
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wσw, тнαт giяl iร รσ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀a⠀n⠀n⠀o⠀y⠀i⠀n⠀g.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i cαи'т bєliєvє i'м gσiиg тσ รlєєρ wiтн нєя.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀yσυ⠀ d⠀o⠀n⠀'t нαvє тσ...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ иσ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀⠀a⠀m⠀⠀ g⠀o⠀n⠀n⠀a
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS15

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS13
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀iร тнiร тнє ραят wнєяє yσυ тєll мє тнαт
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀if i нυят нєя,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀yσυ'll
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀k⠀i⠀l⠀l⠀⠀⠀⠀⠀ me?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀no.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀if yσυ нυят jαckiє,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀รнє'ร ρєяfєcтly cαραblє σf
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀k⠀i⠀l⠀l⠀i⠀n⠀g⠀⠀⠀⠀⠀ you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀нєяรєlf.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ρσรรibly wiтн α vαяiєтy σf wєαρσиร.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS13

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS11
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
i bєт i cσυld fiт тнє
wнσlє world iи мy нαиdร!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀jαckiє, тнαт'ร iмρσรรiblє.
cυρρiиg нiร fαcє: αяє yσυ รυяє?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀รтσρ iт,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀yσυ'll яυiи мy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀r⠀e⠀p
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS11
 

i bєт

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS9
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀yσυ'яє lαтє... αgαiи.
αиd yσυ'яє єvєи
hotter тнαи lαรт тiмє.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀иσт gσииα wσяk.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀d⠀a⠀m⠀n ⠀⠀i⠀t
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS9

hiya, doll. :>

⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⠀⠀♥⠀⠀⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⠀⠀♥⠀⠀⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀B⠀A⠀B⠀E
⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⠀⠀♥⠀⠀⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⠀⠀♥⠀⠀⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫⤫
hiya doll

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS7
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
yσυ'd dσ тнαт fσя мє?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ i'd dσ α lσт σf тнiиgร тσ yσυ.
yσυ мєαи... fσя мє
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ yєαн, тнαт тσσ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❤
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS7
 
yσυd dσ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS5
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀yσυ cαяєd fσя мє,
dєfєиdєd мє,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀нєlρєd мє тσ dєfєиd мy єиємiєร
lifє'ร wєiяd iт kєєρร тєรтiиg мє
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ иσ σтнєя bσy
αт тнє bαя iмρяєรรiиg мє
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS5

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS3
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i'м єvєяybσdy'ร тyρє, тнαт'ร мy тнiиg
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS3

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/ZENMASTERS1
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀i иєvєя givє тнєм αиy яєαรσи тσ нαтє мє,
⠀⠀⠀тнєy cяєαтє тнєiя σwи liттlє dяαмα συт σf jєαlσυรєy
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≺≻≺≻≺≻☽ ☾≺≻≺≻≺≻
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @STAlRWAYTOHEAVEN
httpsjustpasteitZENMASTERS1

I like that username you got there... 👀

POPESTVR’s Profile Photo⸸ ⠀son of may
Ja też je lubię,
ale to dlatego, że uwielbiam wszystko co dotyczy mnie!

♡⠀⠀details, ⠀b a b y, ⠀details.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───⠀⠀───⠀⠀───⠀⠀───
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀тнere ιѕ only o n e d e т a ι l :
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ι aм тнe B I T CH
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───⠀⠀───⠀⠀───⠀⠀───
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ and one т r υ н e :
⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ yoυ ❣ L O V E M E ❣
details b a b y details

.

⠀❀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀JACKIE BURKHART⠀⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───⠀⠀───⠀⠀───⠀⠀───
⠀ ⠀ ⠀ ⠀you're ⠀⠀watching ⠀⠀me ⠀⠀l i v e ⠀⠀m y ⠀⠀ l i f e
⠀ ⠀ ⠀ ⠀that's better than any movie!⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬
JACKIE BURKHART

Language: English