Ask @senkimkpek:

*

HuseyinIspirtci’s Profile PhotoHuseyinIspirtci [M.K.A]
“bir şaman öğretisi şöyle der; doğada hiçbir şey kendisi için yaşamaz. nehirler kendi suyunu içemez. ağaçlar kendi meyvelerini yiyemez. güneş kendisi için ısıtmaz. ay kendisi için parlamaz. çiçekler kendileri için kokmaz. toprak kendisi için doğurmaz. rüzgar kendisi için esmez, bulutlar kendi yağmurlarından ıslanmaz. doğanın anayasasında ilk madde şudur. her şey birbiri için yaşar. birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur. eski çağlardan süre gelen bir anlayıştı bu. bütünlüğü anlatırdı. özü iki cümleydi. ’‘ben, biz olduğumuz zaman ben olurum; ben, ben olduğum için sen sensin.”

View more

People you may like

Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Next