لەم سەردەمی مادیەدا وایلێهاتووە بە تەنیا دانیشتنت جوانترە لە دانیشتن لەگەڵ ڪەسانێڪ ڪە سەیری مارڪەی پێلاوەڪەت ئەڪەن پێش ئەقڵت في زمن ماديات اصبح جلوس بالمفردك اجمل من جلوسك مع اشخاص ينظرون الی ماركة حذائك قبل عقلك

Saro
💔💔

The answer hasn’t got any rewards yet.