Ask @shouqzgh9:

بـرأيـك مـاهـي الـمـادة الـدراسـيـةة الـتـي يـجـب ان تـرفـق ضـمـن الـمـنـهـج الـدراسـي لـمـنـاهـجـنـا لـنــربـي جـيـل رصـيـن ؟ ، ومـاهـي الـمـادة الـي بـرأيـك لازم تـنـحـذف لانـهـا لا تـنـفـع ؟ 🖤

اكيد بدون تفكير الانجليزي هاد رأي لانه بكره هي الماده😂

View more

ادعولي أنجح بالتوجيهي 🔥

أّلَلَهّـ يِّوٌفُـقُکْ وٌيِّنِجّـحًکْ بًأّلَتٌـوٌجّـيِّهّـيِّ وٌتٌـجّـيِّبً أّلَمًعٌدٍلَ يِّلَيِّ بًدٍکْ يِّأّهّـ أّلَلَهّـ لَأّ يِّضًـيِّعٌلَکْ تٌـعٌبً
وٌأّنِأّ کْمًأّنِ تٌـوٌجّـيِّهّيِّ أّدٍعٌوٌلَيِّ

View more

Next