Sourra, tapos darna kai che gura dy shta ku khusra e 😏

Walay stargay ae kharabay diii ??
Khkariii werta na kasa roond day 🤔🤔🤔

Deta ta gira waye? Da snga che ta ekhy da?

No bia werta sa wai??
😂

Preda khapa bah shy 😂 Pa mung khu graan e kna

Ahhaha bas pa teacharano na yam gran no da masla da saba na may mids di kar ba werla kao😂

Nu che mids de di nu za sa ukam? Mata sa waye 😏

Taso rala dua kaway 😂

F bah dy raazi khan gham ma kawa za darla bas dua kom

Tmharay moo may khak😂😂
(UF)