เราว่าเราก็สวยในแบบของตัวเองแล้วอ่ะ แต่ในสายตาคนอื่นเราอาจจะไม่ได้สวยก็ได้

ถ้าความรู้สึกเรานะ คือสวยให้ตัวเองพึงพอใจ แต่ถ้าขึ้นอยู่กับคนอื่นมันคงไม่จบไม่สิ้น