วันๆ หนึ่งคุณใช้เวลาคุยโทรศัพท์นานแค่ไหน?

ถ้าคุยกับแม่ก็เป็นชม.ชอบเล่านั่นเล่านี่ให้เขาฟัง แต่ปกติเป็นครไม่ชอบคุยแบบโทรอะ ใครโทรมาก็ไม่ค่อยได้รับ