Arda Haliloğlu also answered this question with: "üstünlük istiyor içten içe egoist ve aşağılayıcı bir insan. aynı zamanda zeka olarak geri ve ahla..."