@snake_darlin

ℕ a g i n i .

Ask @snake_darlin

Sort by:

LatestTop

🖤

MINDLESS__DESTRUCTION’s Profile Photo♱ ・unknown pleasure ; A.
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀💚⠀⠀»⠀Hi sweetie pie. You're one of my favorite ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🅼🆄🆁🅳🅴🆁🅴🆁🆂 •
Hi sweetie pie Youre one of my favorite

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀You can teach a person all you know, but ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀only experience will convince him that what ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you say 🅸🆂 🆃🆁🆄🅴 •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @R3GVLVS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/FINITE_INCANTATEM16
You can teach a person all you know but only

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Just because your past has been damaged ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀doesn’t mean your future
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀has to be worthless 🆆🅾🆁🆃🅷🅻🅴🆂🆂 •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @GLOSS_PVIN
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANISHMENT11
Just because your past has been damaged doesnt mean your

People you may like

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀The fear of death follows from the fear of ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🅻🅸🅵🅴 •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ @GLOSS_PVIN
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANISHMENT09
The fear of death follows from the fear of

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I̶t̶ ̶w̶a̶s̶n̶’̶t̶ ̶m̶y̶ ̶d̶a̶y̶. ᴍʏ ᴡᴇᴇᴋ. ᴍʏ ᴍᴏɴᴛʜ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴍʏ ʏᴇᴀʀ. ᴍʏ ʟɪꜰᴇ. 🅳🅰🅼🅽 🅸🆃 •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @R3GVLVS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/FINITE_INCANTATEM14
It wasnt my day ᴍʏ ᴡᴇᴇᴋ ᴍʏ

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴅᴇᴀʀ ᴅɪᴀʀʏ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Death may be the greatest of all human ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ 🅱🅻🅴🆂🆂🅸🅽🅶🆂 •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @GLOSS_PVIN
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANISHMENT07
ᴅᴇᴀʀ ᴅɪᴀʀʏ
 Death may be the greatest of all human

✑⠀#maraudersヽlastヽsummer : ⠀ ⸐ Qᵘᵉˢᵗⁱᵒⁿ⠀〞Alternatywny wizerunek Twojej postaci!

szeptyhogwartu’s Profile Photo⠀⠀⠀⠀⠀⠀〉 Szepty ʜᴏɢᴡᴀʀᴛᴜ ˎˊ-
⠀⠀⠀💚⠀⠀»⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Charleen Weiss •
maraudersヽlastヽsummer    QᵘᵉˢᵗⁱᵒⁿAlternatywny wizerunek Twojej postaci

✉ ↳ : Ulubiona bajka z dzieciństwa?

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Dostrzegam niejakie podobieństwo •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ulubiona bajka z dzieciństwa

+ 2 💬 messages

read all

✉ ↳ : Do którego z Greckich Bogów dopasowałbyś swoją postać?

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀When 🅼🅴🅳🆄🆂🅰 looks in the mirror, she ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀sees the Lady of Sorrows •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Do którego z Greckich Bogów dopasowałbyś swoją postać

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀I see your fear •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @R3GVLVS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/FINITE_INCANTATEM12
I see your fear

✠ ⧽⠀⠀ ⠀⋆⠀✤⠀◜ ꜱʜᴏᴡ ᴍᴇ ʏᴏᴜʀ ᴡᴏʀʟᴅ.◝⠀✤⠀⋆

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ɪꜱ ɪɴᴅᴇᴇᴅ ꜰᴜʟʟ ᴏꜰ ᴘᴇʀɪʟ ᴀɴᴅ ɪɴ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪᴛ ᴛʜᴇʀᴇ ᴀʀᴇ ᴍᴀɴʏ 🅳🅰🆁🅺 ᴘʟᴀᴄᴇꜱ •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ꜱʜᴏᴡ ᴍᴇ ʏᴏᴜʀ ᴡᴏʀʟᴅ

Jakie masz plany na życie po zakończeniu wojny w świecie czarodziejów?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Raczej wszyscy są świadomi,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ że wraz z zakończeniem wojny, kończy się ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ również Nagini •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jakie masz plany na życie po zakończeniu wojny w świecie czarodziejów

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴅᴇᴀʀ ᴅɪᴀʀʏ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴏʜ, ɪᴛ’ꜱ ᴀʟʟ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴛᴏ ᴇxᴘʟᴀɪɴ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ᴡᴏᴜʟᴅɴ’ᴛ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪᴛ ᴀɴʏᴡᴀʏ •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @GLOSS_PVIN
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANISHMENT05
ᴅᴇᴀʀ ᴅɪᴀʀʏ 
 ᴏʜ ɪᴛꜱ ᴀʟʟ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴛᴏ

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🅵🅴🅰🆁 ⁱˢ ᵗʰᵉ ᵖᵃᵗʰ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᴰᵃʳᵏ ˢⁱᵈᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶠᵉᵃʳ ˡᵉᵃᵈˢ ᵗᵒ 🅰🅽🅶🅴🆁,⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃⁿᵍᵉʳ ˡᵉᵃᵈˢ ᵗᵒ 🅷🅰🆃🅴, ʰᵃᵗᵉ ˡᵉᵃᵈˢ ᵗᵒ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🆂🆄🅵🅵🅴🆁🅸🅽🅶 •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @R3GVLVS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/FINITE_INCANTATEM10
ⁱˢ ᵗʰᵉ ᵖᵃᵗʰ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᴰᵃʳᵏ ˢⁱᵈᵉ 
ᶠᵉᵃʳ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴰʳᵃᵍ ᵐʸ ᵗᵉᵉᵗʰ ᵃˡᵒⁿᵍ ʸᵒᵘʳ ᶜʰᵉˢᵗ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗᵒ ᵗᵃˢᵗᵉ ʸᵒᵘʳ ᵇᵉᵃᵗⁱⁿᵍ ʰᵉᵃʳᵗ⠀•
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @GLOSS_PVIN
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANISHMENT03
ᴰʳᵃᵍ ᵐʸ ᵗᵉᵉᵗʰ ᵃˡᵒⁿᵍ ʸᵒᵘʳ ᶜʰᵉˢᵗ 
ᵗᵒ

Kogo zaprosisz na Bal Bożonarodzeniowy?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wychodzę z założenia, iż to rola mężczyzny.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Znając przy tym męski zapał - najpewniej ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀byłabym skazana na swoje towarzystwo.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Chociaż nie...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Jest jeden dżentelmen, niewielkich rozmiarów ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀domowy skrzat, jego imię Maruda.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Nie puściłby mnie samej •
Kogo zaprosisz na Bal Bożonarodzeniowy

⠀⠀⠀❛ ; wizard, show me a page from your family album.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬ ᶠᵃᵐⁱˡʸ ⁱˢ ᵃ r̶i̶s̶k̶y̶ ̶v̶e̶n̶t̶u̶r̶e̶,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵇᵉᶜᵃᵘˢᵉ ᵗʰᵉ ᵍʳᵉᵃᵗᵉʳ ᵗʰᵉ ˡᵒᵛᵉ, ᵗʰᵉ ᵍʳᵉᵃᵗᵉʳ ᵗʰᵉ ˡᵒˢˢ •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
wizard show me a page from your family album

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀S̶̫͎͚̹̪̆̀̓͋̄͐͝c̴̘̝͔̺͙̽̈̄̀͊̕ͅa̵͛́̑̂̿͜r̴͚͖̭̯̩̜̂̅͠s̸̢̼̦̭̜͂͆͐̾̅̓̚͜͜͠ ⠀ʰᵃᵛᵉ ᵗʰᵉ ˢᵗʳᵃⁿᵍᵉ power ᵗᵒ ʳᵉᵐⁱⁿᵈ ᵘˢ
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵃᵗ ᵒᵘʳ ᵖᵃˢᵗ ⁱˢ 🆁🅴🅰🅻⠀•
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @R3GVLVS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/FINITE_INCANTATEM08
Scars

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴅᴏɴ'ᴛ ɢᴇᴛ ᴛᴏᴏ ᴄʟᴏꜱᴇ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴹʸ ⠀⠀⠀ᵈᵉᵐᵒⁿˢ⠀⠀⠀ ᵇⁱᵗᵉ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🆂🅰🆅🅴 y̶o̶u̶r̶s̶e̶l̶f̶ ̶f̶r̶o̶m̶ ̶m̶e̶⠀•
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @GLOSS_PVIN
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/BANISHMENT01
ᴅᴏɴᴛ  ɢᴇᴛ ᴛᴏᴏ ᴄʟᴏꜱᴇ
ᴹʸ ᵈᵉᵐᵒⁿˢ

Szukasz kogoś?

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀W niej jest trochę podobieństwa do 🅱🆁🆉🆈🆃🆆🆈 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀potrzeba jej paska do ostrzenia się
⠀⠀⠀⠀⠀⠀i w najlepszym razie
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀będziesz dla niej ̶p̶a̶s̶k̶i̶e̶m̶.̶
Szukasz kogoś

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀My⠀⠀ head
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪꜱ⠀⠀ ᴀ⠀⠀ ᴠᴇʀʏ⠀⠀🅳🅰🆁🅺 ⠀⠀ᴘʟᴀᴄᴇ⠀•
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @BEAM0FLIGHT
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/TO_THE_RESCUE_01
My head
ɪꜱ ᴀ ᴠᴇʀʏ

•⠀❪ ✉ from someone ❫⠀⁏⠀wspaniała kreacja wężowej kobiety, jestem zachwycona ❤️ oby tak dalej!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Czuję wdzięczność 💚
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴱᵛᵉʳʸ ˡⁱᶠᵉ ⁱˢ ᵃ ˢᵗᵒʳʸ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ᶠᵒʳ ᵇᵉⁱⁿᵍ ᵖᵃʳᵗ ᵒᶠ ᵐʸ s̸̥̼̈́̕t̷̯̒̇̑̋͜ǫ̵͚̠̺̪̭͎̀̑͋̾̾͒̀r̵̨̰̞̞͍̼̱̺͆̾̕͝ͅy̸͔̙̪̭̺͙̦̭̔̊ͅ.̶̯̈͊̅̂ ⠀•
from someone wspaniała kreacja wężowej kobiety jestem zachwycona  oby tak dalej

⠀⠀⠀❛ ; show me your character moodboard.

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ᵐᵃᵏᵉ ᵐⁱˢᵗᵃᵏᵉˢ, ᴵ ᵃᵐ ᵒᵘᵗ ᵒᶠ ᶜᵒⁿᵗʳᵒˡ ᵃⁿᵈ ᵃᵗ ᵗⁱᵐᵉˢ ʰᵃʳᵈ ᵗᵒ ʰᵃⁿᵈˡᵉ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀🅱🆄🆃 ⁱᶠ ʸᵒᵘ ᶜᵃⁿ'ᵗ ʰᵃⁿᵈˡᵉ ᵐᵉ ᵃᵗ ᵐʸ 🆆🅾🆁🆂🆃,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵉⁿ ʸᵒᵘ ˢᵘʳᵉ ᵃˢ ʰᵉˡˡ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵈᵉˢᵉʳᵛᵉ ᵐᵉ ᵃᵗ ᵐʸ best•⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
show me your character moodboard

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴱⁱᵗʰᵉʳ ᵍⁱᵛᵉ ᵐᵉ ᴍᴏʀᴇ ʷⁱⁿᵉ ᵒʳ ˡᵉᵃᵛᵉ ᵐᵉ ̶a̶l̶o̶n̶e̶.̶⠀•
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀───────────────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @R3GVLVS
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/FINITE_INCANTATEM06
ᴱⁱᵗʰᵉʳ ᵍⁱᵛᵉ ᵐᵉ ᴍᴏʀᴇ ʷⁱⁿᵉ ᵒʳ ˡᵉᵃᵛᵉ ᵐᵉ

Szukasz kogoś?

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Och, please
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Gimme my L̶͍͍͍̰͉̥̯̊o̷̧̺͈̰̮̱̐̉̒̊͋͌r̶̦̃͑̚͠d̶̢̡̮̝́́͆̏͋̍̈͗̚ ⠀ •
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Szukasz kogoś

Next

Language: English