Ask @someposition:

° . ● . ° ☾ °☆ ¸. ● . ★ ★ ° ☾ ☆ ¸. ¸ ★ :. . • ○ ° ★ . * . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ . ° ☾ ° ¸. ● ¸ . ★ ° :. . • ° . * :. . ¸ . ● ¸ ★ ★☾ °★ . . °☆ . ● ¸ . ★ ° . • ○ ° ★ . * . ☾ ° ¸. * ● ¸ ° ☾ °☆ . * ¸. ★ KOSMOS KURWA ! . *. ° . ● . ° ☾ °☆ ¸. ●

halo halo a tu nic , MAGIA, KURWA CZYSTA MAGIA *_*

View more

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ KOCHAM CIĘ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

tezż kocham anonimki ;* ;d

View more

Next