Ask @sondosjamous:

تركـو اثـر .. نصيحة ، كلمة حلوة ، اقتباس بتحبوه ، صورة بـ لون بتحبوه 💛!

#قُصّةّ_وٌآقُعٌيَةّ
مًنِ فُتٌرةّ کْنِتٌ طِآلَعٌةّ بًآلَسِرفُيَسِ 🚐 وٌفُيَ وٌآحًدٍ قُآعٌدٍ جّنِبًيَ عٌمً يَحًکْيَ مًکْآلَمًةّ📱 مًعٌ خِطِيَبًتٌوٌ ، وٌ عٌمً يَسِآيَرهّآ بًآلَحًدٍيَثً ، وٌلَکْ مًنِشُآنِيَ ، طِيَبً مًنِشُآنِ خِآطِريَ ، بًحًيَآتٌيَ عٌنِدٍکْ ، بًتٌرجّآکْيَ خِلَصّ ، وٌ صّوٌتٌوٌ عٌآلَيَ وٌمًسِمًوٌعٌ يَعٌنِيَ ... وٌ آنِآ عٌمً قُوٌلَ بًيَنِيَ وٌبًيَنِ حًآلَيَ ، هّآدٍ شُوٌ بًدٍوٌ مًنِهّآ ¿ وٌعٌ شُوٌ عٌمً يَتٌرجّآهّآ هّيَکْ ¿ آلَفُضوٌلَ مًوٌتٌنِيَ بًصّرآحًةّ ؟ شُيَ غُريَبً ، شُبً طِوٌلَ وٌعٌرض وٌمًوٌ هّآمًوٌ شُکْلَوٌ قُدٍآمً آلَنِآسِ آلَلَيَ قُآعٌدٍةّ وٌفُيَ شُبًآبً وٌرآنِآ عٌمً يَتٌهّآمًسِوٌ عٌلَيَهّ وٌعٌلَﮯ آسِلَوٌبًوٌ مًعٌ آلَبًنِتٌ وٌطِريَقُةّ کْلَآمًوٌ ... آلَمًهّمً ... عٌمً يَحًکْيَ مًعٌهّآ وٌبًدٍوٌنِ أيَ مًقُدٍمًآتٌ قُلَآ ، صّوٌتٌکْ آلَمًبًحًوٌحً مًنِ آلَبًکْيَ هّآدٍ وٌجّعٌلَيَ قُلَبًيَ ، صّحً أنِآ خِطِيَبًکْ وٌلَسِآ مًآلَيَ آلَحًقُ أنِيَ آسِألَ أبًوٌکْيَ لَيَشُ مًزٍعٌلَکْ ، بًسِ آنِآ مًآفُيَنِيَ خِلَيَکْيَ زٍعٌلَآنِةّ ... وٌأنِآ بًمًوٌتٌ فُيَکْيَ ❤ طِيَبً لَيَکْيَ عٌشُر دٍقُآيَقُ وٌبًکْوٌنِ تٌحًتٌ بًيَتٌکْنِ ... جّآيَبًلَکْ مًعٌيَ شُوٌکْوٌلَآ🍫 وٌمًحًآرمً مًنِشُآنِ تٌمًسِحًيَ دٍمًوٌعٌکْ 😭 وٌصّآر يَضحًکْ😅 وٌيَرآضيَ فُيَهّآ ... رجّعٌ قُلَآ بًضحًکْةّ 😀 آلَلَهّ يَخِربً بًيَتٌکْ عٌ بًيَتٌ أبًوٌکْيَ ... کْلَ آلَيَ بًآلَسِرفُيَسِ سِمًعٌآنِيَنِ حًکْيَيَ ... بًسِ بًتٌعٌرفُيَ مًعٌلَشُ ... آلَمًهّمً بًحًبًکْ ❤😍
تٌطِلَعٌتٌ فُيَهّ وٌقُلَتٌلَوٌ آلَلَهّ يَخِلَيَکْنِ لَبًعٌض وٌيَجّمًعٌکْنِ ... قُلَيَ حًآربًتٌ مًشُآنِآ کْلَ آلَدٍنِيَ لَوٌآفُقُوٌ آهّلَآ عٌلَيَيَ وٌآلَحًمًدٍ لَلَهّ آلَآسِبًوٌعٌ آلَجّآيَةّ عٌرسِنِآ صّدٍقُوٌنِيَ فُرحًتٌ آکْتٌر مًنِوٌ وٌآلَلَهّ 💙
#آلَخِلَآصّةّ " آلَحًنِيَةّ ، آلَحًنِيَةّ يَآ جّمًآعٌةّ ، أقُسِمً بًآلَلَهّ بًتٌرآضيَ أيَ #حًدٍآ حًتٌﮯ لَوٌ کْآنِ #حًجّر وٌبًتٌجّبًر بًخِآطِروٌ #وٌبًحًکْيَکْ وٌفُعٌلَکْ رحً يَتٌطِمًنِ #وٌيَحًسِ بًآلَأمًآنِ ، وٌهّآدٍ شُبً #وٌمًآ هّمًوٌ أيَ #شُيَ وٌلَآ حًتٌﮯ شُکْلَوٌ قُدٍآمً آلَنِآسِ وٌهّمًوٌ آلَوٌحًيَدٍ يَعٌرفُ شُبًهّآ وٌ يَرآضيَهّآ حًتٌﮯ لَوٌ عٌلَﮯ حًسِآبً نِفُسِوٌ ...
#هّيَ آلَنِآسِ آلَيَ قُلَبًهّآ نِضيَف

View more

_🖤

وَعْد
‏" ترخي مفاصلك، وتضع رأسك بهدوء، بعد مجابهة يوم ثقيل ..
‏تفكر .. تود لو أن الحياة كانت أخفّ من هذا الثقل كله، لكنها سَفر، والسفر مظنّة المشقة، ومن تعبَ اليوم أدرك مفاز الغد .. تود لو أنها أهون مما هي عليه الآن، لكنك المؤمن القوي الذي لا تغلبه العاجلة 💚

View more

شي ل أيلول🍁//؛

النُّهىٰ .
ايلول 🔐
أيلول الحيران ، اللي عم يشد بِالشتويّة لتيجي و عم يطر الصيف بِحُبْ.
أيلول الشوارع فاضيه والنوم ع اذان العشاء
المغتربين روحوا
والمدارس داومت ...وحتى الشجر جهز حاله ليسافر بعيد يسافر متل البشر..
أيلول الحزن الاصفر💛
أيلول حلوو وبيوجع.. 👌🏻🖤🍂

View more

تٌحٍدِثْ بِعمق..♡

#الاسود يليق بي❤انحظرت .
كيف صبرت عليك ؟
أنا الذي لا أعرف أن أكمل فيلماً دون أن أقرأ عنه و اعرف نهايته ولا أعرف كيف اقرأ رواية دون أن أُطالع صفحاتها الأخيرة أولاً ، أضيق بنفسي ولا أطيقُ الصّبر أو الانتظار البتة ، أفتُت الخبز دون أن أشعُر
و آكُله إن وصلتُ للدار بعد نهار طويل وَ لم أجد أمّي قد فرغَت من إعداد الغداء ، تتقافز الأفكار في رأسي ولا أدوّنها لأنّ اللغة لها علينا حق الصّبر ، أكُفّ عن التحدّث إن شردَ شقيقي في مُنتصف ما أقول و أنسى الأمر برمّته لأني لا أحتمل التّكرار ، حتى أنّي أقومُ بكَُيّ الجّزء الأعلى من القميص فقط و أترك الجزء الذي لن يَراه أحَد ، هذا أرحم منَ الإنتظار مائةَ عامٍ أمام أكمام القميص ، أنت تَعرف كم هو صعبٌ أن أنتظر ، كيفَ صيّرتني علی خُطی أيوب ؟
- أيفعل الحُب ما تفعل النبوّة ؟". "

View more

Next