Ask @sonmustang:

Anh Sơn cho em hỏi là anh có bạn gái chưa? (bạn gái ở đây tức là người anh yêu thương ấy) Nếu anh có bạn gái rồi thì anh k cần trả lời câu hỏi tiếp theo đâu ạ. Nếu anh chưa có bạn gái thì anh có đang quan tâm để ý tới ai k? Hoặc là anh có nghĩ đến chuyện, anh sẽ tìm hiểu và thích ai đó k?

Anh chưa có bạn gái. Còn vế sau thì nếu em vẫn còn dùng ask và hỏi a tiếp thì a sẽ trả lời vì câu hỏi này cũng 6 tháng rồi :))

View more

Next