@soul_stealer_

Wolf

Ask @soul_stealer_

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇳🇴🇹🇭🇮🇳🇬 🇲🇦🇰🇪🇸 🇦🇳🇾 🇸🇪🇳🇸🇪.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀🇳🇴🇹🇭🇮🇳🇬 🇲🇪🇦🇳🇸 🇦🇳🇾🇹🇭🇮🇳🇬.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀🇾🇴🇺·🇷🇪 🇧🇴🇷🇳﹐ 🇾🇴🇺 🇱🇮🇻🇪﹐ 🇾🇴🇺 🇩🇮🇪.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀🇹🇭🇦🇹·🇸 🇮🇹.
⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/story14
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @l0st_b0y_

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Sᴀᴠᴇ ᴍᴇ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ɴᴏᴛʜɪɴɢ I·ᴠᴇ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ.
⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ https://justpaste.it/story12
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @l0st_b0y_
Sᴀᴠᴇ ᴍᴇ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ɴᴏᴛʜɪɴɢ Iᴠᴇ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ

Related users

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ ᵂᴬᴺᴺᴬ ᶠᴵᴺᴰ ˢᴼᴹᴱᵀᴴᴵᴺᴳ ᴵ'ᵛᴱ ᵂᴬᴺᵀᴱᴰ ᴬᴸᴸ ᴬᴸᴼᴺᴳ. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˢᴼᴹᴱᵂᴴᴱᴿᴱ ᴵ ᴮᴱᴸᴼᴺᴳ.
⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://justpaste.it/story10
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @l0st_b0y_
ᴵ ᵂᴬᴺᴺᴬ ᶠᴵᴺᴰ ˢᴼᴹᴱᵀᴴᴵᴺᴳ ᴵᵛᴱ ᵂᴬᴺᵀᴱᴰ ᴬᴸᴸ ᴬᴸᴼᴺᴳ  ˢᴼᴹᴱᵂᴴᴱᴿᴱ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ғᴜɴɴʏ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴛʜᴇ ʙʀᴏᴋᴇɴ ᴏɴᴇ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʙᴜᴛ ɪ'ᴍ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴏɴᴇ ᴡʜᴏ ɴᴇᴇᴅᴇᴅ sᴀᴠɪɴɢ.
⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://justpaste.it/story8
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @l0st_b0y_
ғᴜɴɴʏ ʏᴏᴜʀᴇ ᴛʜᴇ ʙʀᴏᴋᴇɴ ᴏɴᴇ 
 ʙᴜᴛ ɪᴍ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴏɴᴇ ᴡʜᴏ

•⠀❪ ✉ from someone ❫⠀⁏⠀Wiem, że to samotnik, ale z wielkim sercem. Inaczej nie uratowałby mi życia. Doceniam wszystko, co dla mnie zrobił. To, że wiele nie mówi i jest mrukliwy wcale w niczym nie przeszkadza. ;) (Poza tym świetnie mi się z nim pisze ;))

O... Em... Dzięki...

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀ɪ'ᴍ ɴᴏᴛ ᴀɴ ᴏᴘᴇɴ ʙᴏᴏᴋ. ɪ'ᴍ ᴅɪꜰꜰɪᴄᴜʟᴛ ᴛᴏ ʀᴇᴀᴅ.
⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://justpaste.it/story6
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @l0st_b0y_
ɪᴍ ɴᴏᴛ ᴀɴ ᴏᴘᴇɴ ʙᴏᴏᴋ ɪᴍ ᴅɪꜰꜰɪᴄᴜʟᴛ ᴛᴏ ʀᴇᴀᴅ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

ʀᴜɴɴɪɴɢ ᴀᴡᴀʏ ᴡᴀs ᴇᴀsʏ; ɴᴏᴛ ᴋɴᴏᴡɪɴɢ ᴡʜᴀᴛ ᴛᴏ ᴅᴏ ɴᴇxᴛ ᴡᴀs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ᴛʜᴇ ʜᴀʀᴅ ᴘᴀʀᴛ.
⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/story4
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @l0st_b0y_
ʀᴜɴɴɪɴɢ ᴀᴡᴀʏ ᴡᴀs ᴇᴀsʏ ɴᴏᴛ ᴋɴᴏᴡɪɴɢ ᴡʜᴀᴛ ᴛᴏ ᴅᴏ ɴᴇxᴛ ᴡᴀs        ᴛʜᴇ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀

Bᴇɪɴɢ ᴀʟᴏɴᴇ ʜᴀs ᴀ ᴘᴏᴡᴇʀ ᴛʜᴀᴛ ᴠᴇʀʏ ғᴇᴡ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴄᴀɴ ʜᴀɴᴅʟᴇ.
⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺⸺
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/story2
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @l0st_b0y_
Bᴇɪɴɢ ᴀʟᴏɴᴇ ʜᴀs ᴀ ᴘᴏᴡᴇʀ ᴛʜᴀᴛ ᴠᴇʀʏ ғᴇᴡ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴄᴀɴ ʜᴀɴᴅʟᴇ

Language: English