Mình không thể đến tham dự chương trình vì lý do cá nhân không thể sắp xếp, liệu mình có thể cử đại diện của CLB mình đi thay thế không?

Hi bạn, Được bạn ạ, tối đa là 2 bạn từ CLB của bạn nhé. vui lòng điền vào form và gửi email phản hồi để bên mình tổ chức cho chu đáo bạn nhé. Thân Student Life Care