Dominik Kielar also answered this question with: "Żyć bez szkoły"