Họ nói họ buồn, bạn sẳn lòng an ủi, họ nói không sao nhưng bạn biết chắc chắn là có vấn đề. Họ nói “ m bớt đi tao chịu được ok “ .... khi bạn quá thật thà với 1 ai đó sự nhận lại không phải là 1 lời cám ơn mà lại là 1 thái độ khó chịu. Tôi biết tâm trạng họ ko ổn, nhưng tại sao lại làm vậy ??

Đúng vậy ! Tôi hiểu cảm giác này. Kiểu như người ta đang trong tâm trạng không ổn định, tâm lí cũng bất ổn, khó đoán ấy mà

View more