Lucie also answered this question with: "Jak kdy, spíš mejdanek, ale v úzši společnosti."