@t10052001

hi.imkieutung

What others replied to:

yêu được 2 năm thì ny bảo gặp được chân ái của đời rồi. Vậy còn toai la gì???

show all (4)

Language: English