#1532

1.73 K people

50 posts

Posts:

Пугая внешними врагами, нас убивают изнутри, но не меняется с годами девиз царя: воруй и ври! А.С. Пушкин, 1830 г.

"Умы бывают трех родов: один все постигает сам; другой может понять то, что постиг первый; третий — сам ничего не постигает и постигнутого другим понять не может."
Н. Макиавелли "Госуда́рь" 1532 г.

Правильно ли называть Украину независимой, если она в реальности по факту зависит от других стран?

vezhnovets’s Profile Photoможно просто Лжедмитрий
ɢᴏᴏᴅ ᴛɪᴍᴇ ᴏꜰ ᴅᴀʏ
Думаю что нет, так как если не ошибаюсь независимость была принята в 1991 году 24 августа. Однако, всем что-то нужно. Поэтому неправильно. Если бы от других стран ничего не требовалось, то могла бы быть независимость, а так нет.
ᴛʜᴀɴᴋs ꜰᴏʀ ʏᴏᴜ ǫᴜᴇsᴛɪᴏɴ. ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɴɪᴄᴇ ᴅᴀʏ
ᴅᴀᴛᴇ: 24/08/21
ᴛɪᴍᴇ: 15:32
Правильно ли называть Украину независимой если она в реальности по факту зависит

ما ألحَّ عبدٌ على الله بدعاء إلا أجابه الله. بنفس ما دعا به أو بِعِوَضٍ عنه هو خير مما دعا به.

sadel2493’s Profile PhotoSara Adel
ﺧَﺮَّﺝَ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ : ﺭَﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺗﻔﺘﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
❶ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻷﻭﻝ :
☜ * ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻈﻬﺮ *
☆ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ :
)) ﺇﻥَّ ﺃﺑﻮﺍﺏَ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﺗُﻔْﺘﺢُ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻝِ ﺍﻟﺸﻤﺲِ ، ﻓﻼ ﺗُﺮْﺗَﺞُ ﺣﺘﻰ ﻳُﺼﻠَّﻰ ﺍﻟﻈﻬﺮُ ، ﻓﺄﺣﺐُّ ﺃﻥ ﻳُﺼﻌﺪَ ﻟﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻴﺮٌ ((
ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ - ﺭﻗﻢ : ‏( 1532 ‏)
❷ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :
☜ * ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺃﺫﺍﻥ * :
☆ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ :
)) ﺇﺫﺍ ﻧُﻮﺩﻱ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓِ ﻓُﺘِّﺤﺖْ ﺃﺑﻮﺍﺏُ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ، ﻭ ﺍﺳْﺘُﺠﻴﺐَ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀُ ((
ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ - ﺭﻗﻢ : ‏( 260 ‏)
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ - ﺭﻗﻢ : ‏( 818 ‏)
❸ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :
☜ * ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﺑﻴﻦ ﺻﻼﺗﻴﻦ * :
☆ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ :
)) ﺃَﺑْﺸِﺮﻭﺍ ، ﻫﺬﺍ ﺭﺑُّﻜﻢ ﻗﺪ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺑًﺎ ﻣﻦ ﺃﺑﻮﺍﺏِ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ، ﻳُﺒﺎﻫﻲ ﺑﻜﻢ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔَ ؛ ﻳﻘﻮﻝ : ﺍﻧﻈُﺮﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺩﻱ ، ﻗﺪ ﻗﻀَﻮﺍ ﻓﺮﻳﻀﺔً ، ﻭ ﻫﻢ ﻳﻨﺘﻈِﺮﻭﻥ ﺃﺧﺮﻯ ((
ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ - ﺭﻗﻢ : ‏( 445 ‏)
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ - ﺭﻗﻢ : ‏( 36 ‏)
❹ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :
☜ * ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ * :
☆ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﷺ :
)) ﺗُﻔﺘﺢُ ﺃﺑﻮﺍﺏُ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ﻧﺼﻒَ ﺍﻟﻠﻴﻞِ ، ﻓﻴُﻨﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﺩٍ : ﻫﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﻉٍ ﻓﻴُﺴﺘﺠﺎﺏَ ﻟﻪ ؟
ﻫﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻞٍ ﻓﻴُﻌﻄﻰ ؟
ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﻜﺮﻭﺏٍ ﻓﻴُﻔَﺮَّﺝَ ﻋﻨﻪ ؟
ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﺴﻠﻢٌ ﻳﺪﻋﻮ ﺑﺪﻋﻮﺓٍ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﺠﺎﺏَ ﺍﻟﻠﻪُ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻪ ؛ ﺇﻻ ﺯﺍﻧﻴﺔً ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻔﺮﺟِﻬﺎ ،
ﺃﻭ ﻋﺸَّﺎﺭًﺍ ((
ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻔﺮﺟﻬﺎ : ﺍﻱ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﺎﻟﺰﻧﻰ .
ﻋﺸﺎﺭﺍ : ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﻜﺲ .. ‏( ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻜﻮﺱ ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﺫﺍ ﻣﺮﻭﺍ ﻣﻜﺴﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻌﺸﺮ ... ‏( ﺿﺮﻳﺒﺔ ‏)
ﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ - ﺭﻗﻢ : ‏( 786 ‏)
ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ - ﺭﻗﻢ : ‏( 2971 ‏)
❺ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :
☜ ﻋﻨﺪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑـ ‏[ * ﺍﻟﻠﻪُ ﺃﻛﺒﺮُ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪِ ﺑﻜﺮﺓً ﻭﺃﺻﻴﻼً [* .
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻧﺼﻠﻲ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﷺ ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞٌ ﻣَﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡُ : ﺍﻟﻠﻪُ ﺃﻛﺒﺮُ ﻛﺒﻴﺮًﺍ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪِ ﺑﻜﺮﺓً ﻭﺃﺻﻴﻼً .
ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﷺ : ‏( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞُ ﻛﻠﻤﺔَ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ ‏) ؟
ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞٌ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡِ : ﺃﻧﺎ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪ !ِ
ﻗﺎﻝ ﷺ : ‏( ﻋﺠِﺒﺖُ ﻟﻬﺎ ﻓُﺘِﺤَﺖْ ﻟﻬﺎ ﺃﺑﻮﺍﺏُ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀِ ‏) .
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦُ ﻋﻤﺮ : ﻓﻤﺎ ﺗﺮﻛﺘُﻬﻦَّ ﻣﻨﺬُ ﺳﻤﻌﺖُ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪِ ﷺ ﻳﻘﻮﻝ ﺫﻟﻚ .
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ‏( 601 ‏) .
* ﺃُﻧﺸﺮُﻭﻫَﺎ ﻓﻨﺸَﺮُ ﺍﻟﻌِﻠﻢِ ﻣﻦ ﺃَﻋْﻈَﻢِ ﺍﻟﻘُﺮُﺑَﺎﺕ *
ﻩ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ :
⇦* ‏« ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻨُّﺒﻮَّﺓ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺑﺚِّ ﺍﻟﻌﻠﻢ
?:منذر الثوري

View more

1.твой рост.? 2.цвет глаз. ? 3.любимый цвет.?4.время года ? 5.Число ? 6.Брюки или джинсы?7.туфли или кеды ?? 8. Рок или рэп ?9.Пицца или роллы ??? 10.русский или алгебра ?11. Футбол или волейбол ⚽️ 12. Танцы или пение.? 13.Знак зодиака ? 14. Кто ❤️ Тот же вопрос

id318825514’s Profile Photo❌Welcome❌
1. 153
2. Темно-карий
3. Синий/голубой
4.Весна/осень
5. 19
6. Джинсы
7. Кеды
8. Рок
9.Роллы
10. Русский
11. Ничего
12. Танцы
13. Скорпион
14. -

Šta bi ti značilo? Dobivala bi više pitanja, imala bi više ljudi kojima bi se svidjela tvoja tema aska, imala bi više ljudi koji te podržavaju...

Ovaj prati me 1532 profila, pa kao dobijam više pitanja? Gle, nebitno mi je, ne provodim toliko vremena ovdje da bi mi značilo više pitanja ili podrška nekih osoba, jer ovo je moj privatni profil? Ne postoji tema aska, ne interesuje me više pratioca, imam ih sasvim dovoljno, od kojih vjerujem da je polovina deaktivirano no et, hvala u svakom slučaju c:
Liked by: Deviddo pup Avicii❤

Саша💛 Очень красивая💜 В 1532 💤 Рома лд😌😋 Стрелки всегда шикарные❤ С Аней оч хорошо дружишь💣 Поссорились один раз😔 Но потом помирились😻 Фигура нравится твоя☺ И смееех😂🙂😊 Удачи на экзаменах😍 Люблю💕

zhanna19122000’s Profile PhotoЖанна
Спасибо дорогая, а ты, выздоравливай, лю😘❤

Диана🌙маленький человечек🌙очень красивая🌙веселая🌙в 1532 учишься🌙общительная 🌙с Милютиной хорошо общаешься🌙люблю❤

kplaash’s Profile PhotoАнгелина Колесникова
Пхаха😂 спасибо большое, люблю и скучаю💜🌸💞

Osobiście uwαżαm, że nα świecie jest tyle sαmo prαwd, ile kłαmstw, lecz to jedynie moje zdαnie. Jedno wiem - jestem Şαhidevrαn.

SahidevranHafsaSultan’s Profile PhotoŞehzade Sêlım
➴ 12 stycznia 1532, Anatolia ➴
Ta zima nie była srogą. W porównianiu była niczym piórko, przy wielkim stosie cegieł. Sułtanka Şahidevran ów dzień przeznaczyła na rzecz swoich dzieci. Spojrzała na najstarszą z swych cór - Alinę. Wciąż nie mogła pojąć tego, że jej córka już dorosła, a ta miała już niemalże 28 lat. Potem na Leylę, ta też nie była już dzieckiem - liczyła już sobie lat dwadzieścia trzy. Następnie swój wzrok przeniosła na imienniczkę swej matki - Mahpeyker. Owa była najbardziej podobna do rodzicielki. Była wręcz odbiciem jej w nastoletnim wieku. Patrząc na to, jak dorosłe są jej latorośla, uświadamiała sobie, że jej młodość także przemija. Dyskretnie spojrzała w lustro, jednak nie widziała już tej Şahidevran co zawsze. Wesołość zmyła się nieco z twarzy sułtanki, lecz powróciła, gdy znów rzuciła okiem na swe pociechy. Podszedł do niej najmłodszy synek - Bajazyd, a za nim córeczka - Hafsa. Dziewczyna właściwie jeszcze nie umiała dobrze chodzić, kilka razy idąc do matuli wywróciła się. Każdy upadek dziecka cieszył Şahidevran, wszakże wiedziała, że mała na nich skorzysta. Jedno spojrzenie na dzieci wywoływało na jej twarzy szczery uśmiech. Nic jej tak nie cieszyło jak one. W końcu nastał wieczór. Było już po wieczornej modlitwie w związku z czym wszyscy byli już zmęczeni całym dniem, a zwłaszcza dzieci. Sułtanka zaprowadziła je do swojego łoża i tam zaczęła usypiać kołysanką.
Gdy dzieci usnęły Şahidevran dyskretnie opuściła na chwilę komnatę, by dopytać straże o miejsce pobytu swego męża - zwykle był już w pałacyku o tej porze.
Idąc korytarzem Hafsa napotkała İlyas'a Ağę, wiernego sługę i przyjaciela Ahmed'a paszy.
-İlyas Ağa! Gdzie jest Ahmed Paşa? - zapytała donośnym głosem.
Strażnik zadygotał nerwowo. Był bardzo wystraszony, przez chwilę sułtanka odniosła wrażenie, że to przez nią.
-Gdzie jest Ahmed? - zadała pytanie ponownie, tym razem jednak spokojniejszym tonem.
➴ Ciąg dalszy https://justpaste.it/120132r

View more

Osobiście uwαżαm że nα świecie jest tyle sαmo prαwd ile kłαmstw lecz to jedynie

Fαkty nα temαt sułtαnki Hαfsy Şαh-î-devrαn

SahidevranHafsaSultan’s Profile PhotoŞehzade Sêlım
1. Urodziłα się w 1489 roku w Trαbzonie.
2. Jest córką sułtαnα Selimα I i jego konkubiny Mαhpeyker Hαtun, powszechnie tytułowαnej Sultαn.
3. Zαwαrłα kilkα mαłżeństw:
-w 1502 roku z Emre pαszą. Mαłżeństwo trwαło w lαtαch 1502-1506. Nαleżαło ono do nieudαnych. Jego jedynym pozytywnym αspektem jest córkα - Alinα Sultαn,
-w 1507 z Mehmetem bejem. Mαłżeństwo trwαło w latach 1507-1512. Było ono pierwszym mαłżeństwem, w którym wystąpiłα miłość mαłżeńska. Wynikiem owej miłości są sułtαnkα Leylα i sułtαnkα Mαhpeyker. Związek zαkończył się trαgicznie - bej zostαł strαcony z rozkαzu sułtαnα Selimα I,
-w 1512 roku z Abdülmecidem pαszą. Było ono nieudαne, pαszα nie miαł szαcunku do Hαfsy. W 1515 roku dobrαł się do niej, przymusił do stosunku. Wówczαs sułtαnkα podjęłα decyzję - nαstępnego rαnkα pαszα zostαł znαleziony otruty.
-w 1516 roku z Kαrα Murαdem, gubernαtorem Anαtolii. Związek miαł być karą dlα sułtαnki, lecz okαzαł się być jednym z pozytywnych αspektów życiα Şαhidevrαn. Sułtαnkα dzięki owemu nαuczyłα się wielu rzeczy. Zdobyłα wiedzę o świecie. Poznαłα tαkże kilkα języków. Mαłżeństwo zostαło zαkończone w 1520 roku. Pαszα zostαł strαcony. Zα powód uznαno brαnie łαpówek, co było kłamstwem Selimα.
-w 1520 z Cevherem Agą. Owe zostαło zαkończone kilkαdziesiąt dni po zαślubinαch. Agα zostαł strαcony nα rozkαz sułtαnα Sulejmαnα.
-w 1521 roku z Ahmedem paszą. Mαłżeństwo było udαne i po brzegi wypełnione miłością. Szczęście zostαło podpieczętowαne dziećmi: Sulejmαnem, Nuriye oraz Bαjαzydem i Hafsą. Pαszα zmαrł w 1532 roku na chorobę zakaźną.
2. Wielbi tereny Anαtolii, tαm spędziłα nαjszczęśliwsze lαtα swego życiα
3. Mα siedmioro dzieci. Kolejno: Alinę, Leylę, Mαhpeyker, Sulejmαnα, Nuriye, Bαjαzydα i Hαfsę.
4. Mα dobre relαcje z rodzeństwem, α nαjlepsze z sułtanką Beyhαn i sułtαnem Sulejmαnem.
5. Nienαwidziłα swojego ojcα.
6. Jej mαtkα zmαrłα w lutym 1532 roku.
7. Miαłα średnie relαcje z żoną ojcα - Hafsą.
8. Ceni sobie uczciwość.
9. Jest podziwiαnα w Anαtolii, choć sαmα nie wie zα co.
10. Lubi spotykαć się z ludźmi. W Anαtolii i nie tylko posiαdα wiele fundαcji. Większość z nich zαłożyłα podczαs mαłżeństwα z Kαrα Murαdem.
11. Niegdyś byłα cichą osobą, lecz z czαsem stαłα się bezwzględną dlα swoich wrogów.

View more

Полина😍 Внешность топ, В детстве дружили хорошо очень, Лавашик помню тогда ели вместе, давно не видела твоих родителей, в 1532 учишься, с Ирой и Аней хорошо общаешься) на стадионе виду тебя.. И ИРА ОТЛИЧНАЯ СВАХА @irabls еще увидимся❤

varia_lenta’s Profile PhotoKarasik______
Лавашик ван лав😍😂
Спасибо огромное💕

Tajemnicze Złote Miasta. <3 O ile z drugą serią to prawda, ze powstawała przez 30 lat, to pomiędzy drugą i trzecią będzie "tylko" 4 letnia przerwa. Z ciekawostek - akcja serialu ma miejsce w 1532 roku, więc się pokrywa z Wspaniałym Stuleciem. :D Może w 3 lub 4 serii odwiedza Sulejka, heh

Może odwiedzą, kto wie. :D Ciekawe by to było i może nawet zaczęłabym oglądać. ?❤
/Aga

💞 Ксюша 💞 красивая💞 волосы твои мне очень нравятся💞 вижу на стадионе тебя часто💞 в 1532 учишься💞 уже 9 класс💞 удачи на экзаменах💪💞 надеюсь начнем общаться лучше💞 люблю 💕

kplaash’s Profile PhotoАнгелина Колесникова
Мур 😘😘😘 очень приятно, Гель)

Давай школьный опросик☺📚🎓🎒 1) Какой класс ? 2)Школа ? 3) Буква ? 4) Были новенькие ? 5) Сколько человек в классе ? 6) С кем сидишь ? 7) Любимый предмет ? 8) Нелюбимый ? 9) Как зовут классного руководителя ?

11А🙀
ГБОУ гимназия 1532 СП01🔫
Нет☹️
Не знаю🙌
С кем захочу с тем и сяду👌
Физра😍
Математика🔫🔫
Оксана😊

Заполни анкету🌝ФИО😅Дата рождения🌙Возраст😎Где учишься😊Куда будешь поступать😏Есть ли парень(девушка)😄Где обычно гуляешь😑🙈Где живешь😌Есть ли брат(сестра)(родные)😆Перешли всем,на кого подписан(а)

kisaina_d’s Profile PhotoДи
💁🏼 Ларина Александра Антоновна
💁🏼 13.01.2001
💁🏼 15
💁🏼 гимназия 1532
💁🏼 планирую МГУ и высшая школа экономики
💁🏼 нет
💁🏼 по всей Москве
💁🏼 Теплый стан
💁🏼 старшая сестра
💁🏼 лайкайте, тем и пришлю)

1- Ясенька, любименька 2- бывшая/будущая лп 3- красивая 4- Парень отстой был 5- общительная 6- мила до жути 7-ариана и селена 8- тамблер в страрбаксе 9- лучшая мразь 10- 1532

varia_lenta’s Profile PhotoKarasik______
Ты все равно на втором✖️?❤️
1 Ясенька любименька
2 бывшаябудущая лп
3 красивая 
4 Парень отстой был
5

Każdego dnia trwa jakieś święto, chociażby absurdalne. Powiedz, co ciekawego wydarzyło się w dniu Twojego urodzenia?

Ja urodziłem się 16 listopada, Ami 27 grudnia. Przyjrzyjmy się więc rocznicom i świętom z tych dni.
16 listopada:
- Międzynarodowy Dzień Tolerancji
- na Islandii Dzień Języka Islandzkiego
Teraz rocznice:
- 1532 - bitwa pod Cajmarcą, Hiszpanie pod wodzą Pizarra wyrżnęli 4 tysiące nieuzbrojonych Inków
- 1632 - bitwa pod Lutzen, śmierć króla Szwecji, Gustawa II Adolfa
- 1796 - drugi dzień bitwy pod Arcole
- 1831 - zmarł Carl von Clausewitz
- 1900 - zamach na cesarza Wilhelma II we Wrocławiu
- 1914 - początek bitwy pod Krakowem
- 1914 - bitwa pod Kutnem, zwycięstwo wojsk niemieckich nad rosyjskimi
- 1915 - pierwsze zwycięstwo powietrzne Hermana Goringa
- 1918 - utworzenie Republiki Węgierskiej
- 1938 - zwycięstwo sił generała Franco w bitwie pod Ebro
- 1940 - utworzenie getta warszawskiego
- 1943 - we wsi Huta Stara na Wołyniu oddziały samoobrony i Armii Krajowej odparły atak bandytów z UPA
- 2004 - zwycięstwo Amerykanów w drugiej bitwie o Faludżę
27 grudnia:
- Święto Konstytucji w Korei Północnej xDDD
Rocznice:
- 1459 - urodził się król Polski, Jan Olbracht
- 1587 - koronacja Zygmunta III Wazy na króla Polski
- 1655 - koniec oblężenia Jasnej Góry przez Szwedów
- 1877 - początek bitwy pod Szejnową
- 1901 - urodziła się Marlene Dietrich
- 1918 - wybuch powstania wielkopolskiego
- 1979 - wojska radziecke zdobywają pałac prezydencki w Kabulu
@Sarmata99

View more

1.Настя 2.новенькая в нашей школе 3.нас объединяет общая потеря👿 4.у тебя украли форсы (гимназия 1532 фореве) 5.симпотяшка 😏 6.особо никогда не общались 7.но еще не вечер 8.раньше я думала, что ты меня ненавидишь, почему не знаю👼🏼 9.ну, вроде, это не так ☺️😊😋

ZhuravelValeria’s Profile PhotoВалерия Журавель
ничто так не сближает людей, как украденные сапоги и кроссовки👌🏻😂
а вообще, с первого дня нашего знакомства, ты показалось мне милой и общительной девушкой☺️

1. Шаха 2. 10 класс 3. Красивая 4. добрая 5. очень общительная 6. теперь у тебя много чехлов для айфона;) 7. ответственная 8. звезда подслушано 1532))0 9. есть две сестры (не знаю их имён( ) 10. Обе учатся в 1532 11. даёшь Порции*_*

nikitazaza’s Profile Photoazaza
Азахахах всем по 10, а тебе 11😂
Спасибо большое❤️

Una mujer no piensa, solo habla de primera impresión que a los sentidos se les viene, por eso son seres mentalmente inferiores, porque poseen una endeble capacidad de razonamiento abstracto, esto a su vez resulta ser la razón del porque nunca veamos grandes pensadoras femeninas.

Estamos en el 2015 no en el año 1532 lo siento.

Buongiorno e scusami se ti disturbo. Sto partecipando ad un contest nazionale dove in giuria c'è Guè pequeno,Paola Zukar(Manager Fabri Fibra), Universal Music e i produttori 2ndRoof. Per andare avanti, il mio brano ha bisogno di essere votato, se ti invio la procedura mi aiuteresti?bastano 2 minuti.

GlobalRap00’s Profile PhotoGlobalRap00
Ancora? Basta diocane me l'hai mandato già 1532 volte!

You use fake likes lool you put you're account private and then when you post a pic you put unprivate I caught you 😂😂😂😂😏😏😏

no, actually this is how it works boo boo!!! I post a picture, i put my self unprivate , copy and paste my hashtags on my pic, leave it there for 2 minutes than delete it and go back to private!'☺️ but than again, I have 1532 followers 😈😂

Quelle est ton opinion en ce qui a trait au désir d'indépendance des Bretons, des Écossais, des Catalans, des Corses et des Québécois ? (Pour ne nommer que ceux-ci) :)

Sans oublier les Alsaciens...
C'est une conséquence du libéralisme européen (j'entends UE, et merci Loïc). L'état perd son pouvoir régalien, ce sont les régions qui en obtiennent et du coup, la population locale ne se reconnait plus dans un état plus faible mais dans des régions plus fortes. Exacerbant les différences avec le reste de la population, se "créant" une identité régionale alors que ces régions font partie de la France depuis 1532 pour la Bretagne, 1285 (Philippe ♥) ou plutôt la fin du XVIe siècle pour le pays basque français et espagnol, 1648 pour l'Alsace, 1768 pour la Corse. 1479 pour la Catalogne avec l'Espagne et 1703 pour l'union de l'Ecosse avec l'Angleterre.
Donc ça date, les peuples ont eu le temps de s'intégrer et ce regain régionaliste n'est qu'une conséquence de la politique anti-état/libérale de l'UE, par laquelle chacun s'invente des libertés, dont celle de vouloir l'indépendance de tout et de rien.
Ce désir d'indépendance est pour moi inconstitutionnel, la République ne reconnaissant qu'un seul peuple, les Français, et étant une et indivisible. Il me semble aussi absurde, je ne vois pas l'Alsace ou la Corse s'en sortir seuls. Enfin il contribue à créer de la haine parmi la population, il n'y a qu'à lire les commentaires des vidéos pro-indépendantes, même si internet est un très mauvais indicateur.
J'ouvre une parenthèse pour traiter du cas Québécois qui est différent. La France, par le Traité de Paris de 1763 doit céder -presque- toutes ses possessions américaines (dont le Quebec). Ce territoire était de culture française depuis le début du XVIIe siècle et a été volé par l'Angleterre. Depuis il est administré par des anglo-saxons qui méprisent sa langue, sa culture et son histoire. Le Quebec s'est retrouvé ainsi brusquement coupé de sa métropole maternelle pour se voir confié à une autre, qui fait tout depuis (maintenant le Canada par extension) pour mettre fin aux différences linguistiques et culturelles du Québec. Différences auxquelles les Québécois sont attachés (il n'y à qu'à prendre la devise qui parle d'elle-même). Ce désir d'indépendance est donc complètement différent des régionalismes et est même légitime, du fait de l'attitude canadienne vis à vis du Québec et de l'histoire de la province.
Je laisse finalement De Gaulle conclure:
https://www.youtube.com/watch?v=IaZFvfdietkolanjulu’s Video 127331497734 IaZFvfdietkolanjulu’s Video 127331497734 IaZFvfdietk

View more

olanjulu’s Video 127331497734 IaZFvfdietkolanjulu’s Video 127331497734 IaZFvfdietk

Информационно-аналитическая система «МОСКОВСКИЙ РЕГИСТР КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» г. Москва, Юго-Западный округ. ГБОУ гимназия № 1532 сайт Подсказка / Руководство Мамедов Руслан Илгарович Ученик 10-Г класса Выход Меню Дневник школьника: ДневникВыбранный предметВсе оценкиИтоговые оценки Выбранная не

Меня твои истории уже доебали просто, одна история охуительней другой

hecha la mami y con sarnas en la cara hahahahahahahahaha guambra hdpta parida a pedos jajahajjajajaja si vez como le vañles verga a el arevalo hahahahahaha .l. BITCH

ajaj enserio no me digas c:
Te lo voy a explicar rapidamente solo para que te des cuenta de las cosas que hablas
y tranquila finisisisima
1.-
a) Atahualpa fue el decimotercer inca y pese a que tuvo sucesores nombrados por los españoles está considerado como el último gobernante del Imperio incaico.
Tras trece batallas logró vencer a Huáscar en el año 1532 en Quipaypan, cerca de Cuzco, tras lo cual Atahualpa se proclamó Inca o emperador.
b) En el proceso de colonizacion española en America desde la llegada de Colon el 12 de octubre de 1492 los conquistadores sometieron y violaron a nuestras mujeres a esto se lo denomina CRUZE RACIAL y entramos al tema de EL MESTIZAJE EN AMERICA.. este es el encuentro biológica y cultural de etnias diferentes en que estas se mezclan dando origen a otras nuevas como:
criollos
castizos
zambo
mulato
mestizos
en realidad tu también provienes de este cruze racial amiga mia asi que no te portes como si fueras de sangre azul
2.-
Algunas personas con exceso de grasa en el hígado simplemente tienen lo que se llama un hígado graso aunque esto no es normal, no es grave si no conduce a la inflamacion o daño
la enfermedad del hígado graso es a menudo silenciosa, sin producir síntomas, especialmente en el principio. Si la enfermedad avanza que es por lo general durante un período de años, o incluso décadas puede causar problemas como:
Fatiga
Pérdida de peso o pérdida del apetito
Debilidad
Náusea
La confusión, deterioro del juicio, o dificultad para concentrarse
y lo que tengo yo **** Decoloración por parches de piel oscura, generalmente en el cuello o cara ****
aprende a conocer a las personas junto con sus problemas triztezas y alegrias no estar hablando sin saber como en realidad e increiblemente es ;)
te voy a dejar clarooo el erick y yo no somos nada mas que amigos c: bitch en español perra jaja para mi una palabra para ti una cualidad simpre seremos la puta de una ardida suerte con tu actitud amiga miaaa deberias figarte en ti que en los demas :) cambiar tu mentalidad de virgen que tienes y aceptar tambien tu realidad tus errores y atribuciones el respeto es lo que distingue a una persona con cultura y valores (:
El mundo esta creado para personas maduras y bien educadas asi que tu no deberias estar aqui c:
Mi familia es ejemplo de Humildad y sencillez
mi madre es ejemplo de dedicacion pureza y diversion
y yo soy ejemplo de no caer cuando personas ignorantes e ingenuas fingen tener la sabiduría en los labios tratan de rebajarme a su nivel
<3

View more

hecha la mami y con sarnas en la cara hahahahahahahahaha guambra hdpta parida a

Jajaja tu apellido español? Jajajakakajajajajajajajajkakakajaajajjajajaj Claro campeona mas indio que atahualpa es jaja

jajaj enserio no me digas c:
!) Atahualpa fue el decimotercer inca y pese a que tuvo sucesores nombrados por los españoles está considerado como el último gobernante del Imperio incaico.
Tras trece batallas logró vencer a Huáscar en el año 1532 en Quipaypan, cerca de Cuzco, tras lo cual Atahualpa se proclamó Inca o emperador.
2) En el proceso de colonizacion española en America desde la llegada de Colon el 12 de octubre de 1492 los conquistadores sometieron y violaron a nuestras mujeres a esto se lo denomina CRUZE RACIAL y entramos al tema de EL MESTICAJE EN AMERICA.. este es el encuentro biológica y cultural de etnias diferentes en que estas se mezclan dando origen a otras nuevas como:
criollos
castizos
zambo
mulato
mestizos
en realidad tu también provienes de este cruze racial amigo mio
asi que si me denominas india
a ti el apelido no te quita lo indio y enzima longo
APRENDE HISTORIA LANGAROTE <3
linda noche c:

View more

Нуу, попробуем.. 1. Состоишь в совете шк 2. Ответственная 3. Общительная 4. Добрая 5. Учишься в 1532 :D 6. Будешь поступать в мед 7. Поэтому сдаешь биологию и химию 8. Крутая сестра 9. Бесит училка по немецкому) 10. Станешь актрисой 11. Участвуешь в жизни школы 12. Пятый айфон)

nikitazaza’s Profile Photoazaza
Язв ахах все верно) ты так уверен, что я стану актрисой?) ахах спасибо большое) ты офигенен!) ахха

Czy w dzień Twoich urodzin odbyły się jakieś historyczne wydarzenia lub urodził się ktoś znany? Chodzi tylko o dzień miesiąca, mniejsza o rok.

Kilka najważniejszych wydarzeń z tego dnia:
- 1532 – bitwa pod Cajamarca, Hiszpanie pod wodzą Francisco Pizarro dokonali rzezi 4 tys. nieuzbrojonych Inków
- 1632 – bitwa pod Lützen pomiędzy wojskami szwedzkimi a habsburskimi, w czasie której poległ król Szwecji Gustaw II Adolf
- 1940 – Niemcy utworzyli getto warszawskie
- 1943 – Rzeź wołyńska: we wsi Huta Stara miejscowa samoobrona, wspierana przez partyzantów radzieckich i AK, odparła atak oddziałów UPA w liczbie około 1200 ludzi

Ehi bellissima, ti sto seguendo ricambi? ❤️ (Se devi rispondere sgarbatamente non rispondere).✨✋ @chrioliveri

Ora parlo per tutti quelli che cercano i mi piace, cosa vi cambia se c'è ne sono 1532 o 1533? Non sono mica soldi
Poi a chi chiede di seguire gli altri, non ha senso perché credo che tutti seguano le persone che ritengono interessanti e/o che conoscono.
Quindi evitate di dire a una persona di seguire un'altra o di metterle dei mi piace perchè con sta pubblicità rompete davvero le ovaie.
Scusa ma sono piena di pubblicità e rispondo a tutti una volta per tutte

wszystkie trzy zespoły wspólnie określiły datę powstania całunu na lata 1260-1390. (2/2) Czyli to tylko fałszywka jakich wiele produkowało się w średniowieczu. Istniał wtedy tak zwany przemysł relikwiarski. Poza tym co to za dowód? Prześcieradło na którym będą płyny fizjologiczne też mogę zrobić.

Wielu naukowców zwraca uwagę, że metoda datowania radiowęglem jest niedoskonała, jeśli użyte próbki nie reprezentatywne dla materiału, który podlega datowaniu. Oznacza to, że węgiel C-14 zawarty w próbce musi pochodzić z tego samego okresu co badany przedmiot. Np. jeśli materiał 500 lat po swoim powstaniu zostanie "zanieczyszczony" węglem c-14, to tym samym podczas datowania zostanie o 500 lat "odmłodzony". W przypadku tkanin bardzo łatwo o tego typu "pobrudzenie", ponieważ wchłaniają one ciecze zawierające związki węgla. Poza tym w przędzy żyją liczne bakterie, grzyby i roztocza, które mają zdolność absorbowania z powietrza izotopów węgla radioaktywnego. Żeby pomiar był dokładny, konieczne jest więc wyczyszczenie datowanej próbki z wszelkich późniejszych naleciałości, które mogłyby zmienić wynik badania. W przypadku przędzy jest to o tyle trudne, że nie ma ona gładkiej powierzchni i związki węgla są w stanie wniknąć głęboko w strukturę materiału. Znany jest przykład egipskiej mumii, której badanie radiowęglem, przeprowadzone przez laboratorium w Manchesterze , wykazało, że ciało jest starsze o 1000 lat niż bandaże je okrywające. Wynik okazał się nieprawdziwy, gdyż tkanina przez wieki wchłonęła w siebie więcej węgla C-14 niż owinięte ją zwłoki. W tym kontekście uczeni są zdania iż podczas pożaru w Chambery w 1532 roku Całun mógł zostać wzbogacony o takie ilości radiowęgla, które zaważyły na późniejszym rezultacie datacji. Poza tym spektakularne błędy miały na swoim koncie także laboratoria badające Całun. Ośrodek w Zurichu wiek 50 letniego obrusu obliczył na 350 lat, placówka w Oksfordzie określiła jako 1200 letnie malowidła , które miały w rzeczywistości 11 lat a laboratorium w Tuscon ustaliło, że odnaleziony róg wikingów pochodzi z 2006 roku, choć w rzeczywistości został odkryty na długo przed tą datą. W późniejszych latach trzy ekipy naukowców zakwestionowały wiarygodność datowania Całunu metodą C-14 gdyż wg. Nich pobrane do badania próbki pochodziły z łat pszyszytych do płatna w XVI wieku. Taką opinię wyraziły zespoły kierowane przez Josepha Marino i Sue Benford w 2000 r., O. Petrosilo w 2002 r., i R. Rogersa w 2005 r. Obecnie zdecydowana większość syndonologów przychyla się do zdania, że nie można uznać za pewne wyniki badania węglem c -14 skoro stoją one w sprzeczności z rezultatami wszystkich innych analiz historycznych, ikonograficznych, biochemicznych, fotograficznych, medycznych czy botanicznych

View more

ما هي أهمية الصدق في الإسلام في العلاقات الشخصية وعلاقات العمل على حد سواء؟ وهل هناك حالات يعتبر فيها الكذب عملاً "مقبولاً"؟

lifecluster’s Profile PhotoƧƲƝƦƖƧЄ .. خيال انسان
الصدق هو : قول الحق الذي يواطئ فيه اللسان القلب ، وهو أيضاً : القول المطابق للواقع والحقيقة من حيث اللغة .
ولما كان الصدق ضرورة من ضرورات المجتمع الإنساني ، وفضيلة من فضائل السلوك البشري ذات النفع العظيم ، وكان الكذب عنصر إفساد كبير للمجتمعات الإنسانية ، وسبب لهدم أبنيتها ، وتقطيع روابطها وصلاتها ، ورذيلة من رذائل السلوك ذات الضرر البالغ ؛ أمر الإسلام بالصدق ونهى عن الكذب .
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) ، قال ابن كثير رحمه الله 2/414 : أي : اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله ، وتنجوا من المهالك ، ويجعل لكم فرجاً من أموركم ومخرجاً أ.هـ .
وقال سبحانه : ( فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ) .
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ ( أي يبالغ فيه ويجتهد ) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا . " رواه مسلم 4721 .
فدل هذا الحديث على أن الصدق يهدي إلى البر ، والبر كلمة جامعة تدل على كل وجوه الخير ، ومختلف الأعمال الصالحات ، والفجور في أصله الميل والانحراف عن الحق ، والفاجر هو المائل عن طريق الهداية ، فالفجور والبر ضدان متقابلان .
وعن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دع ما يريبك إلى مالا يريبك ، فإن الصدق طمأنينة ، والكذب ريبة " رواه الترمذي 2520 والنسائي 8/327 وأحمد 1/200 .
وجاء من حديث أبي سفيان رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل حين قال : فماذا يأمركم ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو سفيان ، قلت : يقول : " اعبدوا الله وحده لا تشركوا بالله شيئاً ، واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة ، والصدق والعفاف والصلة " رواه البخاري 1/30 ومسلم 1773 .
وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " رواه البخاري 4/275 ومسلم 1532 .
والصدق يشمل الصدق مع الله بإخلاص العبادة لله والصّدق مع النّفس بإقامتها على شرع الله والصّدق مع النّاس في الكلام والوعود والمعاملات من البيع والشراء والنكاح فلا تدليس ولا غش ولا تزوير ولا إخفاء للمعلومات وهكذا حتى يكون ظاهر الإنسان كباطنه وسره كعلانيته .
أما بالنسبة للكذب فإنه محرم عظيم ويتفاوت في القبح والإثم وأشنع صوره الكذب على الله والرسول لأنه افتراء في الدين ، وتجرؤ عظيم على الله ، ولذلك كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصدق في تبليغ ما أمره الله بتبليغه ، ولهذا قال تعالى : ( فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ) وقال تعالى : ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ) ، ونظير ذلك الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار " متف

View more

ai spus mai jos ca nu o sa slabesti deloc de la exercitiile puse de tine...eu ma apucasem de ele, dar vreau sa slabesc la picioare , ce as putea face? te rog raspunde-mi...ti-am mai pus intrebari si nu mi.ai raspuns, macar la asta . merci

iarta-ma, primesc foarte foarte multe, am 1532 de intrebari neraspunse. - ai putea face aerobic cardio, sau kangoo jumps, zumba, ceva la care sa topai.

idealne wkomponowanie z pytaniem "Co sądzisz o moim asku ?:) trzeba cos w nim zmienic ?:) ptyś :D :3 Zmieniłabym zdjęcie ;)" + "zmień av na te fajne 1532 albo te z psem 1522 *.* ♪#LP Soldier♪ Hahahaha zobaczę potem na kompie które to ;)" XDXD

Hahahaha faktycznie xD

Cell! Te olyan okos vagy, és mindenre tudsz valami logikus fejtegetéssel összekötött szófosást! Magyarázd már el nekem, hogy a 347, 349, 353, 359, 367, 373, 379, 383, 389 számok miért prímszámok valami hasonlóan kreatív módon!

Valószínűleg ugyanazon okból, amiért a 694, 698, 706, 718, 734, 746, 758, 766 és 778 számok félprímek, nem beszélve az 1041, 1047, 1059, 1077, 1101, 1119, 1137, 1149 és 1167 számokról, melyek szintén. Viszont azt ne felejtsük el, hogy az 1388, 1396, 1412, 1436, 1468, 1492, 1516, 1532 és 1556 már nem számítanak félprímnek, mivel ezekben kettő a négyzeten van meg, illetőleg 2082, 2094, 2118, 2154, 2202, 2238, 2274, 2298 és 2334 sem, mivel ezek kettővel és hárommal is megszoroztattak. Ja és ne felejtsük ki, hogy 2429, 2443, 2471, 2513, 2569, 2611, 2653, 2681 és 2723 is félprímek a 7-es szám prím mivolta miatt, viszont a 3123, 3141, 3177, 3231, 3303, 3357, 3411, 3447 és 3501 azok nem, mert három négyzete van meg bennük. Ugyanakkor ne feledjük, hogy a "tízes túloldalán" levő első szám szintén prím, így következetesen 3817, 3839, 3883, 3949, 4037, 4103, 4169, 4213 és 4279 számok ismételten félprímnek számítanak. Köszöntem a lehetőséget.

View more

Про характер родителей , братика. Кто чем увлекается , любит делать в свободное время , профессии , умения...

Ой нифига себе..
Долго же мне писать придется
Итак
Мама у меня просто замечательная и самая понимающая
Работает искусствведом
Всегда могу с ней поделиться своими проблемами и она реально будет сидеть и думать вместе со мной
Характер описывать сложно очень, поэтому я просто скажу, что она самый добрый и искренний человек в моей жизни
Отэц у меня просто человек-праздник
Никто меня уже не упрекает в том, что я тусить люблю- мне просто есть в кого
Папа у меня фотограф, сноубордист, вейкбордист и вообще тусер всея столицы
Ну и шутки шутит заебись
С ним еще и серьезно поговорить можно- он у меня толковые вещи говорит обычно. И не палит меня перед мамой, когда я не прихожу домой вовремя или курю
Он мне как бро короче
Братишка
Солнышко мое учится в 1532 во вором классе
Жить не может без лего и, по-моему, общая сумма всего этого добра у нас в квартире давно уже перевалила за сотню тысяч рублей
Зайка занимается в самбо 70 и, будучи самым маленьким в группе, мудохает все пончиков там не хуже крутых самбистов
А еще он отличник
И я им безумно горжусь
Как и каждым членом моей семьи;)

View more

Language: English