#lxstinthebvdlvnds

23 people

3 posts

Posts:

【﹟LXSTINTHEBVDLVNDS 】❜⠀ Wstaw zdjęcie postaci z pupilem.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▸ ⠀♡ ⠀◂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⋆⠀mentally unstable bxtches in ur area⠀⋆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LXSTINTHEBVDLVNDS  Wstaw zdjęcie postaci z pupilem

【﹟LXSTINTHEBVDLVNDS 】❜⠀ Wstaw zdjęcie postaci z pupilem.

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♱ ⎧ ᴬᶰᵈ ᵗʰᵉʳᵉ ᵍᵒᵉˢ ᵐʸ ᵐᶤᶰᵈ ʳᵃᶜᶤᶰᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴬᶰᵈ ⠀ʸᵒᵘ ⠀ᵃʳᵉ ⠀⠀ᵗʰᵉ ⠀⠀ʳᵉᵃˢᵒᶰ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵀʰᵃᵗ⠀ ⠀⠀ᴵ'ᵐ⠀⠀ˢᵗᶤˡˡ ⠀⠀ᵇʳᵉᵃᵗʰᶤᶰᵍ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴵ'ᵐ ⠀⠀⠀⠀⠀ʰᵒᵖᵉˡᵉˢˢ ⠀⠀⠀⠀ᶰᵒʷ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @BLVEBVTTERFLY
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀────────────────
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀
LXSTINTHEBVDLVNDS  Wstaw zdjęcie postaci z pupilem

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❯❯❯ NOWY HASHTAG!

⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ #LXSTINTHEBVDLVNDS
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ Hej ludki!Stwierdziłam,że
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ trzeba nowego hashtagu
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ z ⠀ powodu ⠀ wielu kont
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ "duchów".⠀⠀ Od⠀ dzisiaj
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ będzie ⠀⠀ obowiązywać
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ hashtag jak ten na górze.
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ Zapraszam serdecznie!!!
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ Jutro też ⠀ postaram się
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ogarnąć bazę, bo ⠀czas
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ czerwcowy⠀ chciałabym
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ rozbudować ⠀⠀⠀ nasze
⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ "złe" królestwo.⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁⦁
⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀
NOWY HASHTAG

Language: English