#psychológia

392 people

50 posts

Posts:

Istnieje coś takiego jak podział na dobro i zło? A może to tylko kwestia poglądów?

gosup’s Profile Photoℭrescencıα❜
To pytanie jest niezwykle złożone i fascynujące, bo dotyka samej istoty ludzkiej natury oraz naszego postrzegania świata 🌍 Wydaje się, że od zarania dziejów ludzie starali się zrozumieć, co jest dobre, a co złe, co słuszne, a co niesłuszne.
Z jednej strony, wiele kultur i religii na przestrzeni wieków stworzyło własne systemy moralne, które definiują, co jest uznawane za dobro, a co za zło. Na przykład, w chrześcijaństwie mamy Dekalog, w islamie Koran, a w hinduizmie zasady dharmy 📜🙏 Te kodeksy moralne miały na celu kierowanie ludzkim postępowaniem i promowanie harmonii społecznej.
Jednakże, istnieje również pogląd, że dobro i zło są pojęciami względnymi, zależnymi od kontekstu kulturowego, społecznego i historycznego 🌐 To, co w jednej kulturze może być uważane za moralnie akceptowalne, w innej może być uznane za naganne. Na przykład, kwestia kary śmierci jest kontrowersyjna: niektóre społeczeństwa ją akceptują jako sprawiedliwą karę za najcięższe przestępstwa, podczas gdy inne uważają ją za niemoralną i okrutną ⚖️
Co więcej, współczesna nauka i filozofia również dostarczają ciekawych perspektyw na tę debatę. Psychologia ewolucyjna sugeruje, że nasze poczucie dobra i zła mogło wyewoluować jako sposób na promowanie współpracy i przetrwania w grupach społecznych 🧠🔬Badania nad empatią i moralnym rozwojem pokazują, że zdolność do odczuwania empatii i zrozumienia dla innych jest kluczowa dla naszych osądów moralnych 💞🤗
Z kolei postmodernistyczna filozofia często podkreśla subiektywność i konstruktywistyczną naturę moralności 🏛️🌀Według niej, nie istnieje uniwersalny podział na dobro i zło, a nasze wartości i normy są wytworem kulturowych narracji i indywidualnych doświadczeń.
Podsumowując, pytanie o istnienie podziału na dobro i zło nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To złożona kwestia, która zależy od wielu czynników: kultury, religii, historii, nauki i filozofii 🌟🌍📚To, co możemy zrobić, to ciągle dążyć do lepszego zrozumienia siebie nawzajem i naszych różnorodnych perspektyw, szukając wspólnych wartości, które mogą nas łączyć 🤝❤️

View more

Czy rasizm i seksizm są naprawdę częścią naszej natury czy też są to po prostu nauczone zachowania?

wiksa_piksa’s Profile Photowiktoria ✨
Skąd taka teza w ogóle?
Odpowiadając, co do rasizmu - i tak, i nie. Na pewnym podświadomym poziomie wydaje się być jak najbardziej naturalny. Dlaczego i skąd taka myśl, jakże przecież nieprzystająca do współczesnych narracji? Redagowałem niedawno naprawdę dobry artykuł, którego autor (psycholog i kognitywista), dowodził, że za reakcje związane z niechęcią, obrzydzeniem i wstrętem odpowiadają pewne konkretne obszary mózgu, które w razie zetknięcia z kimś obcym, jak np. innego koloru skóry, mogą (zwłaszcza jeżeli jest się z hermetycznej społeczności) wywoływać właśnie wstręt. Przebadano to w kilku przypadkach, bardzo podobnie działało to także wobec bezdomnych. Oczywiście, nie działa to w stu procentach przypadków, ale w zdecydowanej większości. No i rzecz jasna może być też rasizm nabyty, wywołany ideologicznymi przekonaniami, który nie ma jednak zbyt wiele sensu.
No dobra, z jednym się uporaliśmy, teraz seksizm. Tu z kolei nie wydaje mi się, żeby jakkolwiek mógł być naturalny, to raczej ewidentnie element kulturowy, wpojony i wytworzony w jako element życia społecznego i relacji międzyludzkich. Bo takie pierwotne, naturalne podejście tłumaczy psychologia ewolucyjna, w skrócie - samiec dąży do rozmnożenia i przedłużenia gatunku, więc wybiera do tego partnerkę, która jest młoda i zdrowa, gdyż taka najbardziej gwarantuje jego powodzenie. Z kolei kobieta wybiera tego, który zapewni jej poczucie bezpieczeństwa i opieki, a przy okazji będzie w jej oczach dominujący na tle innych mężczyzn.

View more

Masz dużo zainteresowań?

A ilość zainteresowań jest wyznacznikiem czegoś?
Czasami lepiej jest mieć jedno zainteresowanie i poświęcić się mu w stu procentach, niż łapać ileś srok za ogon i finalnie nic z tego nie czerpać.
Interesuję się psychologią, psychiatrią, kryminologią, seksuologią, wiele czasu poświęcam nauce i pracy w tym obszarze. Lubię czytać książki, ale lubię też sama pisać, lubię oglądać dobre filmy i seriale.

Dlaczego ludzie narzucają innym swoje poglądy?

Z wewnętrznego przekonania, że są one jedyne słuszne, najlepsze i zmienią świat jeśli inni też będą myśleć i żyć w taki sposób jaki żyją I guess (?)
Oczywiście nasza kochana nauka zwana psychologią pokazuje, że jest to błędne rozumowanie, biorąc pod uwagę ludzką mentalność, charaktery, rozwój etc. Im bardziej ktoś naciska, tym gorszy rezultat osiągnie.
Świata się nie zmieni agresją, ale łagodnością i miłością.
Odrobina wyrozumiałości i luzu działa cuda =)
Relacje są ważniejsze niż poglądy. <- to zdanie powinno być na czerwono.

Ile zła skrywają w sobie ludzie? 💫

staringintheshade’s Profile Photo×Nie obchodzi Cię to
To pytanie jest niezwykle złożone i nie ma na nie jednoznacznej odpowiedzi. Ludzka natura jest skomplikowana, pełna kontrastów i sprzeczności🤔
Ludzie mają w sobie zarówno potencjał do dobra, jak i do zła. To, ile zła skrywają, zależy od wielu czynników, takich jak wychowanie, doświadczenia życiowe, środowisko, w którym się znajdują, a także ich osobiste wybory. Psychologia i filozofia od dawna próbują zgłębić tę kwestię, analizując różne aspekty ludzkiego umysłu i zachowania🧠🔍
Zło w ludziach może być wywołane różnymi czynnikami. Jednym z nich jest środowisko, w którym dorastają. Negatywne doświadczenia z dzieciństwa, takie jak przemoc, zaniedbanie czy brak miłości, mogą wpływać na rozwój negatywnych cech w dorosłym życiu. Z kolei trauma i stres mogą wyzwalać agresywne i destrukcyjne zachowania🏚️😢
Wychowanie odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu moralności i wartości jednostki. Dzieci uczą się poprzez obserwację i naśladowanie zachowań dorosłych. Jeśli są wychowywane w atmosferze miłości, szacunku i empatii, mają większe szanse na rozwinięcie pozytywnych cech. Natomiast wychowanie w środowisku pełnym przemocy i nienawiści może prowadzić do negatywnych zachowań w przyszłości🏠❤️
Naukowcy zajmujący się psychologią i neurobiologią również próbują zrozumieć, skąd bierze się zło w ludziach. Badania nad mózgiem pokazują, że pewne obszary mózgu, takie jak ciało migdałowate, mogą odgrywać rolę w regulowaniu agresji i emocji. Osoby, u których te obszary są nadmiernie aktywne lub uszkodzone, mogą mieć większe skłonności do agresywnych zachowań🧠⚖️
Społeczeństwo i media również mają ogromny wpływ na to, ile zła ludzie skrywają w sobie. Negatywne wzorce zachowań, promowanie przemocy i nienawiści w mediach mogą kształtować negatywne postawy i zachowania w społeczeństwie. Jednocześnie, pozytywne wzorce i promowanie wartości takich jak empatia i współczucie mogą pomagać w rozwijaniu pozytywnych cech🌍📰
Ostatecznie, to, ile zła skrywają w sobie ludzie, zależy również od ich osobistych wyborów. Każdy z nas ma wolną wolę i możliwość wyboru między dobrem a złem. Codzienne decyzje, nawet te najmniejsze, kształtują naszą moralność i charakter. Wybierając działania oparte na empatii, szacunku i miłości, możemy ograniczać negatywne skłonności i promować dobro w sobie i wokół nas🌱❤️
W literaturze i historii znajdziemy wiele przykładów, które ukazują dualizm ludzkiej natury. Postacie literackie, takie jak Doktor Jekyll i Pan Hyde, czy historyczne postacie, które popełniły okrutne czyny, pokazują, jak skomplikowane i wieloaspektowe może być ludzkie serce. Z drugiej strony, bohaterowie, którzy walczyli o dobro i sprawiedliwość, pokazują, że człowiek ma również ogromny potencjał do czynienia dobra📖🌟
Ile zła skrywają w sobie ludzie, zależy od wielu czynników – od wychowania, przez doświadczenia życiowe, po osobiste wybory. Ludzka natura jest złożona i pełna sprzeczności, ale każdy z nas ma możliwość kształtowania swojej moralności i i charakteru poprzez codzienne decyzje

View more

Czy chciałbyś przeżyć swoje dzieciństwo jeszcze raz?

staringintheshade’s Profile Photo×Nie obchodzi Cię to
Czy chciałbym przeżyć swoje dzieciństwo jeszcze raz? To pytanie budzi we mnie mieszane uczucia i skłania do głębokiej refleksji. Z jednej strony, moje dzieciństwo było pełne radości, zabaw i beztroski, ale z drugiej strony, wiązało się również z wyzwaniami, które mnie ukształtowały😊🌟
Dzieciństwo to czas pełen magii i odkryć. Wspominam te dni, kiedy biegałem po podwórku z przyjaciółmi, budowałem zamki z piasku, a każda nowa przygoda była wyjątkowa. To była era niewinności, gdzie świat wydawał się nieskończenie wielki, a każdy dzień przynosił coś nowego i ekscytującego. Te chwile beztroski i niewinności były niezwykle cenne🌞🏞️
Dzieciństwo to również czas, kiedy uczymy się przez zabawę. Wszystko było nowe i fascynujące. Każda gra, każda zabawka była okazją do nauki. Pamiętam, jak zafascynowany byłem klockami Lego, które nie tylko pozwalały mi rozwijać kreatywność, ale także uczyły cierpliwości i precyzji. Takie doświadczenia są kluczowe dla rozwoju dziecka, ponieważ pomagają kształtować umiejętności i cechy, które będą przydatne przez całe życie🧠
Rodzina odgrywała ogromną rolę w moim dzieciństwie. Rodzeństwo, dziadkowie – wszyscy byli ważną częścią mojego życia. Wspólne wakacje, święta, a nawet codzienne posiłki były momentami, które budowały więzi i wspomnienia. To wsparcie i miłość, które otrzymałem, były fundamentem mojego poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie🤗🏠
Ale dzieciństwo to nie tylko beztroska. Były też momenty trudne i wyzwania, które musiałem pokonać. Każdy z nas miał swoje problemy – w szkole, w relacjach z rówieśnikami, w rodzinie. Te doświadczenia, choć czasem bolesne, były niezbędne do mojego rozwoju i ukształtowania charakteru. Nauczyły mnie wytrwałości, empatii i radzenia sobie z trudnościami🛤️💪
Badania naukowe pokazują, że dzieciństwo jest kluczowym okresem w życiu człowieka, który kształtuje nasze przyszłe zachowania, wartości i przekonania. Psychologia rozwoju podkreśla znaczenie wczesnych doświadczeń w kształtowaniu naszej osobowości. Wspomnienia z dzieciństwa, zarówno te dobre, jak i trudne, mają trwały wpływ na nasze życie dorosłe📖🌍
Gdybym miał możliwość przeżycia dzieciństwa jeszcze raz, z pewnością chciałbym doświadczyć tych beztroskich chwil i ponownie poczuć magię odkrywania świata. Jednak nie jestem pewien, czy chciałbym wracać do trudnych momentów. To, co sprawia, że nasze życie jest wyjątkowe, to zarówno radości, jak i wyzwania, które nas kształtują. Przeżywanie dzieciństwa jeszcze raz mogłoby oznaczać utratę perspektywy, którą zdobyłem przez lata🎠💫
Podsumowując, dzieciństwo było dla mnie czasem pełnym radości, nauki i miłości, ale także wyzwań, które mnie ukształtowały. Chociaż wspomnienia z tamtych lat są dla mnie bardzo cenne, myślę, że każda faza życia ma swoje unikalne piękno i wartość. Zamiast wracać do przeszłości, wolę skupić się na teraźniejszości i przyszłości, czerpiąc z lekcji, które nauczyło mnie dzieciństwo😊🌟

View more

Uważasz, że treści jakie tutaj wstawiasz, mogą kogoś zasmucić? *Mrówa :)*

brzooskwinkaaa’s Profile PhotoMróweczka :)
Biorę to pod uwagę. Chociaż lepiej jest czuć lekki smutek niż czuć wielką pustkę, nie uważasz?
Nigdy celowo nie chcę doprowadzić kogoś do rozpaczy, bardziej chcę motywować i wyciągać z problemów, ale tu wkracza odwrócona psychologia, moim zdaniem. Jak chce się pomóc osobie tonącej, trzeba ją najpierw ogłuszyć, aby nie pociągnęła nas na dno. Na źle zrośniętą kość jest tylko jedno lekarstwo. Złamać ją ponownie i złożyć poprawnie. Czasami trzeba kogoś zasmucić, aby mógł zobaczyć więcej.

Czy kłótnia i konflikt to różne pojęcia, czy to to samo? Podziel się swoją opinią

staringintheshade’s Profile Photo×Nie obchodzi Cię to
Moim zdaniem, kłótnia i konflikt to dwa różne pojęcia, choć są one ze sobą powiązane i często się przenikają. Aby to lepiej zrozumieć, warto przyjrzeć się różnicom i podobieństwom między nimi oraz zastanowić się nad ich rolą w relacjach międzyludzkich 🤔💬
Kłótnia 😤👥
Kłótnia to zazwyczaj gwałtowna wymiana zdań między dwiema lub więcej osobami, która często wynika z nagłego wybuchu emocji. Kłótnie mogą być spontaniczne i krótkotrwałe, charakteryzują się intensywnym wyrażaniem frustracji, złości czy innych negatywnych emocji. W kłótni chodzi o momentalne rozładowanie napięcia, często bez głębszego zastanowienia nad długoterminowymi konsekwencjami.
Kłótnia może dotyczyć drobnych, codziennych spraw, takich jak różnice zdań na temat domowych obowiązków, czy nieporozumienia dotyczące planów na weekend. Często jest ona wynikiem nagromadzonych napięć i może być okazją do ujawnienia uczuć, które były wcześniej tłumione 🌋🗯️
Konflikt 🏰
Konflikt to bardziej złożona i długotrwała sytuacja, która wynika z fundamentalnych różnic w wartościach, celach, interesach lub przekonaniach między stronami. Konflikt niekoniecznie musi być otwarty i gwałtowny; może być ukryty i przewlekły, prowadząc do trwałego napięcia i nieporozumień.
Przykładem konfliktu może być różnica zdań na temat wychowania dzieci, różne podejście do finansów w związku czy odmienność w religijnych czy politycznych przekonaniach. Konflikt wymaga bardziej świadomego i długotrwałego zaangażowania w jego rozwiązanie, często poprzez rozmowę, mediację i kompromisy🧠🗣️
Naukowe spojrzenie 📘
Psychologia społeczna i interpersonalna rozróżnia kłótnie i konflikty, podkreślając, że choć kłótnie są epizodyczne i intensywne, konflikty mają bardziej przewlekły charakter i dotyczą głębszych różnic. Badania pokazują, że umiejętność zarządzania zarówno kłótniami, jak i konfliktami jest kluczowa dla zdrowych relacji. Komunikacja asertywna, empatia i umiejętność słuchania to narzędzia, które mogą pomóc w rozwiązywaniu konfliktów i zapobieganiu kłótniom 🗝️❤️
Podsumowując, kłótnia i konflikt to różne pojęcia, choć często występują razem i mogą się wzajemnie napędzać. Kłótnie to krótkotrwałe, emocjonalne wybuchy, które mogą być rozładowaniem napięcia, podczas gdy konflikty są bardziej trwałe i dotyczą głębszych różnic. Ważne jest, aby umieć rozpoznać i zarządzać obydwoma, aby utrzymać zdrowe i satysfakcjonujące relacje 💖

View more

Dlaczego ludzie czują potrzebę udowadniania innym, że są wartościowymi ludźmi? *Mróweczka :)*

brzooskwinkaaa’s Profile PhotoMróweczka :)
Nie znam się na tym, ponieważ nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Ponieważ interesuję się psychologią, natomiast więcej interesuję się socjologią mogę odrobinę antycypować w tym temacie. Z mojej antycypacji wychodzi na to, że istnieją ludzie posiadający syndrom niedoj*eba*nia mózgowego. W tym co sami złego robią nie widzą własnej winy, a gdy z ich fuszerki, którą uprawiają na co dzień, coś złego im się stanie, lub stanie coś złego współpracownikom obwiniają innych, byle siebie wybielić i pokazać jak bardzo winny nieprzestrzegania BHP jest poszkodowany. Działa to na zasadzie: "Nie wkładaj ręki do urządzenia pod napięciem, bo prąd kopnie" Ktoś nierozważny nie posłucha i zostanie poszkodowany – wtedy będzie obwiniał elektrownię za to, że prąd produkuje, natomiast do własnej ignorancji nigdy się nie przyzna.
To było ogólnie natomiast, co to prostej odpowiedzi na Twoje pytanie – skoro ktoś potrzebuje udowadniania czegoś, to znaczy, że wewnętrznie czuje się małowartościowym kółkiem w maszynie. Coś na zasadzie piątego koła u wozu i to wcale nie zapadowego koła, tylko zamocowanego na stałe. Tak również bywa z ludźmi, którzy czują się niedoceniani, dlatego aby zabłysnąć chociażby jak meteor, który za chwile spłonie w atmosferze Ziemi posługują się hejtem. Natomiast gdy za hejt mają usuwane profile, wtedy płaczą i winią innych, a nie widzą nic złego w tym, że produkowali hejt natomiast za hejt dostali po łapach!
Przerwa w pracy się kończy, więc więcej odpowiedzi być może pojawi się popołudniu.
Miłego i wesołego dnia wszystkim, którzy czytają tą odpowiedź

View more

Dlaczego ludzie czują potrzebę udowadniania innym że są wartościowymi ludźmi

Wielu uważa, że łzy u mężczyzn są oznaką słabości. A Twoim zdaniem?

kokosowykarmel2’s Profile PhotoLavender
Osobiście uważam, że łzy u mężczyzn w żadnym wypadku nie są oznaką słabości. Wręcz przeciwnie, są one dowodem na zdolność do wyrażania emocji, co jest oznaką emocjonalnej dojrzałości i siły 🧠💪
W społeczeństwie panuje wiele stereotypów dotyczących płci, w tym przekonanie, że mężczyźni nie powinni okazywać emocji, szczególnie smutku czy bólu. Jednakże, zdrowie emocjonalne jest fundamentalne dla każdego, niezależnie od płci, a zdolność do wyrażania uczuć jest kluczowa dla utrzymania równowagi psychicznej 😢➡️🙂
Psychologia współczesna podkreśla, że tłumienie emocji może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, takich jak zwiększony stres, problemy z relacjami interpersonalnymi oraz problemy ze zdrowiem, takie jak depresja czy lęk. Wyrażanie emocji, w tym płacz, może być terapeutyczne i pomaga w radzeniu sobie z trudnościami, redukując poziom stresu i budując głębsze, bardziej autentyczne relacje z innymi 🤗💖
Również badania naukowe pokazują, że płacz może być korzystny dla zdrowia. Łzy zawierają substancje chemiczne, które organizm produkuje podczas stresu, więc płacz może fizycznie pomagać w usunięciu tych substancji z organizmu. To naturalna, zdrowa funkcja, która pomaga w regeneracji zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej 💧🔬
Dlatego uważam, że społeczne oczekiwania wobec mężczyzn, aby nie okazywali swoich uczuć, są nie tylko przestarzałe, ale i szkodliwe. Wspieranie mężczyzn w wyrażaniu ich emocji może przyczynić się do budowania zdrowszego społeczeństwa, gdzie ludzie czują się bezpieczni, wyrażając to, co czują, bez obawy o ocenę.
Podsumowując, łzy nie są i nie powinny być postrzegane jako słabość – są one raczej wskaźnikiem zdrowego emocjonalnie człowieka, który jest w stanie efektywnie radzić sobie ze swoimi uczuciami. Wzywanie do zmiany postrzegania męskich emocji jest krokiem w kierunku bardziej empatycznego i zrozumiałego społeczeństwa🌍💡

View more

Kiedy człowiek przechodzi od miłości do obsesji?

staringintheshade’s Profile Photo×Nie obchodzi Cię to
Przejście od miłości do obsesji to subtelny, a czasem niezauważalny proces, który może wprowadzić poważne zamieszanie w relacjach międzyludzkich 🌀❤️ Miłość jest zdrowym uczuciem, które opiera się na wzajemności, zaufaniu i szacunku. Obsesja natomiast jest stanem, w którym jedna osoba czuje kompulsywną potrzebę kontrolowania lub posiadania drugiej osoby, często kosztem własnego dobrego samopoczucia i niezależności.
Jak dochodzi do tego przejścia? 🤔
Przejście to może zacząć się niewinnie od intensywnego zakochania, które jest naturalną częścią budowania bliskich relacji. Problem zaczyna się, gdy uczucia stają się jednostronne, nadmiernie zależne lub gdy zaczyna brakować równowagi między dawaniem a otrzymywaniem w relacji. Obsesja często wiąże się z ciągłym lękiem o utratę osoby, co może prowadzić do kontrolowania jej życia, nadmiernego dzwonienia, sprawdzania i innych zachowań, które przekraczają granice zdrowej troski 🔍📱
Co mówi nauka? 📚🧠
Psychologia tłumaczy, że obsesja może wynikać z różnych wewnętrznych lęków, niskiej samooceny lub problemów związanych z przywiązaniem. Badania pokazują, że osoby, które mają niepewny styl przywiązania, mogą być bardziej podatne na rozwijanie obsesyjnych zachowań w relacjach. Osoby te mogą odczuwać silniejszą potrzebę kontroli nad partnerem jako sposób na radzenie sobie z niepewnością i lękiem przed odrzuceniem.
Jakie są objawy? 🚩👀
Zmiana z miłości w obsesję objawia się poprzez:
- Ciągłe myślenie o osobie, do punktu, gdzie to zakłóca codzienne funkcjonowanie.
- Ignorowanie innych aspektów życia na rzecz skupienia się wyłącznie na partnerze/partnerce.
- Ekstremalna zazdrość i kontrolowanie działań partnera.
- Wrażenie, że bez tej osoby życie straciłoby sens.
Jak sobie radzić? 💡🤗
Rozpoznanie, że nasze uczucia przerodziły się w obsesję, jest pierwszym krokiem do zdrowienia. Kluczowe jest zrozumienie, że prawdziwa miłość to także szacunek do niezależności drugiej osoby. Terapia psychologiczna, szczególnie terapia poznawczo-behawioralna, może pomóc w zrozumieniu i zmodyfikowaniu obsesyjnych myśli i zachowań. Praca nad własnymi lękami, budowanie samooceny i rozwijanie zdrowych relacji to fundamenty, które mogą pomóc utrzymać miłość na zdrowych torach.
Podsumowując, miłość powinna być źródłem radości i wsparcia, a nie lęku i ograniczeń. Ważne jest, abyśmy byli świadomi, gdzie przebiega granica między głębokim uczuciem a obsesyjnym pragnieniem posiadania. Dbajmy o to, aby nasze relacje były zbudowane na zdrowych fundamentach! 🌱❤️

View more

Jak rozpoznać, że ktoś jest godny zaufania?

staringintheshade’s Profile Photo×Nie obchodzi Cię to
Można sprawdzić w dość prosty sposób. Wymyśl jakąś intrygującą sytuację, która Ciebie dotyczyła, ale była dla Ciebie krępująca. Postąpiłaś w niej niestandardowo, jednak niekompromitująco. Ponieważ to sytuacja wymyślona przez Ciebie to nieszkodliwa, a ponieważ powiedziałaś to tylko jednej osobie, którą sprawdzasz - wie o tym tylko jeden człowiek nikt więcej. Obserwuj ludzi wokół Ciebie. Po ludziach, którzy nawet nie muszą Tobie mówić o tym czy ktoś testowany się wygadał ponieważ będziesz wiedziała, że się wygadał i ten ktoś nie jest godny zaufania. Osoba ta może być u Ciebie skreślona na zawsze. Podobnie by było, gdyby osoba była u Ciebie w domu i świeciła Tobie w oczy komplementami, natomiast innym ludziom w zaufaniu mówiła jak to u Ciebie nieładnie, jakbyś mieszkała nie w nowoczesnym domu, tylko tak zagracone masz mieszkanie jakbyś mieszkała na śmietniku. To tylko fikcyjne dwa przykłady. Pomyśl logicznie jak sprawdzić osobę, której nie do końca ufasz, następnie wymyśl sytuację sprawdzającą i po problemie.
Interesowała Ciebie kiedyś psychologia, bądź socjologia? Jeżeli chociaż troszeczkę tak, to nie powinnaś mieć problemu ze stwierdzeniem kto jest godny zaufania. Pewna dziewczyna na asku niedawno zadała mi pytanie - czy wiem, że każdy grzyb jest jadalny? To ja powiem w ten sposób: "Każdy człowiek na świecie jest godny zaufania, z tym, że niektórzy ludzie tylko raz"
Miłego i ciepłego dnia Kasiu 😊

View more

Jak rozpoznać, że ktoś jest godny zaufania?

staringintheshade’s Profile Photo×Nie obchodzi Cię to
Nie da się jednoznacznie tego dokonać, społeczeństwo obecnie boryka się z problemem dwulicowości wśród ludzi, dostęp do wiedzy jest ogólnodostępny, każdy średnio ogarnięty człowiek jest teraz w stanie, przy pomocy internetu nauczyć się kilku psychologicznych sztuczek, by później je wykorzystać w takiej właśnie sytuacji.
I wiesz problem też polega na tym, że ludzie są strasznie naiwni oczywiście nikomu nie uwłaszczając, chodzi mi o to że zbyt łatwo dzisiaj ludzie ufają obcym szczególnie ludzie młodzi, mam wrażenie że parę lat temu było trochę inaczej. Są podatni na manipulację, a to w połączeniu z psychologia daje efekt taki a nie inny.
Moim zdaniem wracając do tematu, jeśli masz poukładane w głowie, wiesz ze twardo stoisz na ziemi, nie szukasz na siłę niczego, to spokojną otwartą choć mocno kontrolowaną przez ciebie rozmową, będziesz w stanie stwierdzić czy ktoś zasługuje na Twoje zaufanie, czy powinna Ci się w głowie zapalić czerwona lampka.
Drugą rzeczą jest także obserwowanie zachowania, drobne gesty potrafią sporo zdradzić, choćby ręce w kieszeniach, unikanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy, częste zająknięcia wyczuwalne kombinatorstwo, sama mowa ciała sporo Ci powie o twoim rozmówcy.
Ale słowem zakończenia, dziś z perspektywy tego co pozostawiłem za sobą, ilości noży wbitych w moje plecy przez różnych ludzi, stwierdzam że nie da się jednoznacznie rozpoznać czy ktoś jest godny zaufania, wcześniej osobiście nie sprawdzając tego tak jak pisałem wyżej.

View more

Jak rozpoznać że ktoś jest godny zaufania

"Niekiedy rodzeństwo staje się kimś całkiem obcym, a ktoś całkiem obcy wspaniałym rodzeństwem" Prawda?

Ewaaxd1’s Profile PhotoNiezapominajka.
Absolutnie, zgadzam się z tym stwierdzeniem. Relacje rodzinne, w tym między rodzeństwem, mogą być niezwykle złożone i nie zawsze układają się idealnie. Z różnych przyczyn, takich jak różnice w osobowości, życiowe wybory czy odległość geograficzna, rodzeństwo może czasem wydawać się obce. Z drugiej strony, osoby, które nie są z nami spokrewnione, mogą stać się jak rodzeństwo z powodu głębokich, emocjonalnych powiązań i wzajemnego wsparcia 🤔❤️
Różnice między rodzeństwem mogą wynikać z wielu czynników. Psychologia rozwojowa sugeruje, że nawet wychowywanie się w tej samej rodzinie nie gwarantuje podobnych doświadczeń życiowych. Każde dziecko może być inaczej traktowane przez rodziców, co wpływa na ich rozwój emocjonalny i relacje z innymi. Ponadto, indywidualne doświadczenia, takie jak edukacja, przyjaźnie czy kariera, mogą kształtować osobowość w sposób, który oddala od rodzeństwa 📚🌍
Z kolei fenomen, w którym ktoś obcy staje się jak rodzeństwo, jest pięknym przykładem tego, jak ludzie mogą tworzyć głębokie więzi emocjonalne, oparte na zaufaniu, empatii i wspólnych doświadczeniach. W dzisiejszych czasach, kiedy tradycyjne struktury rodzinne ewoluują, coraz więcej osób znajduje sens rodziny w relacjach z przyjaciółmi lub innymi bliskimi, którzy nie są z nimi spokrewnieni. Te relacje mogą być równie intensywne i znaczące jak te z rodzeństwem 👫👭
Nauka potwierdza, że emocjonalne więzi, które tworzymy z innymi ludźmi, mogą mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i samopoczucie. Badania pokazują, że wsparcie społeczne, zarówno od rodziny, jak i od przyjaciół, jest kluczowe dla naszego dobrostanu emocjonalnego i może nawet przyczyniać się do dłuższego życia 🧠💖
Podsumowując, zarówno rodzeństwo, jak i osoby, które znamy z innych okoliczności, mogą mieć ogromny wpływ na nasze życie. Ważne jest, aby pielęgnować te relacje, które są dla nas wartościowe, niezależnie od tego, czy są to więzi krwi, czy głębokie przyjaźnie. To, co naprawdę liczy się, to wzajemne wsparcie, zrozumienie i miłość, które te osoby nam oferują

View more

,,Historia lubi się powtarzać". PRAWDA FAŁSZ

brzooskwinkaaa’s Profile PhotoMróweczka :)
"Historia lubi się powtarzać" to zdanie, które można uznać za prawdziwe w wielu kontekstach, choć nie jest to reguła bez wyjątków 🔄📚 Osobiście uważam, że to stwierdzenie ma w sobie dużo prawdy, zwłaszcza jeśli spojrzymy na nie przez pryzmat powtarzalności pewnych wzorców społecznych, politycznych czy ekonomicznych na przestrzeni lat.
Z historycznego punktu widzenia, wiele wydarzeń wydaje się mieć swoje „echo” w przyszłości. Przykładem mogą być konflikty zbrojne, rewolucje, wzloty i upadki gospodarcze, które często wynikają z podobnych przyczyn: nierówności społecznych, błędów politycznych, rywalizacji o zasoby czy ideologicznych sporów. Na przykład, wzorce, które prowadziły do upadków wielkich imperiów, jak Rzym czy Imperium Brytyjskie, mogą dostarczyć lekcji dla współczesnych supermocarstw 🌍⚔️
Naukowo rzecz biorąc, psychologia i socjologia oferują narzędzia do analizy tego, jak ludzie reagują na określone sytuacje, co także pomaga zrozumieć, dlaczego pewne zjawiska mają tendencję do powtarzania się. Ludzka natura nie zmienia się tak szybko jak technologia czy moda, więc reakcje na pewne bodźce (np. kryzysy ekonomiczne czy zagrożenia bezpieczeństwa) często są przewidywalne 🧠💬
Jednakże, ważne jest, aby pamiętać, że historia nie jest predestynowana do powtarzania się w identyczny sposób. Każde pokolenie ma swoją unikalność i możliwości, które wynikają z nowych technologii, edukacji i globalnej świadomości, które mogą zmieniać tradycyjne schematy. To, co bywa niebezpieczne, to ignorowanie lekcji z przeszłości, co może prowadzić do powtarzania tych samych błędów.
Podsumowując, choć „historia lubi się powtarzać” może być przydatnym przysłowiem, zachęcającym do refleksji nad przeszłością w celu lepszego zrozumienia teraźniejszości i przyszłości, ważne jest, aby traktować je z rozwagą i pamiętać o roli, jaką odgrywamy w kształtowaniu historii, korzystając z doświadczeń przeszłych pokoleń, aby nie powielać starych błędów 🔍🌐

View more

Czy to prawda że coraz więcej ludzi boryka się z problemami psychicznymi?

Statystycznie? Na pewno. Jednak czy naprawdę przybywa osób z problemami psychicznymi, czy też rosnące statystyki wynikają z tego, że coraz więcej osób przyznaje się do złego samopoczucia i decyduje się na skorzystanie z pomocy? Tutaj otwiera się furtka do dłuższej dyskusji.
Doczekaliśmy się czasów, w których uczęszczanie do psychologa przestało być powodem do drwin i wytykania palcami. Coraz mniej osób postrzega kogoś korzystającego z terapii jako człowieka niezrównoważonego, stanowiącego zagrożenie. Psychologia stała się dziedziną bardzo powszechną i lepiej rozumianą, a co za tym idzie, zyskała na popularności. Dzięki temu pojawili się specjaliści, a możliwość podjęcia terapii jest coraz bardziej dostępna. Kilkadziesiąt, a nawet kilkanaście lat temu tej świadomości nie było. Diagnozowano tylko najbardziej skrajne przypadki, w których to problem widoczny był na pierwszy rzut oka. Nie oznacza to jednak, że nie istniały inne ,,przypadłości”. Po prostu o tym się nie mówiło, nie szukano pomocy. Mało który przeciętny człowiek wiedział, że może dążyć do poprawy swojego samopoczucia, a przecież ludzkie dramaty nie są niczym nowym. Uważam więc, że statystyki nie do końca odwzorowują rzeczywistość.

View more

Czy uważacie, że chodzenie do psychologa to wstyd ? (Ja nie ale chce znać opinie innych )

ribs_06’s Profile Photoribs_0
w żadnym wypadku - po to powstała psychologia i różnego rodzaju terapie, żeby z nich korzystać, gdy ma się taką potrzebę i nie ma w tym nic złego. stan zdrowia psychicznego jest równie ważny jak zdrowia fizycznego, jeśli będzie się bagatelizować lub ignorować różnego rodzaju problemy i symptomy to można nawet zniszczyć/stracić swoje życie. z pewnymi sprawami/emocjami trzeba się zmierzyć i je przepracować, bo nie rozwikłają się same, a my nie zawsze jesteśmy w stanie stawić im czoła w pojedynkę

Kebab w picie czy w bułce?

Justka97’s Profile PhotoJustka97
Kebab w bułce, bez dwóch zdań! 🥙✨ Jest w tym coś niesamowicie satysfakcjonującego – sposób, w jaki wszystkie składniki harmonijnie łączą się w jednym, łatwym do trzymania pakiecie, jest po prostu nie do pobicia.
Wybór kebaba w bułce to nie tylko kwestia smaku, ale również wygoda. Możliwość trzymania całego posiłku w ręce i jedzenia go bez użycia sztućców sprawia, że jest to idealna opcja na szybki, ale jednocześnie pyszny posiłek, kiedy jestem w biegu. Plus, ta chrupiąca bułka na zewnątrz z miękkim, ciepłym wnętrzem jest po prostu nieodzowną częścią całego doświadczenia kebabowego 🏃‍♂️🍔
Z naukowego punktu widzenia, można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że kebab w bułce jest przykładem idealnej równowagi między węglowodanami, białkami i warzywami – coś, co dietetycy często podkreślają jako ważny element zbilansowanej diety. Bułka dostarcza węglowodanów, które są źródłem energii, mięso to białko niezbędne dla budowy mięśni, a dodatki w postaci warzyw dostarczają witamin i minerałów. Oczywiście, jest to uproszczenie i kebab nie zawsze musi być "zdrowy", ale z odpowiednim wyborem składników, może stanowić całkiem zrównoważony posiłek 🍅🥒🍖
Ponadto, istnieje cała psychologia jedzenia pokarmów, które trzymamy w rękach – wiele osób twierdzi, że jedzenie, które można jeść bezpośrednio rękoma, smakuje lepiej. Może to mieć związek z bezpośrednim kontaktem sensorycznym i percepcją jedzenia jako "bardziej autentycznego" i przyjemniejszego.
Wybierając kebaba w bułce, doświadczam nie tylko wspaniałych smaków, ale także cieszę się prostotą i bezpośredniością jedzenia, co sprawia, że każdy kęs jest prawdziwą przyjemnością. To, jak dla mnie, esencja tego, czym powinien być idealny fast food – prosty, smaczny i satysfakcjonujący🤤

View more

Jesteś bardziej humanistą czy ścisłowcem?

MoonSheWolf’s Profile PhotoMoonSheWolf
Jestem zdecydowanie humanistą 📖✍️ Słowa, języki, literatura, historia i sztuka to obszary, które rozpalają moją wyobraźnię i pasję. Fascynują mnie subtelności i niuanse ludzkiego doświadczenia, które są tak pięknie uchwycone w dziełach literackich, poezji, oraz w bogatej tapiserii historii świata🌍🎨
Uważam, że humanistyka uczy nas empatii, refleksji i krytycznego myślenia. Poprzez literaturę możemy przeżywać niezliczone życia, poznawać różnorodne perspektywy i zgłębiać ludzką naturę. Historia pozwala nam zrozumieć, skąd przyszliśmy i jak przeszłe wydarzenia kształtują naszą teraźniejszość i przyszłość. Filozofia z kolei skłania do zastanowienia się nad głębokimi pytania o istnienie, wartości i etykę 🤔💭
Lubię rozmyślać nad wielkimi ideami, analizować teksty, dyskutować o znaczeniach i kontekstach. Jest coś niesamowicie satysfakcjonującego w procesie interpretacji i poszukiwaniu głębszego sensu w słowach i symbolach. Sztuka słowa i obrazu pozwala mi wyrażać siebie i łączyć się z innymi na bardzo głębokim poziomie 🎭👁️‍🗨️
Oczywiście, nauki ścisłe są fascynujące i absolutnie kluczowe dla naszego zrozumienia i postępu w wielu dziedzinach, ale moje serce bije mocniej do rytmów poezji niż do równań matematycznych. Znajduję radość w badaniu i docenianiu złożoności języka, sztuki i kultury, które są nieodłączną częścią ludzkiej kondycji 🏛️
A nauka wspiera moje humanistyczne inklinacje, pokazując na przykład, jak czytanie literatury może wpływać na rozwój mózgu, poprawiając zdolności empatyczne i rozszerzając zakres naszego zrozumienia dla różnorodnych doświadczeń. Studia nad mózgiem i psychologią potwierdzają, że angażowanie się w działalność humanistyczną może przynosić korzyści zarówno intelektualne, jak i emocjonalne 🧠❤️
Tak więc, jako humanista, czerpię wielką radość z eksplorowania wszystkiego, co dotyczy ludzkiego ducha, jego wytworów i wyrafinowanej komunikacji, która nas wszystkich łączy 🌌📚🖋️

View more

Pierogi z mięsem czy ruskie?

Fruubus’s Profile Photoa̷nett
Jeśli miałbym wybrać między pierogami z mięsem a ruskimi, bez wahania zdecydowałbym się na te pierwsze😋 Mięsne farsze mają dla mnie to „coś” – bogaty smak, który świetnie komponuje się z delikatnym ciastem pierogowym. To klasyk, który nigdy nie zawodzi, zwłaszcza jeśli mięso jest aromatyczne, soczyste i przyrządzone z domieszką ziół i przypraw 🥩🌿
Gotowanie to przecież nie tylko łączenie składników, ale także celebrowanie tradycji, a pierogi z mięsem są jednym z tych dań, które wydają się być istotną częścią kulinarnego dziedzictwa. Moje najlepsze wspomnienia kulinarne często wiążą się z rodziną zgromadzoną wokół stołu, lepieniem pierogów i wymianą historii. Rodzinne gotowanie to czas spędzony razem, który umacnia więzy i tworzy wspomnienia 👨‍👩‍👧‍👦❤️
Z naukowego punktu widzenia, interesujące jest, jak smak i preferencje mogą być związane z naszymi wspomnieniami i doświadczeniami. Psychologia smaku, zjawisko znane jako „smakostalgia”, mówi o tym, że preferujemy jedzenie, które przypomina nam o pozytywnych momentach z przeszłości. Więc kiedy wybieram pierogi z mięsem, to nie tylko dla smaku, ale i dla tych chwil, które przywołują.
A jeśli chodzi o same pierogi, to cenię sobie fakt, że można je przygotować na wiele różnych sposobów – smażone, gotowane, a nawet zapiekane. Można je serwować z różnorodnymi dodatkami: od klasycznej cebulki zasmażanej, przez śmietanę, aż po bardziej nowoczesne połączenia. To uniwersalność i możliwość eksperymentowania sprawiają, że gotowanie i jedzenie to dla mnie prawdziwa przygoda 🍴🔥
Pierogi z mięsem to też doskonała opcja na pożywne, sycące danie, które daje energię potrzebną do przetrwania dnia pełnego wyzwań. Tak więc, gdy mam ochotę na coś tradycyjnego i rozgrzewającego, wybieram właśnie je🥟

View more

Wolisz sprzątać czy gotować ?

Natuska_14xd’s Profile Photoк я ó ℓ σ ω α ѕ ω є g σ ℓ σ ѕ
Zdecydowanie wolę gotowanie! 🍳 Dla mnie gotowanie to coś więcej niż przygotowywanie posiłków – to forma sztuki i sposobność do wyrażenia kreatywności😌🎨 Uwielbiam eksperymentować z różnymi składnikami, łączyć smaki i tekstury, a potem obserwować, jak oddzielne elementy łączą się w coś pysznego i satysfakcjonującego. To prawdziwa radość, kiedy widzę, jak moje kulinarne dzieła sprawiają radość innym 😄🍽️
Gotowanie to także świetny sposób na relaks. Badania pokazują, że może ono działać terapeutycznie i pomagać w redukcji stresu. Kiedy skupiam się na przepisie i technikach gotowania, inne troski odchodzą w cień, co pozwala mojemu umysłowi odpocząć 🧘‍♂️🥕 Jest to coś w rodzaju uważności, praktyki skupienia się na teraźniejszym momencie, którą psychologia potwierdza jako metodę poprawy zdrowia psychicznego.
Ponadto gotowanie w domu ma wiele korzyści zdrowotnych. Daje kontrolę nad tym, co jemy – możemy wybierać świeże i pożywne składniki, ograniczać sól, cukier i tłuszcze trans, co jest zgodne z zaleceniami dietetyków 🍎🥗 A proces przyrządzania posiłków może być też świetnym momentem na spędzenie czasu z rodziną i przyjaciółmi, angażując ich do wspólnej zabawy w kuchni 👨‍👩‍👧‍👦
Sprzątanie, choć oczywiście ważne i nieodłączne od codziennego życia, nie dostarcza mi takiej samej radości jak gotowanie. Oczywiście cenię czystość i porządek, ale jeśli miałbym wybierać między tymi dwoma czynnościami, bez wahania wybieram gotowanie – za jego smaki, zapachy, kreatywność i te wszystkie cudowne momenty spędzone razem przy stole 🍲👨‍🍳

View more

Niech każdy dzień, nie tylko dzień mężczyzny, przynosi Ci sukcesy zawodowe, a także chwile radości z bliskimi, spełnienie w realizacji pasji oraz siłę do pokonywania wszelkich trudności. Niech Twoje życie będzie pełne harmonii, miłości i spełnienia 👨🏻💪🏼 🥃 Miłego dnia 😇🤗😛

supermegafajnaczikahej’s Profile PhotoKarolina
Karolina, bardzo dziękuję za tak piękne i ciepłe słowa! 🌟 Twoje życzenia są jak promienie słońca w chłodny dzień, dodają energii i motywacji, aby każdy dzień był pełen pozytywnych momentów i małych sukcesów 💫
Zgadzam się z Tobą, że to nie tylko wielkie osiągnięcia, ale również codzienne chwile spędzone z bliskimi, pasje, które pielęgnujemy, i małe wyzwania, które pokonujemy, składają się na prawdziwą radość życia. Każdego dnia staram się znaleźć coś, co jest dowodem na to, że życie jest piękne i wartościowe, niezależnie od okoliczności 🍀👨‍👩‍👧‍👦📚
Psychologia pozytywna mówi nam, że wdzięczność i uważność są kluczowe dla szczęścia i dobrego samopoczucia. Praktykowanie wdzięczności, czyli docenianie tego, co mamy, i uważności, czyli bycia obecnym tutaj i teraz, pomaga nam czerpać więcej z życia. Z badań wynika, że ludzie, którzy częściej wyrażają wdzięczność, doświadczają mniej stresu, lepszej jakości snu i ogólnie wyższego poziomu zadowolenia z życia 🙏💤😃
Odpowiadając na Twoje życzenia, obiecuję, że będę pielęgnować każdy dzień z wdzięcznością, cieszyć się chwilą i dążyć do harmonii w życiu, zarówno w pracy, jak i w relacjach z innymi. Twoje słowa przypomniały mi, jak ważne jest celebrowanie życia w każdej jego formie. Jeszcze raz dziękuję i również życzę Ci dnia pełnego uśmiechu i pozytywnych doświadczeń! 😊🎈🎉
Miejmy nadzieję, że każdy nasz dzień będzie wypełniony miłością, pasją i nieustannym dążeniem do bycia lepszą wersją siebie. Razem możemy stworzyć nieskończoną ilość małych, ale niezwykłych szczęść, które będą naszymi punktami świetlnymi na drodze życia 🚀🌠👫

View more

Czy teściowie powinni mieć prawo ingerować w związek czy lepiej gdyby zostawili relacje bez ich wpływu?

ewkaewcia’s Profile Photo☆Fajna Dziewczyna☆
Osobiście uważam, że teściowie nie powinni zbytnio ingerować w związek. Oczywiście, wszyscy chcemy mieć dobre relacje z rodziną naszego partnera czy partnerki, a wsparcie od bliskich jest cenne. Jednak granica między wsparciem a ingerencją jest bardzo ważna 🚫👫
Związek to przede wszystkim sprawa dwóch osób, które się w nim znajdują. Ich decyzje, komunikacja i rozwiązywanie problemów powinny zależeć od nich samych. Kiedy teściowie zbytnio angażują się w relacje swoich dzieci, może to prowadzić do nieporozumień, konfliktów, a nawet poczucia presji 🗣️🤐
Psychologia rodzinna pokazuje, że zdrowe granice są kluczowe dla każdej relacji. Jeśli teściowie zbytnio ingerują, może to zakłócać dynamikę związku, a nawet prowadzić do jego osłabienia. Partnerzy mogą czuć się kontrolowani lub niedoceniani, co negatywnie wpływa na ich wzajemne zaufanie i komunikację 🧠💢
Z drugiej strony, wsparcie i porady od teściów mogą być czasem przydatne, zwłaszcza gdy są one oferowane z szacunkiem i bez nacisku. Kluczem jest balans i zrozumienie, że ostateczne decyzje w związku należą do samej pary👂👍
Ważne jest też, aby para miała jasno wyznaczone granice i komunikowała je w sposób otwarty. Wzajemny szacunek i zrozumienie potrzeb i oczekiwań zarówno w związku, jak i w relacjach z teściami, to fundament zdrowej komunikacji🗣️❤️
Podsumowując, teściowie powinni szanować prywatność i niezależność związku swoich dzieci i trzymać się z dala od ingerowania w ich decyzje. Dobrze jest, kiedy mogą oferować wsparcie i miłość, ale z zachowaniem odpowiedniej odległości, co sprzyja harmonii i zdrowym relacjom👨‍👩‍👦‍👦

View more

Masz zmienne nastroje? Często zdarza Ci się, że nie wiesz czego chcesz od życia, ludzi? ✌️✌️

Moje nastroje bywają przyczyną czegoś co mnie trapi, problemu którego nie jestem na dana chwilę rozwiązać i bywa ze nie jets on wcale łatwy. Jednak nauczyłam się by swoje ewentualne frustracje nie uzewnętrzniać od tak, nie przekładać na chama na rozmowy z ludzmi, nawet z tymi których nie znam, którzy np. są ludzmi pracującymi w usługach itp. Tako rzecze psychologia i tych zasad staram się trzymać.
Liked by: Moridin KubaGR571

Wolałabyś mieć syna czy córkę ?

Chyba Syna, ale ze względu, że ciekawi mnie psychologia mężczyzn, to jak działają itp.
Plus jest wiele imion męskich, które lubię. Często moim pluszakom nadaje imiona męskie, a moje OC są w większości facetami.
Ale gdybym miała córkę to również bym się cieszyła, bo GRL PWR ❤️‍🔥
A ogólnie pamiętajcie, że posiadanie dzieci i ogólnie chęć to kwestia indywidualna. A nie każdy może sobie pozwolić na tę (nie)przyjemność, bo i ciąża jest straszna, wizja braku pieniędzy, straty dziecka.
To, że sobie tak piszę nie znaczy, że kiedykolwiek się zdecyduję
Wolałabyś mieć syna czy córkę

Czy uważasz że istnieją sytuacje w których agresja jest usprawiedliwiona a wręcz nawet wskazana?

kruczek3115’s Profile Photoღ Mała Dama ღ
Agresja jest tematem wielowymiarowym i skomplikowanym. Z natury jestem osobą, która promuje pokojowe rozwiązania i dialog, ale zdaję sobie sprawę, że istnieją sytuacje, w których agresja może być postrzegana jako usprawiedliwiona lub nawet niezbędna 🤔💬
Samoobrona: Najbardziej oczywistym przykładem, gdzie agresja może być usprawiedliwiona, jest sytuacja samoobrony. Gdy ktoś jest bezpośrednio zagrożony fizycznie, użycie siły w celu obrony siebie lub innych może być nie tylko uzasadnione, ale czasami niezbędne. Psychologia ewolucyjna sugeruje, że agresja jako mechanizm obronny jest wpisana w naszą biologię i pomagała naszym przodkom przetrwać w trudnych warunkach 🛡️🆘
Obrona wartości: Istnieją też sytuacje, kiedy ludzie uciekają się do agresji w obronie swoich wartości lub przekonań. Na przykład, w historii widzieliśmy przypadki, gdy agresywne działania były podejmowane w ramach walki o wolność, prawa człowieka czy demokrację. Chociaż idealnie byłoby, gdyby te cele osiągano przez pokojowe środki, czasami historia pokazała, że agresywne działania były katalizatorem zmian 🏛️✊
Psychologiczne aspekty agresji: Psychologia uczy nas, że agresja może być reakcją na frustrację, strach czy poczucie zagrożenia. W sytuacjach, gdy ludzie czują, że ich potrzeby są zaniedbywane lub ich głosy nie są słyszane, mogą reagować agresją. Ważne jest, by zrozumieć te mechanizmy i starać się reagować w sposób, który minimalizuje eskalację konfliktu i promuje rozwiązania oparte na dialogu i wzajemnym zrozumieniu 🧠🕊️
Podsumowując, osobiście wierzę, że agresja nigdy nie powinna być pierwszym wyborem reakcji i zawsze należy szukać pokojowych rozwiązań. Jednakże, istnieją sytuacje, w których agresja może być postrzegana jako ostatnia deska ratunku, zwłaszcza w kontekście samoobrony czy obrony podstawowych praw człowieka. Kluczem jest znalezienie równowagi i zawsze dążyć do rozwiązań, które przynoszą jak najmniej szkody, jednocześnie chroniąc dobro i bezpieczeństwo wszystkich zaangażowanych stron 🌐

View more

Czy kiedykolwiek ktoś powiedział do Ciebie słowa "Dzięki, że jesteś "?

Julciopat’s Profile PhotoPani w okularach ☺️
Oczywiście, słowa "Dzięki, że jesteś" niosą ze sobą ogromne znaczenie, gdy wypowiedziane są przez moją drugą połówkę 🥰💑 Ta fraza staje się wówczas nie tylko podziękowaniem, ale też potwierdzeniem głębokiej więzi i miłości, która łączy nasze dusze.
Kiedy moja druga połówka mówi mi "Dzięki, że jesteś", to jest to dla mnie wyjątkowy moment. To znak, że moja obecność w jej życiu jest czymś więcej niż tylko rutyną czy codziennością – to czynnik, który wnosi prawdziwą wartość i radość do jej dni. To jak tajemniczy kod, który odblokowuje jeszcze większą intymność i zaufanie między nami ❤️🔐
Psychologia relacji międzyludzkich podkreśla znaczenie bycia "widzialnym" i "słyszanym" w związku. Usłyszenie takich słów od partnera czy partnerki może wzmacniać poczucie własnej wartości i przynależności. Naukowcy potwierdzają, że akceptacja i docenienie przez najbliższych ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia emocjonalnego i psychicznego 🧠💞
W relacji z moją lepszą połową, te słowa są jak balsam dla duszy, szczególnie po długim dniu, pełnym wyzwań. "Dzięki, że jesteś" to jak muzyka, która przypomina o tym, że niezależnie od wszystkiego, co się dzieje, nasza miłość i wsparcie są stałe. Każde wypowiedziane "Dzięki" jest jak kolejny cegiełka w fundamencie naszej wzajemnej podróży przez życie 💖
Słysząc te słowa, czuję się jeszcze bardziej zmotywowany, by być dla niej najlepszym partnerem, jakim tylko mogę. Chcę być jej wsparciem, jej spokojną przystanią, jej powiernikiem w tajemnicach i jej największym fanem w każdym jej sukcesie. "Dzięki, że jesteś" przypomina mi o tym, jak wiele znaczę dla mojej drugiej połówki i jak wielką odpowiedzialność niosę, by pielęgnować tę miłość każdego dnia 🌷🌟
Podsumowując, "Dzięki, że jesteś" od mojej drugiej połówki to jedne z najcenniejszych słów, jakie mogę usłyszeć. Są one dowodem na to, że prawdziwa miłość tkwi w codziennych gestach i słowach, które wybieramy, by wyrazić naszą wdzięczność i oddanie dla tej jedynej, wyjątkowej osoby w naszym życiu 💑

View more

Co uważasz o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy? Pomagasz czy jesteś anty?

ewkaewcia’s Profile Photo☆Fajna Dziewczyna☆
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to inicjatywa, która ma w Polsce status prawdziwego fenomenu społecznego, a ja osobiście stoję za nią murem! 🎺🎶 Moje wsparcie dla WOŚP wynika nie tylko z ogromnej sumy dobra, jaką ta organizacja czyni, ale także z osobistego doświadczenia.
Kiedyś sam skorzystałem ze sprzętu zakupionego przez WOŚP, co uświadomiło mi, jak ważna jest ta pomoc. Nie jest to tylko kwestia pieniędzy; to także sprawienie, że każdy czuje się częścią większej wspólnoty, której celem jest niesienie pomocy. WOŚP udowadnia, że wspólnymi siłami można zdziałać cuda. Nauka potwierdza, że działalność charytatywna i wolontariat mają pozytywny wpływ nie tylko na odbiorców pomocy, ale także na samych wolontariuszy i darczyńców, zwiększając ich poczucie szczęścia i spełnienia 🤗💖
WOŚP co roku pokazuje, że empatia i solidarność są w naszej naturze. Psychologia społeczna wykazuje, że ludzie mają wrodzoną tendencję do pomagania innym, co może być związane z teorią ewolucji i przetrwania grupowego. Wspierając WOŚP, nie tylko pomagamy innym, ale także budujemy silniejszą i zdrowszą społeczność 👫
Jestem za WOŚP, ponieważ wierzę w siłę zbiorowego działania i pozytywne zmiany, które możemy wprowadzić, gdy działamy razem. Każda zebrana złotówka, każdy wolontariusz na ulicy z puszką, każdy koncert i wydarzenie to kroki w kierunku lepszego jutra dla wielu osób. To coś, co naprawdę ma znaczenie – to solidarność w działaniu, miłość w każdym gestie i nadzieja, która rozprzestrzenia się z każdym nowym rokiem działalności Orkiestry 🌟🤝
Podsumowując, mój stosunek do WOŚP jest niezmiennie pozytywny. To nie tylko ruch charytatywny, ale symbol, że dobroć i działanie mogą realnie zmieniać świat na lepsze, co jest inspirującym przesłaniem dla nas wszystkich. A to uczucie, gdy widzisz, jak społeczność łączy siły dla wspólnego dobra, jest po prostu bezcenne 💛🌍

View more

Która część Harrego Pottera jest najlepsza?

xxmyeonniexx13’s Profile PhotoMyeon
Ah, świat Harrego Pottera! To uniwersum, w którym magia miesza się z codziennością, a tajemnice kryją się na każdym kroku 🧙‍♂️ Jeśli miałbym wybrać, które części sagi są dla mnie najlepsze, zdecydowanie wskazałbym na "Kamień Filozoficzny" oraz "Księcia Półkrwi" jako moje ulubione.
"Harry Potter i Kamień Filozoficzny" to, gdzie zaczęła się cała magia. Jest to książka pełna odkryć, która wprowadza nas do czarodziejskiego świata. Pamiętam to uczucie zdumienia i radości, gdy po raz pierwszy przeczytałem o Hogwarcie, quidditchu czy Eliksirze Wielosokowym. Naukowo rzecz biorąc, pierwsze doświadczenia często zostają z nami najdłużej ze względu na tzw. efekt pierwszeństwa - tendencję do lepszego zapamiętywania informacji, z którymi zetknęliśmy się na początku danej serii wydarzeń 📚🔮
Z kolei "Harry Potter i Książę Półkrwi" to dla mnie książka, w której głębia postaci i skomplikowane wątki osiągają zupełnie nowy poziom. To część, w której przeszłość i przyszłość zaczynają się łączyć, a każda strona zbliża nas do finałowej konfrontacji z Voldemortem. Fascynuje mnie, jak J.K. Rowling rozwija postacie, zwłaszcza Snape'a - jest to mistrzostwo w zakresie kreacji literackiej. Psychologia literacka sugeruje, że złożoność postaci i nieprzewidywalność fabuły mogą zwiększać nasze zaangażowanie emocjonalne w czytanie, co zdecydowanie znajduje odzwierciedlenie w "Księciu Półkrwi" 🧙‍♂️💔
Każda z tych książek ma dla mnie specjalne miejsce w sercu. "Kamień Filozoficzny" przypomina mi o czystej radości z pierwszego wejścia do tego magicznego świata, podczas gdy "Książę Półkrwi" przynosi głębszą analizę i refleksję nad ciemniejszymi aspektami tej historii. Obie książki łączą w sobie to, co w literaturze fantasy najlepsze - ucieczkę od rzeczywistości i jednoczesne zanurzenie w bogatym, emocjonalnym świecie, który wydaje się równie rzeczywisty jak nasz własny 🌟📖
Podsumowując, choć każda książka z serii Harrego Pottera wnosi coś wyjątkowego i niezapomnianego, to "Kamień Filozoficzny" i "Książę Półkrwi" stanowią dla mnie esencję tego, czym jest saga o młodym czarodzieju - są jak dwie strony tej samej monety, jedna pełna niewinności i odkryć, druga - dojrzałości i złożoności. I właśnie ta mieszanka sprawia, że wracam do nich zawsze, kiedy tylko pragnę poczuć magię ponownie ✨📚

View more

Co odpowiedzieć osobie, która zadaje za dużo pytań osobistych w realu? Która za dużo chcę wiedzieć i aby jej nie urazić za bardzo bo jest na wyższym stanowisku ? 😉

womanwithgoodheart’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym sercem ♀❥
Psychologia zawsze może ci pomóc. Na początku udzielaj jej długich odpowiedzi, ale nie musisz być całkowicie szczery w swoich odpowiedziach. W ten sposób zacznie myśleć, że lubisz z nią rozmawiać i odpowiadać na jej pytania. Potem nagle zaczyna zadawać jej pytania do krótkich odpowiedzi. W ten sposób zacznie myśleć, że coś jest z tobą nie tak. I na 100% zapyta Cię, czy to co Ci się przydarzyło, to coś jest z Tobą nie tak? Idź dalej, aby udzielać jej krótkich odpowiedzi. Na i zrozumie, że te pytania cię niepokoją, ale ciągle na nie odpowiadasz, żeby jej nie urazić. I przestanie zadawać ci tyle osobistych pytań. 😉
Proszę 😎😁
Co odpowiedzieć osobie która zadaje za dużo pytań osobistych w realu Która za

to nie wstawiasz nic na fb? nie lajlujesz itp?

Nic nie wstawiam, ostatni post udostępniłam w 2021 roku, nie dodaję nowych zdjęć, rzadko przeglądam główną tablicę.
Jeżeli wchodzę na facebooka, to po to, żeby sprawdzić grupę ze studiów, ewentualnie czytam posty na grupie csi i polecane książki legimi, czasami przeglądam też grupki związane z psychologią i sprawami kryminalnymi.

Jakie było największe wyzwanie, któremu musiałeś/-aś stawić czoło?

JaroRFM’s Profile PhotoJarosław Jarosz
Hmm są pewne wyzwania, w których wcale nie chcemy uczestniczyć, ale musimy im stawić czoło albo jest nam wszytko jedno jednak nadal jest gdzieś ta mała iskra świadomości. To są wyzwania, które są dla mnie zbyt prywatne a nawet bardzo mroczne i nie chcę mówić o nich bezposrednio tutaj.
Za to mogę powiedzieć ze jednym z teudniejszych wyzwań dla mnie była praca licencjacka z psychologii. Wybrałam sobie nietypowy temat "WPŁYW MORSOWANIA NA DOBROSTAN PSYCHOLOGII".
Z początku kompletnie nie wiedziałam jak ugryźć temat mimo, że trochę wiedziałam już o samym morsowaniu, w końcu jest to moje zainteresowanie a sama po części morsuję, mimo że na razie nie jest to froma tego mniej standardowego morsowania. Jednak jakoś przysiadłam do sporzadzania szkieletu pracy, planów oraz notatek. Jeszcze przeczytałam w tamtym roku chyba najwiecej książek na raz (Potrzebnych do pracy, dziwiłam się, że tak sie da i moge tak szybko czytać i oochlaniac wiedzę.) i zadna informacja mi nie umknęła, to też nie wymieszała. Dowiadując się więcej i pochłaniając przy okazji wiedze z medycyny poczułam przypływ totalnego zrozumienia czegoś czego nigdy nie byłam w stanienie ogarnać, a tu nagle każdy uklad w roganizmie człowieka byl dla mnie zrozumiały, działanie każdego narządu, który jest stymulowany podczas morsowania oraz jak ten proces przekłada sie na ludzką psychikę... to było takie fascynujące i łatwe do zrozumienia. Dzięki pracy i mojemu zaanagrownaiu polubilam sie z psychologią na nowo i poczułam w sobie tą żyłkę do zdobywania nowej wiedzy np. z zakresu medycyny. Po ukończeniu bylam z siebie zadowolona mega i co jakiś czas wracam do niej by ją sobie poczytać. To też wiem, że podobala sie ona moim egzaminatorom :D

View more

Znasz jakieś przypadki opętań?

Kieruję się nauką i psychologią, możemy rozmawiać o psychozach, klasyfikacjach psychiatrycznych, obrazach klinicznych z kryteriami diagnostycznymi różnych zaburzeń, doświadczeniach traumatycznych, a nie rzekomych siłach nadprzyrodzonych i tak zwanych opętaniach

Dlaczego niektórzy mają wygórowane ego? Od czego to zależy?

sticzeeeq’s Profile PhotoOla
Prawda jest taka, że z punktu widzenia psychologii każdy z nas ma kilka ego (po łacinie: "ja"), lecz widoczne jest na indywidualnych płaszczyznach każdego z nas. Ciekawostka: Przeczytałam kiedyś, że formuje się ono w ok. 18 miesiącu życia człowieka. 💚
Wracając do tematu, ego jest bardzo złożonym zjawiskiem, przez ludzie, którzy nie mają kompetencji w tym zakresie albo nie interesują się psychologią, nie wiedzą, czym dokładnie jest. Łatwo można zauważyć, że najłatwiej jest wiele rzeczy generalizować, patrzeć jednotorowo, a kolokwialnie mówiąc być jak koń z założonymi klapkami na oczy, czy też tłumaczyć wszystko tak, aby nam pasowało. Łatwo też większość szufladkuje zachowania innych pod miano "toksyczne". Natomiast toksyczne zachowania są czymś, co powtarza się ciągle, nie ma widocznych zmian ani chęci do poprawy, a nie jeden czy parę incydentów, które nam nie odpowiadają. Czy w tym przypadku nie jest to też ego, bo ktoś nie spełnił naszych oczekiwań? Owszem, jest to ego.
Wygórowane ego wbrew pozorom bywa, że idzie w parze z kompleksami lub trudną przeszłością albo z chorobami natury mentalnej. Ogólnie rzecz biorąc, często nadinterpretujemy zachowania innych ludzi.
Osoba z wygórowanym ego m.in. często czuje się nieomylna, nigdy nie przyzna się do błędów, które popełniała, popełnia i będzie popełniać lub rzadko się do nich przyznaje. Woli wiele rzeczy "zamieść pod dywan". Nie widzi w sobie żadnych wad. Nie ma w sobie pokory. Uważa, że nie ma słabości, a wręcz, że nie może ich mieć i wierzy, że jest idealna. Wypiera bó*l zarówno ten emocjonalny, jak i fizyczny. Nie znosi porażek, a gdy one wystąpią, ciężko je znosi.
Osoba z dużym ego nie poprosi o pomoc lub przysługę. Nie podziękuje gdyż uważa, że się jej dana rzecz należy. Nigdy nie przeprosi. Nie pomoże ani nie wesprze, a jak już to dla swoich korzyści.
Jest to temat, nad którym naprawdę można debatować bardzo długo, gdyż ps*ychika człowieka to ciągła zagadka nawet dla specjalistów w tej dziedzinie.

View more

Dlaczego niektórzy mają wygórowane ego Od czego to zależy

Świat bez barw byłby ciekawym światem?

temyslipolska’s Profile Photo✖️ Wyjątkowa księżniczka ✖️
Świat bez barw, choć może brzmieć jak niezwykłe i abstrakcyjne miejsce, prawdopodobnie nie byłby tak ciekawy, jak ten pełen kolorów, w którym żyjemy 🌎 Barwy odgrywają kluczową rolę w naszym postrzeganiu świata, wpływając na nasze emocje, decyzje i nawet zachowania.
Barwy mają zdolność do wywoływania emocji i stanów ducha. Na przykład, czerwień często kojarzy się z namiętnością i energią, natomiast niebieski ma działanie uspokajające. Naukowe badania wykazały, że kolory mogą wpływać na nasz nastrój, apetyt i nawet poziom stresu 🔵 Psychologia kolorów to fascynujący obszar, który pokazuje, jak bardzo jesteśmy związani z kolorowym światem.
Ponadto, barwy pomagają nam w codziennym funkcjonowaniu. Pozwalają odróżniać obiekty, sygnały świetlne w ruchu drogowym czy nawet czytać wykresy i diagramy. Wyobrażenie sobie nawigowania w świecie bez różnicowania kolorów jest trudne i mogłoby znacząco utrudnić wiele codziennych czynności 🚦📊
Jest też aspekt estetyczny – świat pełen barw jest po prostu piękniejszy. Od zachodu słońca, przez barwne krajobrazy, po sztukę i modę – kolory dodają życiu głębi i bogactwa 🌅🎨
Podsumowując, świat bez barw byłby dla mnie miejscem znacznie mniej fascynującym i inspirującym. Barwy są integralną częścią naszego życia, wpływając na to, jak odbieramy i doświadczamy świata wokół nas. Są one źródłem radości, inspiracji i funkcjonalności, które sprawiają, że nasz świat jest bogaty i pełen życia🌍🌈

View more

Którego bohatera literackiego podziwiasz?

Chomika’s Profile PhotoUnforgettable
Jednym z bohaterów literackich, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i którego podziwiam, jest Atticus Finch z powieści "Zabić drozda" autorstwa Harper Lee 📚👨‍⚖️ Atticus, będąc postacią wykreowaną na kartach książki, reprezentuje wartości, które są uniwersalne i ponadczasowe - odwagę, moralną integralność oraz niezachwianą wiarę w sprawiedliwość.
Jego postać jest wyjątkowa głównie ze względu na to, jak radzi sobie z trudnymi i kontrowersyjnymi sprawami w czasach, kiedy panujące w społeczeństwie uprzedzenia i nierówności były na porządku dziennym. Atticus Finch, jako adwokat broniący czarnoskórego mężczyzny oskarżonego o przestępstwo, którego nie popełnił, wykazuje się niezwykłą odwagą i determinacją🏛️📜
Jego postawa, głęboko zakorzeniona w przekonaniach o równości i godności każdego człowieka, jest inspirująca. Jego zdolność do empatii, umiejętność patrzenia na świat z perspektywy innych, oraz niezłomna wierność własnym przekonaniom, czynią z niego bohatera, który wykracza poza granice fikcji literackiej🌍
Naukowo rzecz biorąc, postacie takie jak Atticus Finch mogą mieć realny wpływ na czytelników. Psychologia literatury wskazuje, że identyfikowanie się z postaciami książkowymi i ich wartościami może przyczynić się do rozwoju empatii i zrozumienia społecznego. Czytając o postaciach, które wykazują się moralną siłą, możemy czerpać z nich inspirację i uczyć się na ich przykładzie 🧠💡
Podsumowując, Atticus Finch jest dla mnie bohaterem literackim godnym podziwu nie tylko za jego działania w powieści, ale także za to, co symbolizuje - odwagę w obliczu niesprawiedliwości i niezachwianą wiarę w ludzkość. Jego postać przypomina mi o tym, jak ważne jest, aby być wiernym swoim wartościom, nawet gdy świat wokół wydaje się być przeciwko nam📖👏

View more

Dzisiejsza psychologia be like: Nie spałaś całą noc a o 8 masz rozmowę o pracę? Biedaczyno,Bądź dla siebie łagodna i odpuść sobie tę rozmowę, jeśli czujesz że nie dasz rady nie idź , nie pozwol żeby ktoś decydował o twoim czasie! To ich strata nie twoja i nie twoja wina! Zapal blancika i wracaj lulu

Ty naprawdę wierzysz w tę płyciznę, którą tutaj wyplułaś, czy specjalnie wyolbrzymiłaś, żeby unaocznić wszem wobec jak bardzo jesteś w kontrze do dzisiejszej psychologii? W porządku! Rozumiem Twoje stanowisko. Ja też mam swoje zdanie o psychologii i nie jest ono takie tęczowe i brokatowe, jak mogłoby się wydawać, ale uważam, że świetnie, że wreszcie ktoś mówi o tym, jak ważna jest łagodność wobec siebie (to jest niebywale potrzebne!), ale ŻADEN poważny psycholog/terapeuta/coach nie doradzi nikomu, by nie iść na rozmowę o pracę z powodu zarwanej nocy i nie zaproponuje bl🕷️ncika. No co ty! Podaj inny (realny, potwierdzony) przykład na beznadzieję dzisiejszej psychologii – ale tym razem bez snucia opowieści dziwnej treści i tworzenia karykatur.

Dzisiejsza psychologia be like: Nie spałaś całą noc a o 8 masz rozmowę o pracę? Biedaczyno,Bądź dla siebie łagodna i odpuść sobie tę rozmowę, jeśli czujesz że nie dasz rady nie idź , nie pozwol żeby ktoś decydował o twoim czasie! To ich strata nie twoja i nie twoja wina! Zapal blancika i wracaj lulu

I dlatego pokolenie słabych emocjonalnie ludzi będzie jedynie narastać. Nie jest to ujma, przyznać się do własnych słabości i je okazywać. Ujmą jest oczekiwać, że inni dookoła będą cały czas głaskać po główce, a świat to miłe miejsce i wszystko wybacza.
Kiedyś byłam bardzo wrażliwym człowiekiem, dużo płakałam, nikt nie chciał się ze mną przyjaźnić, miałam wrażenie, że moje życie to pasmo porażek. Lecz pomimo tego, wciąż miałam marzenia i one dawały mi tą cichą nadzieję na stabilizację.
Z matmy byłam słaba, ale nie skreślałam swoich planów o studiach. Po psychologii w mojej duszy nastąpił większy spokój i poważne ogarnięcie w głowie.
Nie jest mi wstyd przyznać się, że byłam słaba i reagowałam zbyt emocjonalnie na wiele rzeczy. Ważne, aby dojrzeć i nawet jeśli ten przytłaczający smutek wciąż z nami jest, nauczyć się z nim żyć.
Popularne słowa, ale życie to ciągła walka, z sobą samym i innymi.
Więc na zdanie, które mi dałeś podpowiedziałabym: Stres rujnuje sen, ale nawet w takich sytuacjach własna mobilizacja jest najważniejsza i dlatego nawet w takim stanie jesteś gotów na rozmowę o pracę, aby dążyć do samodzielności i stabilizacji.
Nikt nikomu niczego nie nakazuje, ale potem to będziemy mieć problem z lekarzami, chirurgami, prawnikami itd. bo wszyscy będą chcieli iść przez życie łatwo, zasłaniając się depresją i nic nie robić.

View more

Jakie plany na wieczór?

Fruubus’s Profile Photoa̷nett
Mój wieczór zapowiada się raczej spokojnie i introspektywnie😞😓🌙 Mam w planach spędzenie czasu w samotności, co w mojej obecnej sytuacji wydaje się być najlepszą opcją. Planuję udać się wcześnie do łóżka, z kubkiem ulubionego napoju, być może herbaty lub gorącej czekolady, co zawsze pomaga mi się zrelaksować🛌
W tle zamierzam puścić jakąś spokojną muzykę, która ma magiczną moc uspokajania myśli i przynosi mi chwilę ukojenia🎵🎶 Badania naukowe pokazują, że słuchanie muzyki może mieć terapeutyczny wpływ na nasz umysł, pomagając obniżyć poziom stresu i poprawić nastrój.
Jednak nie ukrywam, że mój wieczór będzie również momentem, w którym pozwolę sobie na odrobinę dołowania. Czasem wydaje się, że po prostu muszę dać upust swoim uczuciom i emocjom, aby móc je lepiej zrozumieć i przetworzyć 😢🤔 Zgodnie z psychologią, czasami konfrontacja z własnymi uczuciami, nawet tymi negatywnymi, jest ważna dla naszego zdrowia psychicznego🥺

View more

Dzisiejsza psychologia be like: Nie spałaś całą noc a o 8 masz rozmowę o pracę? Biedaczyno,Bądź dla siebie łagodna i odpuść sobie tę rozmowę, jeśli czujesz że nie dasz rady nie idź , nie pozwol żeby ktoś decydował o twoim czasie! To ich strata nie twoja i nie twoja wina! Zapal blancika i wracaj lulu

I udaj się do najbliższego gopsu albo mopsu po zasiłek socjalny! Dobroduszny Tusk, porównuje kolejne 1500 złotych! Jakaż to przemiana zaszła w tym geniuszu polskiej demokracji, w roku 2014, pamiętam jak twierdził że po wprowadzeniu 500+, budżet Polski upadnie, i że Polski nie stać na tak gigantyczne wydatki! Magiczny cud wydarzył się w roku 2024, p. Tusk nie tylko znalazł środki na 500 złotych ale przelicytował miłosiernych pisowców, i sypnął z grubej rury 800 złotych z przesłaniem ,,a kto bogatemu zabroni"! A mówią że cuda się nie zdarzają!

Dzisiejsza psychologia be like: Nie spałaś całą noc a o 8 masz rozmowę o pracę? Biedaczyno,Bądź dla siebie łagodna i odpuść sobie tę rozmowę, jeśli czujesz że nie dasz rady nie idź , nie pozwol żeby ktoś decydował o twoim czasie! To ich strata nie twoja i nie twoja wina! Zapal blancika i wracaj lulu

Dzisiejszej psychologii można zarzucić pewne rzeczy, ale wątpię, żeby zdarzało się zachęcanie do niewykazania się kulturą osobistą i nie poinformowania nieobecności

Czy faszyzm i komunizm to sukcesy XX wieku?

g00r’s Profile Photoばか
Faszyzm i komunizm, bez wątpienia, były znaczącymi i wpływowymi ideologiami XX wieku, ale określenie ich mianem "sukcesów" jest niezwykle kontrowersyjne i zależy od interpretacji 🤔
Z perspektywy historycznej, faszyzm i komunizm miały ogromny wpływ na bieg wydarzeń w XX wieku. Faszyzm, związany przede wszystkim z rządami Mussoliniego we Włoszech i Hitlera w Niemczech, zapoczątkował ideologie totalitarne, które doprowadziły do ogromnych tragedii, w tym do II Wojny Światowej i Holokaustu 🌍🔥 Z drugiej strony, komunizm, który rozwinął się najbardziej w Związku Radzieckim pod przewodnictwem Lenina i Stalina, również doprowadził do masowych represji, w tym do Wielkiego Terroru i głodów, które pochłonęły miliony ofiar.
Z naukowego punktu widzenia, obie ideologie były przedmiotem intensywnych badań w dziedzinach takich jak politologia, socjologia, psychologia i historia. Badacze analizowali, jak te systemy mogły zdobyć tak dużą władzę i wpływ oraz jakie były ich długoterminowe skutki dla społeczeństw i poszczególnych ludzi📚
Faszyzm i komunizm, obie ideologie, były oparte na autorytaryzmie i często brutalnym ucisku. W obu przypadkach, obiecane ideały jak równość w komunizmie czy narodowa wielkość w faszyzmie, zostały zdeformowane i wykorzystane do usprawiedliwienia represji i naruszeń praw człowieka🚫
Jako osoba interesująca się historią, nie mogę nazwać faszyzmu ani komunizmu "sukcesami". Chociaż obie ideologie miały znaczący wpływ na kształtowanie historii i polityki XX wieku, to jednak ich dziedzictwo jest przesiąknięte cierpieniem, uciskiem i naruszeniami praw człowieka. Zamiast sukcesów, widzę je raczej jako przestrogę przed skrajnymi ideologiami i nadużyciami władzy🚨
Podsumowując, faszyzm i komunizm z pewnością zmieniły oblicze XX wieku, ale ich dziedzictwo jest głęboko tragiczne i pełne zbrodni przeciwko ludzkości. Dla mnie, jako osoby zainteresowanej historią, są to przykłady, jak ważne jest zachowanie czujności wobec ekstremizmów i ochrona demokratycznych wartości📖✊🌍

View more

Interesujesz się psychologią?

Fruubus’s Profile Photoa̷nett
Tak, interesuję psychologią. 💚
Umysł człowieka jest fascynującym mechanizmem pełnym tajemnic, które można odkryć, posiadając odpowiednią wiedzę, chociaż pewne aspekty na zawsze pozostaną zagadkami.
Posiadam też silnie rozbudowany wewnętrzny instynkt oraz przeczucia, które często pomagają mi w rozwiązywaniu problematyki, intencji oraz uczuć drugiej osoby.
To jest jeden z kilku powodów, dla których chcę studiować psychologię od przyszłego roku, czyli dopiero po mojej obronie, dzięki której zdobędę licencjat z Zarządzania i stanę się specjalistą ds. BHP.
Innym argumentem, aby zająć się tym kierunkiem, jest fakt, że pragnę od liceum zostać logopedą i móc pracować z dziećmi, które uwielbiam. Pomaganie najmłodszym będzie czymś, co sprawi, że będę czuć się spełniona życiowo, zawodowo i emocjonalne. 💚
Natomiast przy moim braku matury z biologii lub chemii, studia z psychologii są warunkiem koniecznym, żeby zrobić podyplomówkę z logopedii.
P.S. Marzenia się nie spełnianią. W większości przypadków to my sami musimy im pomóc się zrealizować. Dokładać cegiełki, które wzniosą nas na szczyt naszych możliwości. 💚

View more

Interesujesz się psychologią

Interesujesz się psychologią?

Fruubus’s Profile Photoa̷nett
Nawet lepiej mam licencjat z psychologii ;)
.
Jednoczesnie kocham i nienawidzę, kocham bo to solidna dawka wiedzy i naprawde pomaga zrozumieć wiele przyoadków, zachowań, rozwiazac problemy choć jak jest się coraz bardziej czegos swiadomym to z drugiej strony mozna oszaleć i wlasnie to jeden z powodów dla ktorego nienawidzę, reszte zachowam dla siebie. Jednak nie jest tak źle, hmmm połaczenie mojego kierunku z tematem pracy dyplomowej sprawiło, że zainteresowałam się od tej dobrej strony na powrót do psychologii i moze jeszcze bardziej rozwineła sie we mnie cheć uzyskania wiedzy z psychologii klinicznej, psychosomatyką, neuropsychologii, neurobiologii i własnie takiej psychologii połaczonej mocno z medycyną, ale troche i samą medycyną. Kiedys nie ogarnialam nic co ma zwiazek z wyzsza biologią i jakimis procesami zachodzacymi w ciele i spcyhice czlowieka tak dzis z cxystym sumieniem moge powiedziec ze jest to fascynujace i chce wiedzieć wiecej. Kto wie moze jak sie zdecyduję za jakiś czas na dalsze dwa lata by uzyskać magisterkę to może właśnie wybiorę taka specjalizacje jak te wyżej wymienione.

View more

Interesujesz się psychologią?

Fruubus’s Profile Photoa̷nett
PL: Interesuję się psychologią, i to jest wręcz głupota, że zauważam mnóstwo czerwonych flag w ludziach, a i tak wchodzę z nimi w bliższe relacje.
Niech mi ktoś przyp***doli BŁAGAM. XDDDDD
Może jakoś dzięki temu się opamiętam. 👀
ENG: I'm interested in psychology, and it's straight stupidity that I notice so many red flags in people, and yet I enter into closer relationships with them.
Someone f***in' hit me on my head, I'm begging you. 🤣🤣🤣🤣🤣
Maybe this will help me come to my senses somehow. 👀

Którą książkę uważasz za najważniejszą w swoim życiu?

Chomika’s Profile PhotoUnforgettable
Wybór najważniejszej książki w moim życiu jest naprawdę trudny, ponieważ przeczytałem wiele inspirujących i wpływowych dzieł. Jednak jedną z tych książek, która miała ogromny wpływ na moje myślenie i sposób postrzegania świata, jest "Mity greckie" autorstwa Roberta Gravesa 📚🏛️
Ta książka to zbiór starożytnych mitów greckich, opowiedzianych w sposób przystępny i fascynujący. Od czasów dzieciństwa byłem zafascynowany grecką mitologią, ale ta książka otworzyła przede mną zupełnie nowy świat. Graves wnikliwie analizuje i interpretuje mitologie, odkrywając ich głębsze znaczenie i związki z historią, kulturą i psychologią ludzi.
"Mity greckie" nie tylko dostarczają pasjonujących opowieści o bogach, herosach i potworach, ale również kładą nacisk na ludzkie doświadczenia, dylematy moralne i psychologiczne aspekty mitów. To książka, która skłania do refleksji nad ludzką naturą, marzeniami i obawami.
Jestem przekonany, że lektura tej książki pomogła mi lepiej zrozumieć różnorodność ludzkich przekonań, kultury i sposobów myślenia. Pozwoliła mi też zobaczyć, jak mitologia wpływa na nasze życie codzienne, od sztuki i literatury po język i psychologię.
Oczywiście, są inne książki, które również miały duży wpływ na moje życie, ale "Mity greckie" zajmują szczególne miejsce w moim sercu jako źródło niekończącej się fascynacji i inspiracji🌟📖🧠

View more

Language: English