#speaker

131 people

50 posts

Posts:

اكتر موقف حسيت فيه بالغباء😂😂؟

كُنت ماسكه الفون و بتكلم فيه وفاتحه ال speaker وروحت أجيب حاجه من التلاجه وخدت اللي اخدته وقفلتها ولسه هقعد ..لقيت الفون مش معايا ..فضلت ادور عليه علي سراير اخواتي وتحت الكراسي وفي الدولاب حتي.. 😂
ومن كتر ما أنا مش عارفه هو فين وهتجنن كلمت اخويا وانا بعيط عشان يرنلي عليه😂
مكنش فاهم مني حاجه وفاكر إن حصلي حاجه مثلا ً ف جه علي البيت.. المهم زعقلي عشان هو اتخض وجه جري وفاكر في مصيبه😂😂
ورن عليه ملقناهوش بردو..😂
فتح التلاجه يشرب..
سمعت صوت عالي *صوته وهو بيضحك*
روحت لقيته نايم قدام التلاجه من الضحك والمكالمه لسه شغاله وال speaker طبعاً مفتوح وهي بتقولي يبنتي أنتِ روحتي فين يبنتي ؟😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

When listening to music, would you rather use headphones or on a loud speaker?

Headphones are my preferred way to listen to music. I don’t know what it is, but a lot of times speakers just don’t cut it for me. Like, it’s fine in the car and such… But I just feel like when I have my headphones in, I can zone out, and be fully sucked into whatever music I’m listening to, if that makes sense! 😄
When listening to music would you rather use headphones or on a loud speaker

Do you consider yourself to be a good speaker? Expressive in delivering your words to the people?

Hmm.. mainly depends on who I’m talking with and what we’re talking about.. I’m particularly good when someone needs an advice or just needs to understand something.. and i only talk when someone is genuinely interested otherwise I don’t bother.
Liked by: GOMASTER Mhra

Sometimes, all you have are, Some meaningless words meandering into a silence! Right?!?!

deeda_dahi’s Profile PhotoZalaam
Should a meaningful conversation invade one's thoughts, it would shatter the silence and ideally, it would spur an exchange with others. One of the most difficult exercises is to empty one's mind of all thoughts and achieve an inner silence which cannot be described with mere words - unless the speaker is extremely eloquent. 🙃
Sometimes all you have are
Some meaningless words meandering into a silence

How did you learn to speak English? How hard or easy was it for you?

As many other Spaniards, I learned English despite the education system, not because of it. I absorbed as much as I could from the school, which is pretty much a decent knowledge of the English grammar, an only because I was the bookworm type of kid. Most of my peers were perfectly able to sit through 8 years of English lessons and thousands of exercises without learning much. And, as it turns out, the passive voice isn't cool anymore, none of my teachers got the memo though. So, how did I learn? Mostly books (gotta read the latest Harry Potter book NOW), TV shows, and English language forums, as you can find much more people with much more interesting things to say. Spanish online forums used to be pretty shity, as nobody bothered to write more than one line and there was so few people. I also took advantage of some oportunities to travel to English speaking places for free (twice with scholarships and three times for work). I always tried to speak with as many people as possible in my visits, as oppossed to the ancestral Spanish custom of sticking with the pack of Spaniards and limiting English comunications to McFlurry purchases at McDonalds. At first, I learned mostly through books and video games (this was in the early 90s, so no internet yet). English classes in school started in fifth grade, but at that point I had already taught myself enough to occasionally spot mistakes the teachers made. My family moved to North America when I turned 13, and my English improved even further. During my time there my test scores in English were usually close to perfect, and I had no problems keeping up with the other students. I started having English dreams around that time, too. To this day, many of my dreams are entirely in English, even if they feature friends and family who don't really speak the language. When we returned three years later, my English was more or less at the level of a native speaker. My spoken English has probably gotten a bit rusty over the past decade, since I don't really use it much these days. Everything else is as good as ever, though, if not better. I can thank the internet for that, I guess. In school from grade 5 to 10 and then continued in high school (the equivalent) to grade 12. Up until that point my English was rather mediocre. But I continued to "learn" English by watching movies and shows in that language only with German subtitles and few years after that I switched to English subtitles - also (online) gaming and browsing websites in English language. Now ~7 years after finishing school my English is much better than it used to be and I consider it to be a language I am almost fluent in. It's still nothing compared to my native language in some or most cases though.

View more

What do you love most about yourself?

kinzanoor267’s Profile PhotoKinza
Almost everything.
The most important thing is I don’t hurt anyone intentionally.
I love that I repent a lot Alhamdulillah and I think it’s a special quality which I’ve barely seen in people.
I am a very good listener and speaker as well if you talk to me you won’t get bored.
I’d rather stay alone than to engage with someone who I know is bad for me.
I don’t miss red flags lol. I see red first even if it’s green, that’s my consciousness.
I try to be a best person everyday.
And everything I love about myself…

God or 👿 devil who wins

rjpusee9455’s Profile Photorjpusee
A "devil" didn't exist in Abrahamic religion until the middle ages. It's little more than fanfiction inspired by popular fiction authors Like Dante Alighieri, John Milton, and some letters by monks which circulated around 900 years after the Bible was written. In Jewish myth there is no antagonist. The Satan is an appointed angel sent by Yahweh to test the faith of believers. Not evil. Just an angel doing his job
The new testament btw has no first person accounts. The books of the new testament were written between 75 to 400 AD. None of the original apostles except maybe Paul, a Roman citizen, could read or write. As 99% of the world's population was illiterate. Though numbers were higher in Rome. Though modern day Palestine and Israel were not direct Roman territory they were protectorates that Rome propped up for it's middle Eastern conquests.
If you get a New Interlinear Bible you can easily see the Hebrew to English for old testament, the Greek to English for New testament. You can see in context translations by native speakers from the original text. Something not done well in previous versions as the Greek and Latin Scholars who translated the mess of letters that would become Abrahamic doctrine probably never met a native speaker. They'd be a state scholars who learned from other state scholars
Ps if you made it this far God isn't real either

View more

ايه الحاجات اللي نفسكم تعملوها في حياتكم 🥰🥰

احضر كذا حاجة ف الرواق الازهري (فقه & حفظ قرآن) ، اخد دورات تانية عن تأهيل المقبلين على الزواج ،اتعلم ابقا native speaker امريكان و بريتش .. اخر حاجة حاليا اختم القرآن حفظ و تفسير 🌹

Let's see, your dad's husband walked out on him, and they might never reconcile since you're basically an affair baby, the product of cheating, and do you really think your half siblings will want anything to do with the monster that broke their family? *still no sign of the speaker*

WelcomeToMySpecialHell’s Profile PhotoNightmare
I...*he is shocked*You're wrong! I'm sure everything will be fine if mom explains what happened !It was an accident!I was an accident...*he has a hard time dealing with that fact that his parents aren't together and his mom basically keeps him locked up at home to protect him and keep him away from reaper*
Liked by: Geno Nova Nightmare

Well this is impressive, one visit to your father and you've probably irrevocably damaged 9 lives~ *the voice is cloying yet also menacing, the speaker isn't readily obvious*

WelcomeToMySpecialHell’s Profile PhotoNightmare
Who said that what are you talking about? How could visiting my dad once hurt anyone? *Rott seems scared looking around the room*
Liked by: Geno Nightmare Nova

sebutkan barang kalian yang dipinjem temen tapi belum di balikin?

headset, mouse, Mp3 player, speaker portable, charger + cable data, kaos futsal, vape....
njirrrr banyak juga sekalinya barang yg blm balik 😭😭
sebutkan barang kalian yang dipinjem temen tapi belum di balikin
Liked by: Aul

Ti piacerebbe lavorare in radio come speaker radiofonico?🎙️🎧

alexandro7558’s Profile PhotoAlisandro
Naaa, sono assolutamente una chiavica ad intavolare discorsi: mi lascio trasportare da essi, parlo velocemente, mi mangio le parole, a volte urlo, mi perdo in alcune parentesi e nel farlo mi dimentico cosa volevo dire.
Gli spettatori chiederebbero la mia testa dopo due giorni 🦛
Liked by: Morgana. Annelie

is it difficult to speak with a native speaker in Russian?

sakarinaaa’s Profile Photo天気の子
Поговорить-то можно. Но главное, надо понимать друг друга. А бывает, что русский русского не понимает. А в некоторых случаях помогает пониманию употребление некоторых специфических слов, которые понятны только русскому.
Велик и могуч русский язык!.
х[рен]ово — плохо. х[ер]ня — ничего страшного. о[фиг]ительно — великолепно..
[ман]дато — великолепно.
Пи[c]ец — полный провал.
Жопа — положение безвыходное, но не смертельное.

is it difficult to speak with a native speaker in Russian?

sakarinaaa’s Profile Photo天気の子
2 my mind, it isn't difficult. There are some things, which connects with our lifestyle, but there is a small group strange words. Practice can help u 2 learn language more effective. Unfortunately, it isn't always available 2 speak with a native speakers. Maybe, my English is not good, but I try get more practice with a native speakers and also watching films and listening 2 music (for example, Eminem, Rihanna and other singers, who sing with using usually words, which everyone using everyday). If u want 2 do smth, just do it!
Good luck🙂

is it difficult to speak with a native speaker in Russian?

sakarinaaa’s Profile Photo天気の子
If you know Russian language well enough to understand and have a possibility to keep up the conversation, it’s not difficult of course
But if you don’t know Russian at all or know only some basic frases, you will have some difficulties in your communication
Actually, we can say it about every language

aj court ka kia decision hoga

Hamza kukri’s lawyer is unable defend the stance and so is the lawyer of deputy speaker. Supreme Court said that if they can have any constitutional explanation wether it is the right of parliamentary party or the party head to vote for any political candidate.
Fortunately they are unable to give any kind of explanation and insha Allah decision will be in the favour of betterment of Punjab .
PAKISTAN ZINDABAD 🇵🇰

To the Anon who saw my Instagram screenshot and insists that because “call me Miko” in my Instagram bio somehow means I’m catfishing someone called Miko.

luckipantsu9’s Profile PhotoNagisei-Fusama Mitsugane
This is Miko. You claimed to have a fluent Japanese speaker translate my Instagram screenshot and insisted I’m catfishing my own page (which as you can see, I was logged into).
Congratulations, you’ve found me out with your best proof so far.
I’m secretly my own hamster.
luckipantsu9’s Video 171767974762

Здравствуйте! Вы не могли бы мне перевести , что он говорит? 🙏🥀🎶 https://youtu.be/FDsQbht0uMA

Алло, это удовольствие!
Для этого еще нет опубликованных текстов ~ так что это было немного сложно!!!
Но My Viki смогла подтвердить, что это хороший перевод ~ потрясающе!
И, конечно, в монологе есть пробелы. . . Я надеюсь, что вы сможете узнать их. Если нет, я могу сделать это снова ~ теперь это будет легко, я распечатал это !!
*
"А потом
Мне вдруг показалось, что я смотрю на эти мысли с другой точки зрения и мне стало интересно, кто это осознает, что я думаю ~ и вдруг я погрузился в это обширное удивительное чувство свободы от себя, от своих проблем, я увидел, что Я был больше, чем то, что я делаю, был больше, чем мои мысли, я был всем и всеми, я больше не был частицей вселенной ~ Я БЫЛ вселенной. . . .
(инструментальный)
. . . . удивительное чувство свободы. . .
(инструментальный)
. . . . я был всем и всеми. . . .
(инструментальная... и так далее)"
************
AND, FOR ANY INTERESTED ENGLISH SPEAKER! :
"And then
I suddenly felt like I was looking at these thoughts from another perspective and I wondered , who is it that's aware that I'm thinking ~ and suddenly I was rolled into this expansive amazing feeling of freedom from myself , from my problems , I saw that I was bigger than what I do , was bigger than my thoughts , i was everything and everyone , I was no longer a frangment of the universe ~ I WAS the universe . . . .
(instrumental)
. . . . amazing feeling of freedom . . .
(instrumental)
. . . . i was everything and everyone . . . .
(instrumental . . . and on & out) "
https://www.youtube.com/watch?v=FDsQbht0uMAigotamatch’s Video 170793967482 FDsQbht0uMAigotamatch’s Video 170793967482 FDsQbht0uMA

View more

igotamatch’s Video 170793967482 FDsQbht0uMAigotamatch’s Video 170793967482 FDsQbht0uMA

Grazie per avermelo detto così ora lo so 🙂

spometto’s Profile PhotoSimone Pometto
Poi ti voglio avvisare pure che dispositivi come Alexa ti rubano le tue credenziali di accesso della banca. Io sai adirittura un dispositivo acustici attenzione. Poi voglio dirti un altre cosa tra cui attenzione agli smart speaker che isolano i suoni? Poi voglio dirti che dove starebbe doriana ci sarebbe una necropoli che sarebbe mq più estesa e che in realtà però viene lasciata abbandonata che roba?
Liked by: Simone Ynot ➳

How long did it take you to learn to speak English fluently? What methods did you use? What methods were most effective?

About a year once I came to US at 15 yo. Before that I studied it in school, took private English courses, and additional after-school courses. When I came to US I could communicate on a basic level but the expressions I used were not in tune with how people talked. Initially the biggest issue was I couldn't understand people, even on TV. I started reading books and watching sitcoms and because I wanted to follow what the characters were saying it kind of forced me to start understanding it. Once I went to high school the process accelerated even faster.
School. One thing I’ve learnt through my experience is that Russian schools teach students grammar, but really when it comes to using the language - here is a huge black hole. All the people who I contacted with on a topic of learning English, universally say that they are “afraid” to speak in a wrong manner, hence why they tend to not to speak at all. My school gladly had a very passionate director so he set up a lot of english classes based on purely speaking, watching, discussing, arguing and debating. That fact really elevates your level of using the language and overall confidence.
According to some I am still not fluent. Fluency is rather subjective measure. Reading helped the vocabulary, watching TV and movies helped comprehension and pronunciation. Google dictionary with vocalization help is great.
I've been always believing that getting myself sunk in a world full of native speaker could get me become fluent in speaking the language as an adult learner until I read your comment. So in your opinion, it isnt necessary like that? Because I've never experienced it, I've got myself outa my own country but am not living in a native English speaking country, so I couldnt tell. I can see how my English improved by engaging constantly in listening, thinking and speaking English, but am nowhere near the fluent point. Im not a language talent as well. So you dont think submerging in a native speaking world could be significant help, isnt it right?
Living in an English speaking country mainly helps with preserving the desire of learning English since you have no other option but to keep striving to learn the language if you want to do well in general. It keeps you committed and determined. It builds a long term consistency which is very important if you want to become fluent. However, it hasn't helped me a lot in practical terms. Especially when you are nowhere near the level of a native speaker, they won't give you the opportunity to practice English with them since they lose interest pretty quickly. If you don't go past that point where you feel confident conversing in English with them, they are really not much of a help.
Sure it can be done. I have seen it numerous times - even amongst those with little formal education. However it requires a level of commitment that many adults just are not prepared for.

View more

Liked by: Margot Meh!

Am I the only one who likes partying but is introverted?

The worst thing to become popularized in the last decade is the concept of extrovert and introvert. These things are not exclusive to each other and most people are not just one or the other. It's a spectrum that were pointed in and most importantly its a spectrum that can change due to a plorthea of circumstances.
Yip. I'm super introverted and love my alone time. But I'm also a massive party animal. I DJed at clubs/festivals for years as well. But I legit hate performing, especially in front of big crowds.
I always have fun with my friends from back home no matter what we’re doing. I also have fun with my brothers like we can talk and do random stuff (without alcohol) for hours and still have a good time. I’ve also realised that after COVID I’ve become much more family oriented compared to what I was before, not sure why. Yeahh, that makes sense. I feel like as I’m getting older, I’ve begun to love my ‘me time’. When I was in my first year at uni, I practically spent every single minute of everyday with friends. I only came to my room to sleep. I would NEVER do that now.
Even when I'm dancing I prefer to find a spot for myself so I'm not in a crowd. I'm usually the one on a speaker or something.
So I’m 24 and I loveee partying, clubbing, drinking, etc. When friends make plans to go partying, I’m always in. When I go for night outs, I genuinely have so much fun. You know when friends wanna leave the club early? I never do cuz I’m always wanting to stay till the end. However, I’m also an introvert. After a long day I legit fantasize about watching Netflix and chilling by myself in my PJs. So basically, I don’t really enjoy regular hangouts with my friends,as in going out to eat and stuff like that. If I’m doing something non party related, all I wanna do is leave so I can be alone doing my own thing. But while clubbing, I’m the opposite. Am I super weird for being an introvert that’s likes to party? It is absolutely ok. No one should feel forced to do something they don't want to do. There is a reason people go to clubs in a group so they can look out for each other. I think the biggest challenge for us as introverts is not how to avoid everything we don't like turning us into hermits. The challenge is to make sure we take the steps necessary to overcome these situations in a safe and fun way. Clubs too loud? Find a quieter public place. Dancing? Could that be just a insecurity? Find a way to dance home alone to build confidence. Approached by people.. Find a group with common interests that you can ease into. You are going to have to take baby steps to not only get over your trauma but to protect yourself from further problems. As a hermit myself I regret almost every day not taking a more proactive role in my life.

View more

كيف أتعلم أحكي أنجليزي🌚

احضري افلام اجنبيه غير مترجمه واقرأي روايات او قصص انجليزي + اي كلمه بدك تعرفي معناها ترجميها انجليزي انجليزي والمعنى العربي كوني على اطلاع عليه فقط + قوّي مهاره الاستماع عندك لانو اي لغه بدك تتعلميها بتبلش من عمليه الأستماع وشغله فادتني ضلي احكي مع حدا native speaker رح تستفيدي كتير وبس هيك وبالتوفيق يارب
😂❤❤

Do you judge people based on their grammar/spelling, if they're a native English speaker?

It annoys me but🤷🏻‍♀️ My grandma really struggled with it and never got a good grasp on it so i'm understanding. Unless someone gives me a reason to, I usually don't bring it up
Liked by: g ❥

Shehbaz Sharif your are not our Prime Minister ...( imported ) so don't forget that you are criminal and Pakistani Nation will never forgive you. IMRAN KHAN is our only best option. #ImportedGovtNotAcceptable

I am not taking any side but let me be a little veracious here.
Imran khan has played a very calculated gamble. There isn't any foreign conspiracy. He has been ousted through a constitutional process, the constitution, which stands above all. Indeed, he is a good speaker but that is not enough to run a whole country. His poor performance of the past 3 years is a glaring evidence of his incompetency. He has failed to deliever on his promises. He is power hungry just like others. He is that man who makes promises and when the time comes, he starts blaming others. He is the one who has started this toxic political culture, where this blame game is the only way left for him to build his narrative to attract audience and create a cult like followership. Similarly, he has successfully achieved his goal of overshadowing his poor performance through this foreign conspiracy thing. "The bigger tha lie, the more readily the people believe it to be true."
Secondly, It's not a game about selecting best options. As responsible citizens, we must criticize our leaders for their incompetencies. It is ridiculous to choose a lesser evil creature just in the name of not having a better option. It is our duty as good citizens to play our role by letting our leaders know about their shortcomings, so that they can correct their course.
In addition to this, we must remain open minded and let democracy prevail and should refrain from participating in toxic political debates. It is possible that the incumbent government may perform much better than the previous one and in the same manner, we should also remain open to the idea that may be IK will learn from his mistakes and will alleviate the woes of the common man in future. It is fundamental for us all to play a positive and progressive role rather than sticking to an extreme and polarized posture.

View more

Thoughts on supreme court decision of calling deputy speaker proceedings illegal 😔?

dictator_1059’s Profile Photoexistential crisis
The verdict was given on legal points as the constitution is a supreme entity in democracy and it was clear that the speaker and PM had violated the constitution. So, it was clear that PTI would lose. 🤷🏼‍♀️📍
*Constitution must be respected by both treasury and opposition benches. 💯

How a writer would describe you if you were a character in a book?

A young entrepreneur who founded initiatives of millions. Someone who just blessed with exceptional things in an early age due to his vision and perspective about life. He always get success in every phase of life. When he was a student, he was the gold medalist of his batch. When he came to public, he transformed from a shy person to an influential public speaker. When he joined social work, he emerged as a Leader and Mentor. When he started business, He changed the definition of it. When he joined government work, He broke all the stereotypes.
My character is a non conventional personality, who doesn’t work to be the best but work to be the different. He doesn’t know any rules, because he define the rules. 💯

Ucraina: leader repubblicani, “Zelensky ha detto che Biden deve fare di più”?

Franco3Avati’s Profile PhotoFranco Lord Avati
McConnell, il leader dei repubblicani al Senato, ha citato il discorso di Zelenskyi al Congresso americano dicendo che "il messaggio al presidente Biden è che deve fare di più", posizione condivisa da molti repubblicani. Pelosi, speaker della Camera, ha ringraziato Zelensky per aver riconosciuto gli aiuti provenienti dagli Stati Uniti e ha fatto riferimento alla sua richiesta di no fly zone, sostenendo che "se questa non si può fare ci sono altre opportunità per aiutare l'Ucraina"

Are you psychic in any way? Are you a good dancer? Are you a good singer? Are you a good cook? Are you a good artist? Are you a good listener? Are you a good public speaker? Are you a good babysitter?

No, maybe 💃🏻, average 🎶 , average 🍲, also average 🎨, yes 👂🏻, nooo to public speaking, and I don't tend to babysit.

Say you were gonna be a speaker, what would you choose to talk about? 🎤 Why that?

TobbeAsks’s Profile PhotoTobbe
I would talk about literature, poetry, philosophy, and art and I am not sure why .. maybe because I consider art my home thus I want to talk about the thing I love or maybe I just want to talk about something meaningful and inspiring and that is aesthetics, poetry, etc. In discussing literature as a speaker I would tell people how we can - through literature - discuss all cases: political, religious, etc.
Say you were gonna be a speaker what would you choose to talk about  Why that

Language: English