What others replied to:

Có ai ở Hà Nội không? Mình muốn tìm bạn, thỉnh thoảng hẹn đi chơi đây đó

show all (11)

Language: English