Xin chào ✌ Page của tớ mới vừa mở lại sau một thời gian vắng mặt,page của tớ có nhận làm một số mảng: Des ảnh , Nicepics, Capition,...và một vài mảng khác nữa. Nếu rãnh thì các cậu ghé ủng hộ page của tớ nhé 😊. Cảm ơn và xin lỗi nếu làm phiền hay có lỡ pr 2 lần ở page các cậu ^^

Cactus
Sẽ ghé nhé,ghé chéo nha cậu
Tối mát~

The answer hasn’t got any rewards yet.